Home

Achtergrond

Meer oog voor natuur bij zandopspuitingen

Elk jaar spuit Rijkswaterstaat de Nederlandse kustlijn op met 12 miljoen kuub zand om afslag van de kust te bestrijden.

Dat heeft effecten op de natuur van de Noordzee, het strand, de achterliggende duinen, de mondingen van grote rivieren en de Waddenzee.

Rijkswaterstaat en onder andere de Waddenvereniging en Vogelbescherming Nederland gaan daarom samenwerken in het onderhoud van de kust, waarbij gekeken wordt naar zowel de veiligheid als de natuurwaarden. Dat hebben de partijen dinsdag bekendgemaakt. Zij hopen meer inzicht te krijgen in de gevolgen van zandverplaatsing en opspuitingen voor de natuur.

In 1990 heeft de regering besloten dat de Nederlandse kustlijn niet verder landinwaarts mocht verschuiven. Onder invloed van wind, golven en stroming gebeurt dat. Om te voorkomen dat we land aan zee verliezen moet er zand bij. Daarbij wordt er sinds 2001 ook rekening gehouden met stijging van de zeespiegel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.