Home

Achtergrond 2 reacties

Meer kartelmacht voor boer

Minister Van der Hoeven (Economische Zaken) moet de grens voor kartelvorming verhogen van 5 naar 10 procent.

Dat is eerlijker voor de boeren. Een kamermeerderheid steunt een wetsvoorstel dat bedrijven afspraken mogen maken zolang hun marktaandeel onder de 10 procent blijft. De huidige grens ligt bij 5 procent.

De grens beperkt de marktmacht van boeren te veel. De 6.000 telers van fritesaardappelen leveren aan vier verwerkers. Voor zetmeelaardappelen en suikerbieten is er maar één verwerker. De melk van 20.000 veehouders gaat grotendeels naar één zuivelconcern. Verderop in de keten is vrijwel de complete voedingsmarkt verdeeld over een handvol supermarktketens. Op Europese schaal is de verhouding nog schever: honderdduizenden boeren produceren voor een kleine groep verwerkers die op hun beurt nog minder supermarkten beleveren.

De bezwaren van de minister snijden weinig hout. Het optrekken van de kartelgrens levert geen extra bureaucratie op, omdat het voor àlle bedrijven geldt. Dat het tegen de EU-regels is, lijkt onwaarschijnlijk. De Raad van State ziet geen bezwaar tegen de wetswijziging.
In de VS geldt al sinds 1922 de Capper-Volstead Act, die boeren meer mogelijkheden geeft zich te bundelen tegenover verwerkers en supermarkten. Het is hoog tijd dat Nederland dat voorbeeld volgt.

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

  • no-profile-image

    goede boer

    Al zou de grens naar 100% worden opgetrokken, dan nog zullen boeren niet meer marktmacht kunnen krijgen dan nu het geval is. De wetgeving rond handelsvoorwaarden van een boerenberdijf is in een dusdanige vorm gegoten dat boeren formeel nooit meer marktmacht kunnen krijgen dan ze nu hebben. Het lijkt er op dat bij Min. van Economische Zaken de fout wordt gemaakt om een boerenbedrijf op dezelfde voet te vergelijken met een bedrijf in de andere maatschappelijke sectoren. Maar bij de Kamer van Koophandel is duidelijk te achterhalen dat er een (groot)verschil is tussen de handelsvoorwaarden van een boerenbedrijf en bedrijven in andere sectoren. Zelfs is er b.v. een verschil in handelsvoorwaarden tussen een melkveehouderijbedrijf en de zuivelindustrie. Verandering van de wetgeving rond handelsvoorwaarden van een boerenbedrijf kan een boer alleen dan meer marktmacht geven. Als die handelsvoorwaarden opgetrokken worden tot een niveau die op gelijkwaardige voet staat met de rest van de bedrijven in andere sectoren. Redactie van AGD mag bij de Kamer van Koophandel wel eens navragen waarom het niet toegestaan is dat boeren bij de KvK staan ingeschreven. Kan wel eens pagina`s met nieuws opleveren.

  • no-profile-image

    Janneman

    Trek dat dan maar meteen op naar minimaal 30%. Dan beginnen de verhoudingen een beetje eerlijker te worden!

Of registreer je om te kunnen reageren.