Home

Achtergrond 491 x bekeken

Landbouw krijgt 110 miljoen

Het kabinet trekt de komende twee jaar 110 miljoen euro uit voor stimulering van de land- en tuinbouw. Het geld is vooral bestemd voor duur­zame innovaties.

De extra impuls maakt deel uit van het pakket aan herstelmaat­regelen dat het kabinet gisteren presenteerde. In totaal beslaat het stimuleringspakket een bedrag van zo’n 6 miljard euro. Omdat het kabinet daarnaast de overheidsuitgaven in 2009 en 2010 op peil houdt, loopt het tekort op tot 5,7 procent. Daarom wordt per 2011 jaarlijks een 0,5 procent van het bruto binnenlands pro­duct bezuinigd. Een harde af­spraak, zei premier Balkenende.

De 110 miljoen euro voor de land- en tuinbouw is uitgesplitst in twee bedragen: voor verduur­zaming van de sector komt in 2009 30 miljoen euro vrij, en een jaar later nog eens 20 miljoen euro. De andere 60 miljoen euro is bestemd voor de fiscale aftrekre­gelingen MIA en Vamil, in twee jaarlijkse tranches van 30 miljoen euro.Dit bedrag wordt niet aange­wend voor de recente problemen rond de Vamil-regeling. ”Dat staat er los van”, zei landbouwminister Gerda Verburg in een toelichting tijdens een bijeenkomst in Zeist.

Bij bestedingen van de 50 miljoen euro verduurzamingsgeld moet worden gedacht aan verduurza­ming van de veehouderij en aan steun voor luchtwassers, zei Ver­burg.Verder schort het kabinet de investeringen in EHS-natuur de komende twee jaar met elk 100 miljoen euro op; dat geld komt pas in 2011 beschikbaar. De Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie (SDE) blijft in haar huidige vorm bestaan. Maar door een extra heffing op het elek­triciteitstarief komt er meer geld beschikbaar, waardoor investeer­ders meer zekerheid krijgen.LTO-voorzitter Albert Jan Maat zei in een reactie dat LTO achter het nieuwe coalitieakkoord staat. ”Maar de latere bezuinigingen mogen de investeringen niet weer teniet doen”, aldus Maat.De LTO-voorzitter pleitte daar­naast voor minder EHS-hectares.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.