Home

Achtergrond 94 reacties

LTO wil tijdelijke steun veehouderij

De melkveehouderij heeft een pakket aanvullende steunmaatregelen nodig om de huidige periode van lage melkprijzen zonder grote kleerscheuren door te komen.

Dit zegt voorzitter Siem-jan Schenk van de LTO vakgroep melkveehouderij. Hij benadrukt dat het om tijdelijke maatregelen gaat, geen structurele. De LTO vakgroep doet daarom een beroep op de Europese en Nederlandse overheden, op banken en de zuivelindustrie om de benodigde hulp te verschaffen.

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) is blij met de oproep van LTO om steun te geven aan de melkveehouderij. "Wij zagen dit al lang aankomen," zegt voorzitter Peter ten Hoeve. De huidige inkomensproblemen zijn volgens hem een rechtstreeks gevolg van de inzet van onder meer LTO om de melkquotering eerst te verruimen en dan af te schaffen.

Vervroegde uitbetaling toeslagen

Schenk bestrijdt dat. Volgens hem worden de problemen nu niet veroorzaakt door de verruiming van de quotering. "Het is de markt die het doet. Op dat punt blijven we van mening verschillen met organisaties als de NMV en de Dutch Dairymen Board (DDB). Dat de prijzen zo laag zijn, is ook niet het nieuwe aan de situatie. Dit konden we zien aankomen, net zoals we ook weer de eerste tekenen van herstel kunnen zien. Probleem nu is wel dat veel zaken bij elkaar komen. Zoals de economische crisis in brede zin, de vraaguitval in de zuivel, de moeizame export en de lastige kredietverzekering. Dit maakt de situatie bijzonder en daarom is hulp nodig."

Toenemende ledendruk is volgens Schenk geen directe oorzaak van het feit dat LTO aan de bel trekt. Wel spelen signalen van de Rabobank mee dat steeds meer melkveebedrijven kasproblemen krijgen.

Daarom wil LTO vervroegde uitbetaling van de bedrijfstoeslagen en van de nabetalingen door zuivelbedrijven. Ook wil het meer EU-steun bij de afzet van zuivelproducten en hulp tegen namaak. Donderdag spreekt de Tweede Kamer met minister Verburg (LNV) over de melkveehouderij.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  ook unifar

  Helemaal mee eens Vleesvarkenshouder. LTO doet nu wat ze vergeten hebben bij de varkenshouderij. Waarom zijn er nog varkenshouders lid van LTO????? Ik snap werkelijk niets meer van dit soort varkenshouders. Zijn ze stekeblind, gewoon dom en niet begrijpend. Ik weet het echt niet........

 • no-profile-image

  Renske

  Wat LTO doet, gelooft iemand die mischien nog in Sinterklaas gelooft. Diegene die een beetje verstand heeft doorziet het spelletje.

 • no-profile-image

  gert

  een nieuwe quotering is de enige oplossing,de wereldmarkt is een fictie,daar kun je in nederland niet tegen boeren,maar nederlandse boeren willen veel melken en dat is een probleem omdat we dan moeten exporteren

 • no-profile-image

  fryske boer

  doet lto niks iedereen iedereen boos. doet lto wel iets iedereen boos. er zitten best goede voorstellen tussen zelf nmv blij ,het word wel tijd om toe te geven dat kwotumverruiming niets te maken heeft met lage prijs.ik kan niet begrijpen dat zoveelmensen nog steeds bij dat idee blijven.

 • no-profile-image

  herrie

  Is er een dip in de melkveehouderij, moet er gelijk steun gezocht worden, vervroegde uitbetaling van bedrijfstoeslagen etc. Ik heb dit van Annechien enWyno nooit gehoord als de fokzeugen in een dip zaten.
  Waar zijn de melkveebelangenbehartigers en melkveehouders eigenlijk mee bezig?
  Je maakt je als melkveesector toch belachelijk, nooit van reserveren of bedrijfsrisico gehoord!

 • no-profile-image

  fryske boer

  Voor ik ga melken nog even reageren op belachelijke reakties intensieve veehouderij hier . Ten eerste die gouden jaren kun je eerder redelijke jaren noemen.Dat een melkveehouder vaak machines heeft lijkt mij normaal als je 100 ha gras hebt geloof mij dan loopt de rekening van loonwerk anders aardig in papieren,gewoon kwestie van rekenen.Grond is gewoon nodig,kun je met varkensrechten oid beschouwen,als alle voer gekocht moet worden en alle mest afgevoert hoef je ook op geen saldo te rekenen.En neem als jonge melkveehouder maar eens een bedrijf over dan zit je nog veel hoger als bv een kippenboer dat heeft niks met luxe investeringen nodig ,natuurlijk speelt ook mee dat melkveehouerij gewoon de grootste sektor is binnen lto.verder wil ik iedereen in elke agrarische sektor gewoon het beste toewensen met een redelijk inkomen voor het harde werken.

 • no-profile-image

  brunting

  volgens mij is lto er alleen maar voor de akkerbouwers en koeboeren

 • no-profile-image

  Dijkstra

  Op deze manier word de quotumprijs nog langer in de benen gehouden, niet de lage opbrengsten zijn het probleem, maar de hoge kosten.

 • no-profile-image

  masaal opzeggen

  En wees niet bang om ooit voor iets achter het net te vissen omdat je je lidmaatschap hebt opgezegt. Lto heeft nog nooit iets bereikt voor de varkenshouderij en zal dat ook nooit doen. Dat doet de NVV wel voor u, de belangenbehartiger die WEL opkomt voor het belang van de varkenshouderij. www.nvv.nl

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Met de varkenshouderij gaat het toch geweldig op de vrije markt!!!, of toch niet zo???

 • no-profile-image

  eco

  Geachte boerin uit Gelderland, ik ben het helemaal eens met je reactie. Ik merk wel op dat ik spreek over een dip en niet een 'dipje'. Bij prijzen van 40 á 50 eurocent voor de melk is er sprake van vraaguitval. Bij prijzen van 22 eurocent is er, volgens mij, sprake van produktie-uitval en vraagtoename. Zodoende verwacht ik niet dat dit een blijvende prijs is. Ik hoop dat de dip snel voorbij is zodat we naderhand kunnen spreken van een 'dipje'.

 • no-profile-image

  Ach, ze zijn slechts een beetje jaloers op de centjes, ze reageren zoals kleine kinderen soms kunnen regaeren, de knorrepotten

 • no-profile-image

  A.R.

  Boer Cees, een antwoord op je vraag: Anton Vermeer is topman bij beide organisaties: VION en ZLTO! ZLTO is eigenaar van Vion. Kortom belangenverstrengeling ten top!! Zo ook in de zuivel. LTO is vertegenwoordigd in COKZ, NZO en Productschap en proberen angstvallig de NMV buiten de deur te houden. Dan moge duidelijk zijn dat LTO andere belangen heeft dan die van de leden. Maar wat lossen we op als we er alleen hier over schrijven. We kunnen beter collectief ons lidmaatschap van LTO opzeggen!!!

 • no-profile-image

  J.K.

  Je zou van AGD een correctere titel verwachten! LTO roept iets om zich effe populair te maken, bang om leden te verliezen zijn ze nu. Want ja, de malaise is wel door hun toedoen ontstaan!!! De NMV heeft deze prijsval steeds voorspelt. Gelukkig kunnen de meeste melkveehouders zelf wel bedenken dat méér productie leidt tot dalende prijzen. Dus LTO... los het nu dan ook maar zelf op.

 • no-profile-image

  wilhelmina

  Dit is dus pure discriminatie naar de andere sectoren toe!Vooral de varkensbedrijven en kippenbedrijven.
  Zijn wij te min?????Ik gun iedereen het beste!En ik begrijp als geen ander dat ,als je niet gewend bent dat het je wat 'minder' gaat,dat je daar niet mee overweg kunt gewoon omdat je het niet gewend bent.Maar dit slaat alles.Dit zijn pure mestteken in de rug naar de andere sectoren toe!!
  Kom eerst maar eens over de brug naar de varkens-en kippenboeren toe!!
  Daar staat ALLANG een verlies.

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  geplaatst door, als jij er geen naam onder durft te zetten!!!!!!!!. Ben je je pilletjes vergeten te nemen?????????.

 • no-profile-image

  kip

  Heel goed LTO, komen jullie ook eens op voor ons als kippen- en varkensboeren.
  Nu de koeienboeren even iets minder hebben worden jullie wakker uit je winterslaap, maar ze hebben vele goeie jaren achter de rug, en kijk de varkens ne kippenboeren eens ploeteren.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Mensen. er is één verschil tussen de melkveehouderij en de varkens en kippen: De melkveehouder beurden de laatste 10 jaar een constante net voldoende prijs voor hun produkten en de varkens en kippenhouders beurde het ene jaar bijna goud en dan weer enkele jaren te weinig! dwz een melkveehouder kan geen grote sprongen maken uit het inkomen.

 • no-profile-image

  Boerenverstand

  Alle boeren nu weer terug in het hok en nu zijn ze afhankelijk goodwil van de minister toeslagrechten en aanvullende subsidies.Dit is het tijdperk of de struktuur van de ""afhankelijke boer"".Politiek gestuurde overschotten om de voedselprijzen laag te houden.Iemand die in de politiek er voor door geleerd heeft had nu toch de quotum verruiming uitgesteld.Nu begin het tijdperk van de dans om de boerengrond (inflatie).M oet toch een rede hebben om bij overschotten meer te gaan melken.Quotering heeft veel boerengeld laten verdampen nu nog even de melkprijs en de grond"" drijft naar de overheid.""Gewoon je boerenverstsnd gebruiken.

 • no-profile-image

  Gerbrand Rustenburg

  Inteelt,
  Wat mij hogelijk verbaast is dat u, uw gram zich niet richt op winkelketens. De prijzen van melkproducten zijn in 2007/2008 enorm verhoogd, maar sindsdien niet meer verlaagd. De winkelketens zijn de winners in de keten. Bovendien is er geen of nauwelijks concurrentie tussen de ketens, zeker niet m.b.t. melkproducten. Er is geen of nauwelijks marktwerking. De consument wordt ook niet door de sector actief bewerkt door DDB, LTO, Productschap en overheid. Hij heeft geen idee van prijzen in de keten, geen idee hoe goed melk wel is voor botten. Promotie in de EU en prijsverlaging in de winkelketens doet het volume enkele procenten stijgen en dat is een hele plas. Stimuleer consumenten om winkelketens te 'contacten' over de te hoge prijzen. Maak actieve communities op websites. De gebaande wegen bewandelen levert niets meer op. Boeren zijn te aardig, de bestaande instituties, zoals LTO, Productschap e.d., hebben geen echt gezag meer. Hun reacties zijn te voorspelbaar. Boeren zijn notabene de 'baas' van de cooperaties, maar de te ontvangen melkprijs wordt boeren opgelegd. Differentiaties in melkprijs voor het deel dat in Nederland of de EU blijft kan best hoger liggen dan voor het deel van de melk dat buiten de EU wordt verkocht. De 'inteelt' in de agrarische organisaties oftewel het gebrek aan het bewandelen van nieuwe wegen, baart mij zorgen. Het is daarom ook logisch dat de agrarische sector 'kop van jut' is

 • no-profile-image

  boertje

  Steun aan de melkvee !!! alweer kunnen ze nu nog niet hun broek ophouden wen er maar aan dit is de vrije markt.
  Hier in het zuiden zijn er geen koeien bedrijven die niet aan het bouwen zijn of ze hebben een nieuwe auto of trekker wand ze weten van gekkigheid niet hou ze anders het geld op moeten maken van vorig jaar

 • no-profile-image

  john

  Wanneer er bij elke melkveehouder allemaal al een fendt (vario) voor de voermengwagen staat en deze ook nog geladen wordt met de nieuwste verreiker, dan is er nog niet direct inkomensteun nodig...... Neem a.u.b. eens een kijkje bij een varkens/kippenhouder daar kunnen jullie nog veel van leren. Ik zelf heb een varkensbedrijf maar ik weet ook dat ik al 3 jaar geen inkomen heb en denk je dat wij steun kunnen verwachten van LTO???? Annechiem geeft liever het geld aan Jos Raedemaekers van het pvv.

 • no-profile-image

  gemengd bedrijf

  op de lange termijn is er maar een manier om gezond te blijven en dat is een landbouw zonder steun.

 • no-profile-image

  boerke

  juist boer uit salland, het is overbekend dat een klein beetje te veel aan produktie, zorgt voor een grote prijsval. voor een produkt als melk met een korte houdbaarheid komt juist dat kleine beetje te veel extra hard aan. ga kijken in de winkel en zie elke dag vele melkprodukten met extra korting vanwege de datum.

 • no-profile-image

  klein dipje

  Mee eens Herrie, als je als melkveehouder niet je broek kunt ophouden na een klein dipje, ondanks dat je subsidie krijgt dan is er structueel iets mis in je bedrijfsvoering en zul je het nooit redden in de toekomst. Vee.boer hier op het forum is er volgens mij zo eentje....

 • no-profile-image

  A. de Wit

  Aan Vee, boer en melkveehouder:

  Niet echt een goed argument hoor m.b.t. voer!! Varkenshouders en pluimveehouders moeten juist duur EU-voer kopen omdat de EU de voermarkt afschermt met hoge heffingen. Omdat dit voor vlees ook zo is, kunnen we het binnen de EU nog aardig verwaarden. Maar buiten de EU komt dit keihard terug in onze concurrentiepositie!

  En over de rol van LTO
  Als LTO-melkveehouderij wil opkomen voor zichzelf is dat toch prima! Dat anderen hier over klagen vind ik een beetje zielig overkomen.

 • no-profile-image

  jan

  belachelijk lto laat nu echt zien dat het een akker -ko boer vakbond als het bij de pluimveehouders slecht gaat zijn ze er niet

 • no-profile-image

  piet

  Ik snap het niet, lto wil vrije marktwerking. Nu dat is begonnen, komt er een (voorspelbare dip), willen ze steun. Dat is geen vrije marktwerking, en is dus ook geen oplossing. Het princiepe van de vrije markt is dat de zwakkere broeders af vallen, zodat er voor de gezonde bedrijven weer een boterham te verdienen valt. Dus a.u.b. geen steun, anders gaat het princiepe van de vrije markt nooit werken. Zachte heelmeesters maken bovendien stinkende wonden.

 • no-profile-image

  fryske boer

  de reakties hier overlezend heb ik het nu eigenlijk wel gehad met intensieve veehouders. Maar ik wil nog een tip geven aan deze geweldige ondernemers .er staan hier in friesland enkele zeer courante en grote melkveebedrijven te koop .dus onderneem en kopen maar zou ik zeggen.dan zal het grote geld ook deze topondernemers ten deel vallen.

 • no-profile-image

  boer

  Lto doet nu haar werk en komt op voor de leden, zoals een belangenbehartiger dient te doen. Helaas zijn zij nooit opgekomen voor de varkens en pluimveehouders en hun gezinnen die het al enkele jaren moeilijk hebben. Ik kan me heel goed sommige reactie hier voorstellen van varkenshouders, hoewel we er niets mee opschieten. Van de andere kant de overdreven reacties van melkveehouders naar varkenshouders geeft wel aan dat daar de mentaliteit ook niet altijd collegiaal is naar elkaar toen. Jaren financieel moeilijk draaien en niemand die er om kommert binnen lto en nu de melkprijs (helaas) wegzakt zijn er in een keer wel....??!! Ik kan je meedelen dat dat erg frustrerend is. Als varkenshouder zegt ik daarom, zeg je lidmaatschap op bij lto als varkenshouder zijnde, zij zullen nooit iets doen voor jou !!

 • no-profile-image

  Nu lees ik hier net weer niet zo'n lekker bericht voor de kippeboeren. Die zullen weer gaan kakelen, dat die Amerikanen er glad naast zitten. Of dat de schuld bij iemand anders ligt

 • no-profile-image

  De Boer

  Leuk, die vechtende boeren hier, maken mekaar uit voor van alles.
  Worden het nooit eens, gunnen elkaar niets, of juist wel??!!

 • no-profile-image

  masaal opzeggen

  Klik hier www.nvv.nl

 • no-profile-image

  Jawel Geiten Hok, alle boeren tellen mee. Vergeet ook niet de ijsco-, vis-, groente-, patat-,kolen- en olieboeren enz.enz.

 • no-profile-image

  wilhelmina

  DAt mestprobleem is WEL veroorzaakt door de overheid,beste man!Omdat we alleen maar geadviseerd zijn om groter te worden om zo te mondjes van onze medemens zo goedkoop mogelijk te voeden.Met alle gevolgen van dien.
  Maar aan al die reactie's te lezen,kun je er wel precies uithalen wie weet waar het over gaat !!!! Het is triest te lezen dat er mensen zijn die zich overal mee bemoeien,alleen maar om nog meer zout in de wonden te strooien!? Gaat niet lukken want we zijn door de tijden heen gehard!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nou Cees en Jan. Ik kan wel begrip opbrengen voor de frustratie, maar niet naar de sneren naar de melkveehouders persoonlijk of steken onder de gordel. Waar ik het wel helemaal mee eens ben is de opstelling van de media. Net zo zeer als dat ze berichten verwijderen, promoten ze ook bepaalde zaken. Of dit nu omlaag schrijven is van de varkens, tarwe of melkprijzen. Of het omhoog schrijven van de prijzen van melkquota en dierrechten en promoten van de melkrobot.
  En misschien ligt hier wel de oorzaak van de problemen waar alle sectoren mee worstelen. Met als gevolg frustratie en onderling onbegrip. Hebben jullie in onze "vakbladen" ooit één artikel gezien wat over marge's in de rest van de keten gaat? Nee dus, en dat zegt genoeg.
  En mijn voorgaande reactie in alleen bedoeld om mensen aan het nadenken te zetten als ze onderling met modder aan het gooien zijn. Het zijn, gelijk een voetbalwedstrijd, de toeschouwers die hier van genieten. En dat moeten we niet willen en niet hebben.

 • no-profile-image

  puntje

  hee..... (weer zon zeurende en klagende melkveeboertje) het is helemaal terecht dat de melkveesector met mestwetgeving is opgezadeld. De meeste productie (fosfaat,stikstof NH3) komt immers van die overgesubsieerde sector, die nog nooit iets gedaan heeft aan milieu, ondanks die bakken vol met overheidsgeld. Wordt ondernemer en klaag niet over dit prijsvalletje van de melk en ga aan het werk !

 • no-profile-image

  DE TUKKER

  Andere tukker knap ver weg, gewoon even De veeteelt van februari lezen blz. 22/23 dat artikel gaat over ,Wie bepaalt de prijs van de melk lees vooral de laatste zin op blz 23 en dan de oog kleppen afzetten.
  En als jij alles zo goed weet moet je zien dat je in het LTO bestuur komt, en dan kun je misschien wel door stomen richting brussel om daar de zaak eens even recht te zetten.
  Ik denk dat we nog veel van je zullen horen.

 • no-profile-image

  Vleesvarkenshouder

  Waar blijft de steun voor ons varkenshouderij? Nu zitten wij als vleesvarkenshouders in de financiele problemen, vorig jaar hielden veel zeugenhouders het hoofd niet boven water. Nooit is er 1 stem geweest voor steun aan de varkenshouderij. De melkveehouderij heeft na jaren van goede opbrengstprijzen eens een dipje in de opbrengsten. Meteen wordt er weer geroepen om steun. Kijk eens naar de varkenshouderij, met o.a. Unifar en producentenintegraties, en doe er je voordeel mee!!!

 • no-profile-image

  centje

  Ooh als ik het bericht van econoom zo lees dat valt het allemaal wel mee dus.... Vanwaar dan al die commotie ??

 • no-profile-image

  fransje

  ik kan niet slapen van de overproduktie en ook niet van de credietcrisis . de olieprijs is in een paar dagen tijd alweer 20% gestegen. de olieproduktie ging wel eerst naar beneden. zie hier ons grote voorbeeld. naar beneden die produktie en de prijs stijgt vanzelf.

 • no-profile-image

  Boer Nederland

  Flexibele Quotering is een must.
  Wanneer de handel het toelaat Quotumkraan open. Neemt de vraag af Quotumkraan dicht. Reguleren van aanbod op de vraag gebeurt in alle industrien. Als individuele melkveehouder heb je hier geen invloed op. Regulatie moet van bovenaf geregeld worden. Daar heb je een samenwerkende instantie voor nodig een instantie die melkveehouders bundeld = EMB. (beter 20 % minder omzet met een + in de marge dan 20 % meer omzet met een min in de marge). Misschien duurt het nog even, maar er komt een moment dat de sector melkveehouderij zich realiseert dat ze elkaar nodig hebben.

 • no-profile-image

  Boer

  Ik weet niet wat je wil met dat artikel Tukker.Als Thus je verteld dat het maar eens afgelopen moet zijn met dat geld verdienen van jou dan zeg je prima, maar dan wel gelijk op.Als ik 10 % inkomen moet inleveren moet jij ook 10 % inkomen inleveren enz.Er zijn allerlei grappenmakers die beweren dat de melkveehouderij zijn broek zelf niet op kan houden.Dat is gelul.De melkveehouderij werd door brussel nooit toegestaan om zelf de broek op te houden.Brussel verkoos zekerheid van voldoende goedkope aanvoer boven voldoende inkomen voor de boer.Door het instellen van quota werd de aanvoer verzekerd zonder het risico van uit de hand lopende boter en poederbergen die brussel geld kostten voor het gesubsisieerde dumpen op de wereldmarkt.Omdat het EU quotum nooit is volgemolken en er geen lege zuivelschappen waren in de EU kun je concluderen dat het quotum om te beginnen al te groot was. Intussen wordt het evident dat de globalisering niet de positieve werking heeft die er van verwacht werd en leiders twijfelen of het verstandig is om met de zekerheid van voedselproductie te gaan gokken. Ik ben daarom van mening dat de EU produceerd voor de EU net zoals Canada produceerd voor canada.Door de productie presies af te stemmen op de vraag is er genoeg geld te verdienen op de markt zodat subsidies en aalmoezen net als in Canada niet nodig zijn. Een goed voorbeeld van hoe het niet moet is de VS waar op dit moment kolossale aantallen koeien worden geslacht.

 • no-profile-image

  vee

  Zeg varkenshouders hoe zit dat eigenlijk met jullie biggen quotum....of te leveren mestvarkens quotum onee dat hebben jullie niet dus mond houden wij worden gestuurd door de overheid via ons quotum jullie niet wij moeten(niet persee maar voor uitbreiding wel) naast dierrechten ook quotum kopen en dat is een wereld van verschil!!!

 • no-profile-image

  vee

  Ja vleesvarkenshouder uit gelderland, dus wij mogen net zoveel koeien houden als we willen mestafzet is bij ons niet nodig sjonge jonge wat kun jij nadenken....

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Als je MEER gaat produceren dan de VRAAG, ben je bezig met OVERPRODUCTIE!! Dat heeft volgens mij niets te maken met hoeveel er vorig jaar is geproduceerd of hoeveel wij dit jaar mogen produceren!

 • no-profile-image

  anne

  Wie krijgt er geen steun Dirk, hoe zit het met de banken en de bedrijven die werktijdverkorting krijg, 30 procent minder omzet komen hiervoor in aanmerking, de bank rekent extra rente als je een hypotheek wilt.
  De mensen die helaas werkeloos worden krijgen ook steun, dusa er wordt in nederland op meerdere terreinen steun gegeven.

 • no-profile-image

  dirk

  Steun,steun nooit zal men hier iets leren!Andere sectoren worden ook nooit geholpen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Ik snap werkelijk niet dat varkenshouders zo'n grote mond trekken over subsidies als het varkensvoer indirect bol staat van subsidie. Heeft iemand van jullie als eens berekend wat het varkensvoer per kilo zou gaan kosten als de (voormalige) gewaspremie , nu toeslagen, zou worden afgeschaft?
  En als ik als varkenshouder geen stengel eigen voer verbouwde, en vervolgens commentaar lever op aanschaf van dure grond voor ruwvoer zou ik in de grond kruipen van schaamte.

 • no-profile-image

  vee

  Over machinepark gesproken intensieveveehouders hier op dit forum hebben jullie wel eens in je eigen stal rondgekeken ik zie daar bija niemand meer met een schepje en voerkar voeren kan toch ook gemakkelijk. En als jullie je eigen voer moesten verbouwen wilde ik wel een zien wat voor een machinepark jullie hadden.....

 • no-profile-image

  frans

  Toen de pluimvee organisatie nop bij het lto ging heb ik gelijk mijn lidmaatschap opgezegd ik heb geen zin voor de de akkerebouwers en koe boeren te betalen lto heeft nog nooit wat gedaan voor de pluimveehouders (de minderheid) dus alle varken en pluimveehouders zeg u lidmaatschap van lto op mischien worden ze dan een keer wakker/

 • no-profile-image

  boer

  Kom op Varkens en pluimveehouders, hoogste tijd om massaal je lidmaatschap op te zeggen bij lto en eindelijk eens de stap te maken naar DE belangenbehartigers voor de landbouw, de Vakbonden !!!! Nu moeten toch een keer de ogen los gaan bij jullie, lto leden !!!??? www.nvv.nl en www.nvp.nl

 • no-profile-image

  varkenshouder

  Annechien van lto maakt er gewoon weg een grote puinhoop van. Niet opkomen voor varkenshouders die al een tijd lang in een diepe financieele crisis zitten om vervolgens een half miljoen boerengeld uit te geven aan een slechte functionerende voorzitter van het PVV. En dan ook nog niet met een verklaring te komen (zie boerderij vandaag). Jaja ik weet het annechiem maakt er niet alleen de dienst uit maar het is gewoon schande dat lto niet opkomt voor de varkenshouderij, terwijl hier toch de grootste problemen spelen en niet op de melkveehouderijen op dit moment. Varkenshouders zeg je lidmaatschap op bij lto en weiger om langer te betalen voor acties die alleen voor de melkveehouderij zijn.

 • no-profile-image

  boer

  Fryske boer slaat de spijker op de kop. "natuurlijk speelt het mee dat melkvee de grootste is" SCHANDE dat dit een agrument kan zijn om nooit eens om te kijken naar andere sectoren dat de melkveehouder. LTO doet nu wat een belangen organisatie dient te doen, opkomen voor hun leden. Jammer alleen dat ze altijd opkomen voor alleen de rundvee. Varkenshouders die nog steeds lid zijn van deze melkveeclub, stap op, lto gaat echt niets doen voor de varkenshouderij. Ja alleen inzetten als wisselgeld voor de overgesubsidieerde melkveehouderij. Dit dipje is alleen goed voor de ondernemersschap van vele boeren in de melkveehouderij, wordt je hard van en zo vallen alle prutsers af en wordt de sector er alleen maar stereker op.

 • no-profile-image

  eco

  Aan alle negatievelingen, wat is het probleem als wij ons europees geld dit jaar wat eerder krijgen. De eerste keer ontvingen we onze premie in oktober. De tweede keer in december. De laatste twee jaren ontvingen wij de premie pas eind februari, begin maart. Nu ontvangen we de premie dan een paar maanden eerder.
  Ik vind overigens wel dat je deze dip moet kunnen overbruggen.

 • no-profile-image

  Ach ja, krijsende varkensmesters, die ooit een zeer schadelijk mestprobleem hebben veroorzaakt waardoor uiteindelijk ook de melkveehouderij met een mestwetgeving is opgezadeld.
  En nu jongens: schreeuwen en krijsen maar weer maar weer tegen/door deze reaktie.

 • no-profile-image

  fryske boer

  centje meer moet beter lezen ik zeg als hij het beter kan en weet word melkveehouder er is kans genoeg , krijgt hij ook een deel van al die subsidie en word stinkend rijk. ik begrijp best dat intensieve veehouders zich soms ondergewardeerd voelen maar om dan zoals enkele hier ongefundeerd alle melkveehouders als prutsers slechte ondernemers subsidievreters af te schilderen haalt jullie zelf gewoon weer een heel eind omlaag en als ik een varkenshouder hiervoorbij zie rijden in zijn grote v8 pickuptruck met een klein karretje met biggen erachter vind ik dat fijn voor hem en geen reden om belachelijke dingen te gaan roepen

 • no-profile-image

  vee

  zeg vleesvarkenshouder uit gelderland mogen wij net zoveel koeien houden als we willen hebben wij geen aantal per ha en mestafzet kennen wij dus niet sjonge jonge.....

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De manier waarop de intensieve sector op dit forum reageert, zegt toch wel iets over de heersende mentaliteit bij een selecte groep. Ik ben ervan overtuigd dat niet alle ondernemers in de intensieve sector met deze ondermaatse reactie's gelukkig zijn.
  Het is daarom heel jammer dat enkele blaaskaken het verzieken. Geen wonder dat LTO zich in Den Haag subtiel uitlaat over deze sector die toch al worstelt met een imagoprobleem.

 • no-profile-image

  eco

  Geachte boerin uit Gelderland, gelijk heb je. De produktie-uitval zal waarschijnlijk niet in Nederland tot stand komen. Wij melken namelijk "altijd door".
  Wij hebben om deze dip te overbruggen de aflossingen voor de rest van het jaar alvast voldaan. Wij hadden onze winst uit 2007 en 2008 voor het belangrijkste deel namelijk gespaard. Hierdoor zijn onze maandlasten met ongeveer 4 eurocent per liter gezakt.

 • no-profile-image

  jan

  Best Melkveehouder,
  U noemt ons blaaskalken.
  Mag van mij part. Als jullie als melkveehouders nu al de klaagzang jubelen dan zegt dat meer over jullie dan over ons. Een over LTO zeg ik: Hielden ze maar gewoon hun kaken over de varkenshouderij.
  Ze verkwanselen telkens weer zaken, door de nvv opgepakt en zo goed als afsluitend, moet Annechien er gauw tussen zitten en lult precies de andere kant op, alles weg.
  En tenslotte nog een opmerking tegen Boerderij; Als de reacties tegen Annechien te heftig worden moet je niet het bericht van de site halen.
  Erg flauw, misschien is het opzeggen of niet betalen van ons abonnement een alternatief!!!

 • no-profile-image

  dj

  Citaat van S.J. Schenk uit het artikel: "Dat de prijzen zo laag zijn, is ook niet het nieuwe aan de situatie. Dit konden we zien aankomen." Als LTO deze lage prijzen heeft zien aankomen en daar niets aan heeft gedaan, dan zijn ze helemaal geen knip voor de neus waard als BELANGENBEHARTIGER voor de landbouw. Waar staat LTO dan nog voor? Mijn bezuinigingstip is: zeg het lidmaatschap op.

 • no-profile-image

  Boer

  Eerst steekt Schenk met een koevoet een gat in de band van de melkveehouderij.En nu de lucht er wel heel snel uit sist staat Siem Jan daar met een rood gezicht en met zijn vingers in het door hemzelf gemaakte gat om te proberen de luchtstroom te stoppen.En het absolute toppunt is wel dat hij dan ook nog het lef heeft om bij de overheid te gaan bedelen voor bandenpleisters.

 • no-profile-image

  Boesje

  Hij luistert eerder naar de rabo bank dan naar zijn leden. Wat een kerel. Zijn wij achterlijk of zo. Ik vindt dit zo minderwaardig, .. Bah!

 • no-profile-image

  j.kip

  pluimveehouders krijgen ook geen steun en toch is de nop er in getrapt om bij lto te gaan.

 • no-profile-image

  eco

  Aan centje erbij, als je niet de moeite neemt om mijn reactie te lezen is het eigenlijk ook niet de moeite om op jou te reageren. Ik geef namelijk in mijn reactie niet aan of ik de bedrijfstoeslag wel eerder wilde. Ik constateerde alleen dat wij hem elk jaar later ontvingen en nu dus een keer eerder.
  En nog steeds vind ik dat een melkveehouder deze dip moet kunnen doorstaan. Wij hebben hier nog geen ervaring mee, intensieve veehouders hebben hier voldoende ervaring mee.

 • no-profile-image

  A.G.

  Jammer dat men denkt dat de melkveehouders 'even' in een dip zitten. De prijzen zijn de afgelopen 10 jaar alleen maar dalend geweest. 2008 had een éénmalige piek. Waar LTO zich eens voor in moet zetten is het verkleinen van de macht van de retail. Er zou toch een onderzoek komen naar de prijsopbouw van agrarische producten? Laat LTO daar op in zetten, want belangenverstrengeling viert hoogtij en álle agrarische sectoren zitten in de tang van grote multinationals. We moeten gezamelijk een vuist maken tegen deze machtconcentraties!!!

 • no-profile-image

  centje

  Constant goud ja. Een echte ondernemers kan heel eenvoudig zon dipje overbruggen. Dus niet piepen...ondernemen !!!

 • no-profile-image

  centje

  Nou ja zeg, eco noom. Eerst wil je de subsidie eerder en vervolgens zeg je dat je zon dipje moet kunnen overbruggen. Of wil je de subsidie van de komende pakweg 5 jaar ook maar meteen dit jaar ??

 • no-profile-image

  centje

  De reactie lezende van Fryske boer dan heb ik het ook helemaal gehad met de melkveehouders. Meteen zeuren en klagen bij de eerste kleine prijsdipje...tjonge tjonge wat zijn jullie zielig, bulten subsidie en dan het nog niet kunnen redden.....dan moet er ergens structueel toch iets helemaal fout zitten in de bedrijfsvoering.

 • no-profile-image

  Harm

  Die melkboeren vangen al sinds mensenheugenis steun, wordt het niet eens tijd dat ze gaan voelen dat de vrije markt niet zo geweldig is?
  Volgens mij was 2008 een goed jaar, moeten ze dit jaar maar even pas op de plaats maken. Volgend jaar weer beter.
  Het is wel schrijnend dat onze regering direkt klaar staat om banken te steunen om de bonussen uit te keren. Beter was het om de rente te verlagen, zodat ondernemers weer willen investeren. Alleen daardoor zal de economie weer aantrekken.

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  John bij jou hoef ik niet te komen kijken. Wel een voermengwagen zonder fendt vario, maar wel een case 685, in december pas 21 jaar geworden. Een verreiker is voor mensen die geen inkomen willen hebben, zoals brabantse varkensboeren

 • no-profile-image

  Boer

  Presies ondernemer.En de winkeliers maar lachen.Zolang de boeren denken dat ze zonder quotum met meer produceren op een nu al overvolle markt meer kunnen verdienen blijven zij de enige die lekker "melken".Siem jan Schenk weet dat ook donders goed.

 • no-profile-image

  Boerin

  Eco,noom hoe kan je nu spreken van een "dipje"? Alsof die weer voorbijgaat. Misschien even, maar de melkveehouderij wordt al jaren voorgehouden door LTO en de melkfabrieken, dat je een ´slechte ondernemer´ bent als je niet in de nabije toekomst permanent kan produceren voor de "wereldmarktprijs" (lees: "wereldmarktDUMPprijs"). En die is niet veel anders dan de 22 cent van nu.
  Helaas lopen nog steeds kuddes boeren achter die fanfare aan. Vrijwillige uitbuiting en teveel goedgelovigheid heet dat.
  Wat ik ook niet begrijp, is dat de verschillende boeren (varkens-, kippen- etc.) elkaar nu ineens in de haren gaan zitten. Inderdaad, de boeren krijgen bijna allemaal veel te weinig voor hun (top!)producten. Dat is schandalig. Dus: rijen sluiten en je gezamenlijk sterk maken voor fatsoenlijke prijzen, in plaats van lijdzaam slachtoffer blijven en elkaar ook nog eens onderling afmaken!!!

 • no-profile-image

  boer

  Ben het helemaal met je eens AR. Alleen jammer dat lto leden dit niet zien

 • no-profile-image

  verontruste boer

  de volgende website van de belgische boerenbond maakt goed duidelijk hoe het staat met de marges in de keten. Kan dit niet eens op de voorpagina van de telegraaf?
  http://www.voedselprijzen.be/

 • no-profile-image

  Uken

  Dag
  Ich kann wohl niederländisch lesen aber schlecht schreiben.
  Hab heute gelesen: Marc van den Berg aus Brabant kippt die Milch in die Güllegrube ist besser als 28 cent superheffing to betalen. is dit korekt wergeven???
  en boer uit Duitsland

 • no-profile-image

  nog lto lid

  Goede actie hoor van lto, maar ik hoor en zie dat de varkenshouders massal hun lidmaatschap aan het opzeggen zijn bij lto. Dit hadden ze ook bij de varkenshouderij jaren geleden moeten doen, het onderkennen van het probleem.

 • no-profile-image

  vleesvarkenshouder

  Veeboer: welke dierrechten moeten melkveehouders hebben naast het melkquotum?

 • no-profile-image

  lto boer

  Hallo mijnheer Schenk, ik heb nog een goed idee voor lto. Waarschijnlijk hebben jullie dit al aangekaard bij lnv. Vraag de minister om de bedrijfstoeslagen op 1 augustus uit te betalen en bovendien om het quotum Europees te kunnen verhandelen.

 • no-profile-image

  verbijstering

  Het is een grote schande dat de lto nu wel voor de rundveeboeren opkomen en andere sektoren die al lang verrekken van de armoede nooit heeft geholpen.
  De rundveehouderij zal toch moeten wennen aan grotere prijsschommelingen.
  Er is jaren bakken geld verdiend , dure quota gekocht ,belachelijke dure grond gekocht en het zijn net komplete loonwerkers met hun enorme machinepark. Hierdoor zitten ze nu met een te hoge kostpriis ra ra hoe kan dat.
  Ze moeten zich de ogen uit hun kop schamen om nu al te klagen.

  Sterkte arme drommels

 • no-profile-image

  LTO

  Wat een flauwekul. De produktie is afgelopen jaar gezakt en de prijzen nog harder.
  Ik zou als retail krom liggen van de lach als ik jouw opmerking las.

 • no-profile-image

  geiten

  koeboeren zijn alleen boeren de rest telt niet mee. toen het in 2002/2003 slecht ging met de geitenmelk was er niemand die zich maar om ons bekommert en nu is het ach en wee ze hebben goede jaren gehad en het kon niet op. laten we alleen hopen dat we er met elkaar weer boven opkomen en dat we weer een betere tijd krijgen en dat we weer kunnen genieten van ons vak en alle papieren romp slomp en regels wat minder worden en dat ons nederlands product toch het beste is.

 • no-profile-image

  OPZEGGEN

  idd varkenshouders zeg massaal je lidmaatschap op bij lto. Betaal niet langer enorme contributie om zo de lto te financieren om alleen voor de melkveehouderij op te komen. MASSAAL OPZEGGEN !!!!!!

 • no-profile-image

  klaas

  lto nederland schaam je. vraag niet steeds om aalmoezen. zorg voor een goede melkprijs. wij melkveehouders horen bij de rijkste ondernemers van nederland. laat ons werken voor een behoorlijk loon. kijk eens wat wij geinvesteerd hebben. wij verdienen geen schooiers image. schaf af die subsidies. wij zijn geen armoedzaaiers. zorg voor IEDEREEN voor een goede melkprijs.

 • no-profile-image

  Laat de varkens nu maar gewoon schreeuwen en de kippen gewoon kakelen

 • no-profile-image

  Je vraagt je wel eens af, wat de motieven zijn van die varkensmesters om zich met de melkveehouderij te bemoeien.

 • no-profile-image

  boer

  Melkveehouder, zon onderzoek is er wel zeker geweest, het lei heeft dat gedaan en het heeft ook zeker in de media gestaan. De NVV heeft dit aangegrepen om binnen/via het PVV hier eens iets mee te doen, maar is compleet om zeep geholpen door LTO en VION. Dat vion tegen is is duidelijk, zij willen geen marge inleveren, maar dat lto hier tegen is........????? Ik snap werkelijk niet dat er nog varkenshouders nog lid zijn van lto, blijkbaar snappen ze het zelf ook niet want ik heb hier nog nooit 1 positieve reactie gelezen van een varkenshouder die nog lto lid is. LTO had voor de varkenshouders net zo moeten reageren tijdens de zeer lage prijzen van vlees als ze nu doen voor de melk. Gelukkig is lto een afbrokkelende "organisatie" voor varkenshouders en hebben we gelukkig nog echte belangenbehartigers voor de varkenshouders en hun gezinnen, de NVV. www.nvv.nl Maar goed ik hoop dat de melkprijs weer iets aantrek de komende tijd, maar nog meer dat de varkensvleesprijzen eens enorm aantrekken voordar het voor vele gezinnen het te laat is......., maar ja DAT zal lto een rotzorg zijn.

 • no-profile-image

  veeboer

  Boeren die het afgelopen jaar geen onverantwoorde uitgaven hebben gedaan, zoals quotumaankoop en nieuwe trekkers, hebben nog genoeg geld in kas om de zomer door te komen.
  Voor 9 van de tien boeren geldt dat quotumaankoop niet rendabel is en voor bijna iedere boer geldt dat de loonwerker het werk goedkoper kan doen dan de boer zelf.
  Maar ja, veel boeren willen veel werk en stront hebben om te kunnen klagen.

 • no-profile-image

  Kippeboer

  Als je geschoren wordt moet je stil zitten.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Goed voorstel L.T.O. zo word er wel een heeeeel groot verschil gemaakt tussen de melkveehouderij en de rest die zijn eigen broek omhoog moet houden beste zou zijn om gewoon je lidmaatschap op te zeggen wedden dat er dan wel geluisterd word maar hoop dat L.T.O. het niet zo ver laat komen ze kunnen nog keren

 • no-profile-image

  .....en neem het advies van die fryske boer ter harte

 • no-profile-image

  ondernemer

  jongens het is toch zo simpel allemaal 10%van de koeien weg minder melk minder werk minder mest afzet en veel meer geld en nog belangrijker meer vrije tijd

 • no-profile-image

  Boerin

  Beste Eco,noom, wat mij blijft verontrusten, is dat nog altijd genoeg melkveehouders blijven denken dat "groter" en "meer" (lees: harder werken voor nog minder inkomen, alleen de bank profiteert) de enige weg is, zoals ze die ze door LTO en de melkfabrieken wordt gewezen. Ze lijken niet na te denken, en rekenen ook niet. Zodra er een boer omvalt staan er velen klaar om quotum en grond over te nemen. Er komt geen productieuitval in Nederland, dat wil LTO ook niet, die wil alleen maar 'meer' produceren voor minder, en de minister heeft haar neus eveneens dezelfde kant op. Als het toch anders loopt -zonder verdere ingrepen- zal ik de eerste zijn die je gelijk geeft.

Laad alle reacties (90)

Of registreer je om te kunnen reageren.