Home

Achtergrond 217 x bekeken

LTO wil nieuwe basis pachtprijzen

De basis voor de nieu­we pachtprijzen moet worden aangepast. Dat vindt LTO.

De hui­dige systematiek leidt volgens LTO tot te grote verschillen in pachtprijzen per regio. Om dit probleem op te lossen, wil LTO een plafond van 10 pro­cent aan de regionorm, de pacht­prijs mag dan met maximaal 10 procent verhoogd worden.In 2006 is door de commissie Van Hall, waar LTO ook zitting in had, een nieuwe basis voor het pachtsysteem opgesteld. Daar staat in dat de prijzen met 10 tot 25 procent mogen worden verhoogd. En dat is te veel, vindt LTO nu. ”We hebben destijds niet voorzien dat de verschillen zo groot zouden zijn.”

Uitbreiding van het aantal re­gio’s lost dit specifieke probleem volgens LTO niet op. Minister Verburg laat op dit moment on­derzoeken of die uitbreiding mo­gelijk is. Verburg heeft ook andere partijen opgeroepen met ideeën te komen, zodat ze die voor 1 mei kan inventariseren en eventueel meenemen bij de vaststelling van de pachtprijzen op 1 september.De LTO-werkgroep Pacht heeft de bezwaren op een rij gezet en wil deze op korte termijn bij het ministerie toelichten. Dit moet er­toe leiden dat de inmiddels opge­heven adviescommissie Pacht­normen opnieuw bijeenkomt.

Volgens de werkgroep is ook onderscheid nodig voor bepaalde groepen pachters vanwege speci­fieke omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld landgoederen. Met een stelsel van aftrekposten kan dit probleem worden ondervan­gen. LTO wil verder grote fluctua­ties in opeenvolgende pachtprij­zenbesluiten voorkomen. De werkgroep pleit ervoor om verho­gingspercentages af te toppen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.