Home

Achtergrond 179 x bekeken

LEI: crisis leidt tot prijsval bij agrarische producten

De impact van de economische crisis op de agrosector is fors, zo blijkt uit nieuw onderzoek van landbouw-economisch instituut LEI.

Omdat veel boeren niet in staat zijn hun productieni­veau aan te passen aan de vraaguitval dalen de prijzen van sommige producten razendsnel.Zo ligt de melkprijs nu 31 pro­cent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor granen (-40 tot -50), rozen (-48 procent), chrysan­ten (-44 procent) en eieren (-18 procent) is de situatie evenmin florissant. Daar staat tegenover dat veevoeder het afgelopen jaar 15 tot 20 procent goedkoper is ge­worden en gasolie 25 procent.Vooral bedrijven die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van de export hebben het moeilijk. Onder meer de uitvoer van groente, bloemenbol­len en een aantal zui­velproducten laat de laatste maanden een daling zien. Dit is mede het gevolg van de aan­scherping van de voor­waarden voor export­kredietverzekeringen.

Landbouwminister Gerda Verburg noemt deze ont­wikkelingen zorgelijk. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft zij dat de problematiek ’volledige aandacht’ heeft en dat tijdens de onderhandelingen die nu plaatshebben over de aanpak van de economische crisis ook de landbouw aan de orde komt. Haar collega Wouter Bos van Financiën is in overleg met exportkrediet­verzekeraars.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.