Home

Achtergrond 196 x bekeken

Kwijtschelding lokale belastingen in de toekomst ook voor kleine ondernemers

Staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken heeft aan de Tweede Kamer bericht dat momenteel een wetsvoorstel in voorbereiding is dat het mogelijk moet maken dat ondernemers met een geringe betalingscapaciteit en zonder vermogen in aanmerking kunnen komen voor een kwijtschelding van lokale belastingen.

Het gaat hierbij om gemeentelijke belastingen (bijvoorbeeld de onroerende-zaakbelasting), provinciale belastingen en waterschapslasten.

De lokale belastingen zijn veelal ‘privé-belastingen’. Daarom komen in beginsel alleen particulieren onder voorwaarden voor kwijtschelding in aanmerking. Ingeval sprake is van een zuivere privé-belasting, die geen relatie heeft met een onderneming, is het eigenlijk vreemd dat een particulier wel in aanmerking kan komen voor kwijtschelding, maar een ondernemer (afgezien van een crediteurenakkoord) in beginsel niet. Daarom is al vanaf 2007 een interdepartementale werkgroep bezig om te bezien of een kwijtscheldingsregeling voor kleine ondernemers kan worden getroffen. Daarbij wordt ook bekeken of een regeling kan worden getroffen voor starters.

Het voorontwerp van het wetsvoorstel is inmiddels aan de koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen ter commentaar toegezonden. De staatssecretaris streeft ernaar om het wetsvoorstel op 1 januari 2010 in werking te laten treden.

Bron: Tweede Kamer, 3-3-2009, 31311 nr. 28.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.