Home

Achtergrond

Kamer: visie op landbouw in Groene Hart onduidelijk

De landbouw, en met name de melkveehouderij, moet een plek behouden in het Groene Hart. De plannen van het kabinet voor de landbouw in dit gebied zijn te onduidelijk.

Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, zo bleek vandaag bij de behandeling van de Structuurvisie Randstad 2040. Met name PvdA en VVD vroegen minister Jacqueline Cramer (Vrom) meer duidelijkheid te geven.

Cramer erkende dat de landbouw van belang is, zowel vanwege zijn bijdrage aan de economie als zijn rol als beheerder van natuur en landschap. Ze onderstreepte daarbij dat dit een klein- en middelschalige landbouw zal zijn, en geen grootschalige.

Het openhouden van het landschap in de Randstad is ook van belang voor de stedelingen, die er kunnen recreëren. Vanuit die optiek spreekt het kabinet in de structuurvisie wel van 'metropolitane parken'. Veel fracties vinden dat een ongelukkige en onduidelijke term. Minister Cramer zei dat niet zozeer de naam van belang was, maar wat er in het gebied gebeurt. Ze gaat nadenken over een nieuwe aanduiding.

De landbouw kan ook rekenen op (financiële) middelen voor het vervullen van deze zogenoemde groene diensten, zei Cramer, zonder specifiek aan te geven welke middelen dat betreft. Vermoedelijk doelt zij op steun vanuit het Europees landbouwbeleid en op subsidies voor natuurbeheer.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.