Home

Achtergrond

Kabinet wacht zware beproeving

Het kabinet wacht een enorme opgave. Over anderhalve week wil het met maatregelen komen om de gevolgen van de economische krimp tegen te gaan, de dramatisch verslechterde financiële positie van de overheid te verbeteren en dan wil het ook nog de economie zo stimuleren dat ons land er zo snel mogelijk weer bovenop komt.

Het lijkt bijkans een onmogelijke opgave gezien de financiële omstandigheden waarin gesproken wordt. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft uitgerekend dat onze economie dit jaar met 3,5 procent zal krimpen, dat de werkloosheid flink oploopt en dat het begrotingstekort in 2010 stijgt tot 5,5 procent.

Bezuinigingen tot boven de 30 miljard euro zijn dan noodzakelijk om aan de eigen begrotingsafspraken te voldoen. Maar dat zal niet gebeuren, want dergelijke miljardenbezuinigingen zouden de economie alleen maar meer schaden, zo zijn kabinet en Tweede Kamer (met uitzondering van de VVD) het al wel eens.

Maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk bezuinigd zal moeten worden, om op andere plekken de uitgaven te kunnen versterken of versnellen en zo de economie aan te jagen. Onorthodoxe maatregelen zijn dan noodzakelijk, zo kondigde premier Jan Peter Balkenende al aan.

Heikele punten als verhoging van de AOW-leeftijd, miljardenbezuinigingen in de zorg en het beperken van belastingvoordelen van een eigen huis komen normaal alleen bij een kabinetsformatie aan de orde en leiden dan veelal tot lange discussies. Maar de roep om maatregelen is nu zo groot, dat het kabinet nauwelijks tijd heeft voor het berijden van stokpaardjes, strategie of conflict. Ruzie kost tijd en die is er niet.

Donderdag spreekt het kabinet over reguliere zaken, waarna het zich vrijdag over de economische crisis buigt. Zaterdag en begin volgende week worden vrijgehouden om zo nodig weer bijeen te komen. Zolang premier Balkenende nog in Brazilië verblijft, gebruiken de betrokken ministers de komende dagen voor allerlei vooroverleg.

Delegaties van coalitiefracties CDA, PvdA en ChristenUnie gingen vorige week al bij het Torentje van Balkenende langs. Er is afgesproken dat de Kamerfracties nauw betrokken blijven bij de gesprekken, omdat uiteindelijk zij hun handtekening hebben gezet onder het regeerakkoord, een stuk dat de komende weken flink verbouwd zal worden.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.