Home

Achtergrond

Innovatieve sector roept om personeel

De landbouw zit met een schrijnend gebrek aan goed vast personeel. "Als we daar niet snel meer aandacht aan besteden, brengt schaarste ons in een diepe crisis", schrijft Mans Vulto, portefeuillehouder sociaal-economisch beleid LTO.

Midden in de crisistijd bereidt land en tuinbouw zich voor op de periode erna. De sector wordt minder hard getroffen, omdat vrijwillige hongerstaking veelal de laatste crisisfase is.

Nederland heeft de meest innovatieve landbouwsector met teeltinitiatieven, energieperspectieven, duurzame kwaliteitsalternatieven. Bio- en nanotechnologie kunnen nergens beter landen dan in onze sector. Hoezo zorg over werkeloosheid, veeleer, wie heten wij welkom in onze sector?

Op dit moment werken 370.000 mensen in de primaire land- en tuinbouw. 60 procent daarvan is werknemer, 33 procent meewerkend gezinslid en 7 procent inleenkracht. Blijvend zullen veel sectoren behoefte houden aan oogstmedewerkers. Naast Polen, Bulgaren en Roemenen wordt Nederlands potentieel gemotiveerd zich hierbij te voegen. Prima zolang de motivatie gedrevenheid stimuleert. Met andere woorden werkzoekend, in plaats van werkloos. In deze tijd doen zich hierbij nauwelijks knelpunten voor. Ook de grote groep gelegenheidswerkersis van blijvende waarde.

Knelpunt, en dat ziet helaas lang niet iedereen in, is een schrijnend gebrek aan goed gekwalificeerd vast personeel. Te simpel is het de scholen hiervan de schuld te geven. Een veelheid aan initiatieven met sectorale inkleuring zoekt naar medewerkers. Werkgelegenheid gegarandeerd. Een veelheid van sectorale initiatieven, zoals de Melkvee- en Bollenacademie, moet de jeugd van morgen verbinden aan de sector. Dit is lijfsbehoud voor de sector. Maatschappelijke stages van per jaar 195.000 scholieren en gelegenheidswerkers helpen niet. Zij komen wellicht geïnteresseerd langs, maar verdiepen zich slechts vluchtig in onze sector.

Niet slechts land- en tuinbouwdeskundigheid is vereist, maar zeker ook automatisering, energiedeskundigheid, gewasbescherming, vermarkting, infrastructuur, personeelsbeleid en technische deskundigheid. Kortom, wat een perspectiefvolle sector om een toekomst in te vinden en als we hier niet tijdig veel meer aandacht aan geven, brengt schaarste ons in een diepe crisis.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.