Home

Achtergrond

Groter agrarisch aandeel in handelsoverschot 2008

De in- en uitvoer van agrarische producten nam in 2008 een groter deel van het overschot van handelsbalans voor haar re­kening dan het jaar ervoor.

Het percentage steeg van 48 tot 55,3 procent, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Sta­tistiek.Het aandeel van de agrarische sector in de Nederlandse uitvoer steeg van 12,9 naar 13,6 procent, het hoogste niveau sinds 2004.

Bij de cijfers zijn de in- en uitvoer van koffie, thee, hout en cacao buiten beschouwing gelaten.Nederland geldt van oudsher als een top-4 exporteur van agra­rische grondstoffen en voedings­middelen. Een groot gedeelte be­staat uit heruitvoer, waarbij goe­deren in bijvoorbeeld Rotterdam worden overgeslagen.De Wereldbank vreest dat de wereldhandel dit jaar voor het eerst sinds 1982 zal krimpen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.