Home

Achtergrond 260 x bekeken

Geitensector wil export Frankrijk veiligstellen

De Nederlandse melkgeitenhouderij werkt momenteel hard om de belangrijke export van geitenmelk en afgeleide producten naar Frankrijk zeker te stellen.

Dit verklaart Jos van Wegen van de Vereniging Kwaliteitszorg Geitenhouderij in Nederland (VKGN). Signalen dat de Franse overheid eenzijdig extra eisen wil stellen aan de import van geitenmelk hebben exporteurs wakker geschud. De Fransen willen van geitenmelkleveranciers een verklaring dat hun melk afkomstig is van geiten die aantoonbaar vrij zijn van scrapie. Dit is nog steeds geen officiële eis, maar van Franse afnemers krijgen de Nederlandse exporteurs steeds vaker verzoeken of ze een dergelijke verklaring kunnen geven, vertelt Van Wegen.

In de praktijk zal dat geen problemen opleveren, stelt hij. "We hebben in de jaren 2005, 2006 en 2007 in totaal 62.000 melkmonsters genomen, ofwel bij bijna eenderde van alle melkgeiten op de geregistreerde bedrijven. Daarbij is nooit iets van scapie of iets dergelijks aangetoond."

Gezamenlijke verklaring

De VGKN staat niet alleen in zijn zorgen over de Franse maatregelen. Ook de LTO vakgroep melkgeitenhouderij is onaangenaam verrast door de ophanden zijnde Franse maatregelen. De gezamenlijke geitenmelkverwerkers en exporteurs bekijken nu of ze een gezamenlijke verklaring kunnen opstellen om de Fransen gerust te stellen. Tegelijkertijd is de geitenhouderij van plan vragen te stellen aan de Europese Commissie in Brussel hoe het kan dat een Europese lidstaat eenzijdig dergelijke concurrentiebeperkende maatregelen kan instellen. Want al heten de aanvullende Franse scrapie-eisen dan veterinair van aard te zijn, ze belemmeren ook de werking van de Europese interne markt.

De Franse afzetmarkt is van groot belang voor de Nederlandse melkgeitenhouderij. Ongeveer 20 procent van de Nederlandse geitenmelkproductie verdwijnt in verse of bewerkte vorm (met name als wrongel) naar Frankrijk. Dat is goed voor een hoeveelheid van ongeveer 35 miljoen kilo melk op jaarbasis.

Of registreer je om te kunnen reageren.