Home

Achtergrond

Geen uitstel ruimer quotum

De geplande verruiming van het melkquotum met 1 procent per 1 april gaat ge­woon door. Afspraak is afspraak, aldus EU-landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel.

De Duitse landbouwminister Ilse Aigner had gevraagd de ver­ruiming voor komend melkjaar op te schorten, zo bevestigde een woordvoerster van het Duitse landbouwministerie gisteren. Fischer Boel wees het voorstel gisteren op een persconferentie in Brussel resoluut van de hand. Volgens haar is de lage melkprijs niet toe te schrijven aan de quo­tumverruiming (met 2 procent in 2008); de EU-melkproductie daal­de vorig jaar met 0,4 procent.

EU-lidstaten kunnen zelf het initiatief nemen om gemaakte af­spraken te herzien; daarvoor is echter unanimiteit vereist. Nederland is in elk geval tegen uitstel van de quotumverruiming, schrijft minister Gerda Verburg aan de Kamer. Zij onderschrijft de redenering van Fischer Boel. De EU-landbouwministers spreken maandag over de slechte situatie op de zuivelmarkt.

Bij de herziening van het EU­landbouwbeleid (health check), in november vorig jaar, is beslo­ten tot een jaarlijkse verruiming van het quotum met 1 procent in 2009-2013; in 2010 en 2012 worden de effecten daarvan bekeken.Mogelijk hangt het Duitse ver­zoek samen met de Europese top, vandaag en morgen. Daar ligt een Commissievoorstel op tafel voor investeringen à 5 miljard euro; het instellen van een melkfonds, een Duitse wens, maakt daar deel van uit.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.