Home

Achtergrond 4 reacties

'Flinke verduurzaming melkveehouderij is haalbaar'

De Nederlandse melkveehouderij kan een flinke duurzaamheidsslag maken; meer ruimte voor de koe kan samengaan met een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak met 50 tot 75 procent, zonder dit ten koste gaat van het boereninkomen.

Dat stellen onderzoekers van de Wageningse Animal Sciences Group (ASG) in het rapport Kracht van Koeien. Het onderzoek is verricht in opdracht van het ministerie van LNV. De uitkomsten werden vanochtend overhandigd aan minister Gerda Verburg.

In het rapport schetsen de onderzoekers vier voorbeeldontwerpen. Ze hanteren daarbij vier uitgangspunten: de behoeftes van de koe; het zoveel mogelijk sluiten van de mineralenkringloop; de bodem beschouwen als natuurlijk ecosysteem; efficiënte inzet van arbeid en kapitaal.

De voorbeeldontwerpen verschillen met name in het aantal gehouden dieren (circa 50 tot 200) en in de ligging van de bedrijven: op het platteland of dichtbij de stad. "Het zijn geen blauwdrukken", zei ASG-directeur Martin Scholten bij de presentatie. "De ontwerpen zijn eerder te zien als een gedegen springplank naar verduurzaming van de melkveehouderij."

De belangrijkste vernieuwing ligt met name in het combineren van elementen die her en der in de melkveehouderij al worden toegepast, aldus onderzoeker Peter Groot Koerkamp. Een belangrijke innovatie is ook het scheiden van mest en urine.

Minister Verburg noemde het onderzoek inspirerend. Ze verwacht met name dat het veel perspectief biedt aan boeren in en nabij beschermde natuurgebieden.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  consument

  Welzijn wordt bepaalt door de ruimte in de portemonee. De boer vindt alles goed als het produckt wat hij levert redelijk betaald wordt. En dat zeker de dierenwelzijn goed is, een dier die het goed heeft is gezond en kan ook produceren. Daarbij komt ook dat hij een sosiaal verantwoordt leven moet hebben!
  Of een koe binnen of buiten loopt maakt niet uit, als ze maar in een goede stal leeft! Het maakt niet uit wat maar men moet doen wat goed is voor de koe! Maar overal is het de kostprijs die de dienst uitmaakt!

 • no-profile-image

  scheringa

  agrariers die geld verdienen dat kunnen ze toch nooit lang want dan volgt de rest gert het blijven kudde dieren die aan de ene kant elkaar willen helpen maar aan de andere kant niet samen geld kunnen verdienen

 • no-profile-image

  linda

  Al is het met een omweg, de kamervragen van Marianne Thieme aan Verburg zijn toch op de juiste plek aangekomen. De kamervragen in october jl. gingen over duurzaamheid, dierenwelzijn en of zij op de hoogte was dat de burger de 'graag koeien in de wei ziet' . Verburg vond het natuurlijk weer eens een onzinnige en belachelijke vraag die dure vergadertijd opslokt. Maar wis en waarachtig, de kwestie is toch doorgesijpeld naar Wageningen en er rolt een rapport van de pers. Weliswaar met een tegenstrijdige kleurige foto op voorkant met koeien in de wei terwijl het om een gedraineerde graszodenveldje gaat. Maar toch een GROTE verbetering.
  Opvallend is dat 'an inconvenient truth' in beeld komt, maar niet MEAT THE TRUTH. Kennelijk doen de waarheden in de film van de Nicolaas G. Pierson stichting nog teveel pijn. Maar de eerste stappen worden gezet en de boeren zouden veel tijd en energie winnen door zich rechtstreeks tot de PvdD te wenden en deze partij te steunen, want echt ze hebben het beste voor met de agrariers! Dat de veehouderij zo verschrikkelijk op hol is geslagen dat de melk in de gierput wordt gedumpd komt niet door 2 jaar PvdD in de kamer maar door 40 jaar lang CDA en consorten hun gang laten gaan!

 • no-profile-image

  gert

  nu nog een duurzame melkprijs,dan wordt het echt inspirerend

Of registreer je om te kunnen reageren.