Home

Achtergrond 370 x bekeken 14 reacties

Einde aan de rauwe mest

Het vierde Actieprogramma Nitraat is weer strenger dan het voorgaande. Het volgende zal nog strenger zijn. Tot er geen mest meer is?

Ook voor de periode 2010-2013 krijgen de Nederlandse veehouders een derogatie van 250 kilo N uit graasdierenmest per hectare. Het Vierde Actieprogramma Nitraat dat afgelopen woensdag ter goedkeuring is ingediend in Brussel is daar helemaal op gericht. Minister Verburg gaat er vanuit dat het pakket maatregelen een goede onderbouwing is voor Brusselse toestemming voor 250 kilo.

Ik vind het erg bemoedigend dat de minister zo stellig is over een nieuwe derogatie, want zo vanzelfsprekend is dat niet. Toen Nederland voor de huidige derogatie toestemming kreeg, liet de Europese Commissie doorklinken dat iedere derogatie tijdelijk is, en dat áls er al een verlenging komt, die meestal lager is dan de vorige.

Natuurlijk hebben Verburgs ambtenaren het plan voor de formele indiening deze week zorgvuldig in Brussel afgetast hoe dat bij het directoraat-generaal milieu zal vallen. Ze ontlenen daar het vertrouwen aan dat het wel in de knip zit.

Toch kunnen ze daar niet zeker van zijn. Over de derogatie moet het Europees Nitraatcomité een oordeel geven. Dit zijn onafhankelijke experts uit de lidstaten en die lenen zich niet voor het gehoorzaam afstempelen van voorgedrukte adviezen.

Krasse maatregelen

Maar zeker, het actieprogramma bevat aanscherpingen genoeg om Brussel over de streep te trekken. De werkingscoëfficiënt voor varkensmest gaat omhoog, de uitrijperioden worden bekort en de fosfaatnormen ondergaan een gedifferentieerde aanscherping. Dat is een pakketje maatregelen dat het mestgebruik er niet aantrekkelijker op maakt. De verwachting is dan ook dat er tegen 2013 voor 13 miljoen kilo mest afzet buiten eigen bedrijf gevonden moet worden.

De boeren op zand en löss krijgen nog veel strengere maatregelen voor de kiezen. De stikstofgebruiksnorm voor grasland gaat volgend jaar meteen al omlaag, met 10 tot 20 kilo, afhankelijk van weiden of opstallen. Twee jaar later komt er nog een klap achteraan. In 2012 gaan de stikstofnormen omlaag voor mais, aardappelen, diverse soorten graszaad, uien, koolzaad en groentegewassen, meestal met 5 tot 10 kilo.

Plusjes op klei

Boeren op klei en veen wordt aanscherping van stikstofgebruiksnormen bespaard. De uitspoelingdoelstellingen zijn op die grondsoorten gehaald. Op klei wordt de norm voor wintertarwe verhoogd (misschien ook voor zomertarwe), terwijl op fritesaardappelen en suikerbieten een ‘bonusgift’ is toegestaan op bedrijven met hoge opbrengsten. LTO is daar erg blij mee, maar heeft bij het totale pakket toch gemengde gevoelens.

Verbod op dierlijke mest?

Het vierde actieprogramma waarschuwt alvast dat de maatregelen nog niet ingrijpend genoeg zijn om de uitspoeling van nitraat en fosfaat te beteugelen. Het speculeert al lustig op verdere verscherpingen in het vijfde actieprogramma, dat in 2014 van kracht wordt. Het laat duidelijk doorklinken dat verwerking van mest op lange termijn de oplossing moet brengen.
Waar de extra maatregelen precies op uitdraaien laat het vierde actieprogramma in het midden. Opvallend is dat het al wel vooruitloopt op het ‘op nul zetten’ van de gebruiksnorm voor dierlijke mest. Een totaal verbod van onbewerkte dierlijke mest draagt sterk bij aan verbetering van de grondkwaliteit, staat in het programma, dat ook wel toegeeft dat dit een vergaande maatregel is.
Langzamerhand koerst Nederland aan op een mestverbod.

Foto

Henk Dokter

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Paul Jansen

  Woot!!! Veel gekker kan het niet worden. Denk aan alle machines die in schredder kunnen. Vraag blijft dan wel waarom diezelfde overheid de meeste vormen van mestverwerking af blijft schieten. Of willen ze toch gewoon Nederland boerenvrij maken. Vragen, vragen, vragen?????????

 • no-profile-image

  koerveld Olden Eibrgen

  Moet boeren nog leuk blijven in de toekomst??
  Het is om te kotsen!
  Het is allemaole driete!

 • no-profile-image

  arjan

  Hoeveel nitraat zit er eigenlijk in het water dat bij veel regen uit de riooloverstort komt?
  En hoeveel nitraat zit er in water dat overblijft na rioolwaterzuivering?
  En kan iemand mij vertellen of Brussel inmiddels een riollwaterzuivering heeft?

 • no-profile-image

  zijn er nog

  Wil er in de toekomst nog wel iemand agrarisch ondernemer worden?? Denk het niet op deze manier!!!

 • no-profile-image

  jos

  mest bewerken heeft dat invloed op de hoeveelheid fosfaat en nitraat?
  dierlijke mest word kunstmest en het probleem lijkt op gelost te zijn, als we nou gewoon zeggen dat dierlijke kunstmest is zou het ook klaar zijn

 • no-profile-image

  vanhoutte francis

  Ze moesten eens allemaal honger hebben. De normen zouden rap aangepast zijn

 • no-profile-image

  Jong

  Uit Alterra / PRI rapport (Schroder)blijkt dat boeren dezelfde of meer stikstof oogsten dan dat ze bemest hebben. Dat klopt ook met de bevinding dat in het groeiseisoen wanneer de mest wordt uitgereden de normen in de sloten niet worden overschreden. In de winterperiode wordt het water verrijkt door bladval ,riool en rottingsprocessen vanuit de natuur.Compleet idioot om de mestregels aan te scherpen.

 • no-profile-image

  K.I.S.S.

  Als je dit leest, is de lijn heel duidelijk en geeft dit enorme kansen voor de landbouw, om de cirkel ronder te maken.
  Want we gebruiken heel veel afval stoffen uit de voedselindustie hier maakt agr.ned. weer hoogwaardig voedsel van. Hier zijn wij redelijk goed in. Het enige nadelig gevolg is dat er mest overblijft.
  Het leuke in deze visie is dat je hier ook weer hoogwaardige meststof of grondstof van kunt maken om weer in de cirkel toe te passen en hiermee weer duurzamer te worden. Dus agr. Ned. denk mee en vooruit.

 • no-profile-image

  Nuchtere Nederlander

  Als je vroeger mest had dan kon je de grond vruchtbaar maken. Nu de mest er is probeerd men de grond arm te maken.
  Stelletje idioten, meteen de laan uit sturen! Dit heeft niets met de Nitraat in grondwater te maken. En ze discremineren de diersoorten en mestsoorten. Voor de rechter slepen die verpesters van de landbouw. Dat er op huidskleur bij de mensen is gediscrimineerd is nauwlijks te bevatten. Maar dat dit ook bij het mestbeleid zo is, ze leren het schijnbaar nooit af!!!!

 • no-profile-image

  tuinte

  de overheid krijgt langzamerhand haar zin,de boeren worden financieel kapot gemaakt door de mestmaterie.

 • no-profile-image

  Hannes

  Geachte boeren,
  Kom een keer uit de kast en laat Nederland een keer echt weten wat jullie allemaal doen in de landbouw. Maak de consument duidelijk hoe jullie werken. Dan wordt ook duidelijk wat voor onzin er nu weer in de wereld wordt gestuurd over soya teelt voor een karbonaatje. Volgens mij zijn jullie de schillenboeren van het land een maken jullie van restprodukten uit de voedingsmiddelen industrie weer een waardevol produkt. Dit is ook zo met mest, vertel de burgers een keer dat de mest een papieren tijger is en niet op waarheid berust. Laat jullie standorganisatie's een keer geld uittrekken om reclame tijd te kopen(is op dit moment erg goedkoop) en laat jullie bobo's stoppen om samen met de overheid hun buikje rond te eten en jullie als sector te verkopen in plaats van er voor te knokken.
  Kansen genoeg maar breng je trots een keer naar buiten en laat je niet door een stelletje zogenaamde natuurvrienden die, te pas en te onpas onwaarheden over jullie sector vertellen, naar de virtuele slachtbank leiden.
  Jullie kunnen zelf vast veel meer vertellen welke onwaarheden over de sector verteld worden dus, kom op, ga de strijd aan.

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Verwijderd, persoonlijke aanval (RB).

 • no-profile-image

  ex-boer

  En de menselijke mest wordt gemakshalve maar buiten beschouwing gelaten. De rioolziuveringsinstallaties die we in Nederland hebben, kunnen bij normaal functioneren, tot 84% nitraat en fosfaat uit afwalwater halen. ( Volgens rapport van Zuiveringsbeheer) 16% wordt dan geloost op het oppervlakte water. Bij exteme regenval wanneer zuiveringsproces sneller verloopt en mogelijk riooloverstorten in werking treden is lozing op oppervlaktewater van nitraat en fosfaat uit afwalwater natuurlijk hoger dan eerder genoemde 16%. CBS zegt ca 20%, en sommigen zeggen dat het wel 30% is op jaarbasis. (Wettelijk regeling is 75% voor rioolwaterzuiveringsinstallatie.)
  CBS vermeld tevens dat bij ca 80% zuivering er dan ca 19000 ton nitraat en ca 2500 ton fosfaat via rioolzuivering in Nederlands oppervlaktewater terecht komt. (alle cijfers tot nu toe van jaar 2005/2006) . Bij de landbouw zijn in 2005, volgens CBSrapport "2008-bodembalansen", ca 38000 ton nitraat en 3000 ton fosfaat door uit- en afspoeling in oppervlaktewater terecht gekomen. Alleen bij deze cijfers hanteerd CBS dan vreemd en ongeloofwaardig uitgangspunt. Er zou in 2005 slechts 55% en 50% resp nitraat en fosfaat door landbouwgewassen zijn opgenomen. Afhankelijk van de weersomstandigheden moet gewasopname van meststoffen volgens mi beduidend hoger liggen dan die lage 55% en 50% van CBS. Wil er bij mij dan ook niet in dat het mestbeleid wel op de goede cijfers stoelt. En en het lijkt dat met het huidige mestbeleid de landbouw opzij gedrukt moet worden om de vervuiling via rioolwaterzuivering op te vangen.

 • no-profile-image

  GB

  Volgens mij mis het binnenkort 1 april.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.