Home

Achtergrond 321 x bekeken 36 reacties

'Eierrapen en weidevogelbeheer horen onlosmakelijk bij elkaar'

Met de komst van het voorjaar is ook de tijd aangebroken van het zoeken en beschermen van de nesten van de weidevogels.

Het gaat dan vooral om grutto's, kieviten, scholeksters en tureluurs. De Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied pleit voor het rapen van eieren en het markeren van nesten in het belang van de weidevogels.
Weidevogelbeheer en het rapen van kievitseieren is niet alleen een cultuurhistorische traditie in Friesland, maar in feite een plattelandstraditie die zich over heel Nederland heeft verspreid. Rapen en beheer horen onlosmakelijk bij elkaar. Het vinden en rapen van een ei is de sport, de motor waarom eierzoekers het veld in gaan. Helaas is met de komst van de Flora en Faunawet en het negatieve vrijstellingenbeleid van de provincies, een streep gezet door het rapen van kievitseieren. Friesland vormt hierop nog een positieve uitzondering, al probeert Faunabescherming telkens weer via de rechter een verbod te krijgen. Dit is jammer en bedenkelijk. Nooit is aangetoond dat door het (beperkt) rapen de stand van deze weidevogel achteruit gaat. Sterker nog: rapen kan er juist voor zorgen dat er meer kieviten komen. Het gaat dan om maisland, een favoriete broedplaats voor kieviten. Zolang de kievit geen ei uitbroedt, zorgt ze voor nieuw legsel.

De natuur en de landbouwpraktijk willen dat het uitkomen van de eerste eieren en het bewerken van maisland ongeveer gelijk op gaan. Hoe vervelend ook, het betekent dat met het ploegen ook direct kuikens het leven laten. Hoewel boeren en loonwerkers anders zouden willen, is het vrijwel onmogelijk om die kuikens te beschermen. De enige methode is het rapen van eieren, voordat de machines het land in gaan. Als de mais is ingezaaid, kan de kievit zijn volgende legsel mooi beschermd door de opkomende maisplanten uitbroeden.

Verblind door de hetze tegen het rapen, durft niemand in dit land het op te nemen voor die jonge kuikens. Welke provincie heeft de moed om op zijn minst een proef met rapen en maisland te nemen? Het is nog gekker. Terwijl in Nederland bescherming van de kievit op nummer één staat, wordt de weidevogel in landen als Frankrijk en Spanje gewoon bejaagd en gevangen. Er zijn schattingen van circa 1 miljoen vogels per jaar. Dat mag allemaal in het ene Europa. Wie dit snapt mag het zeggen.

Het niet rapen zorgt ervoor dat een grote groep weidevogelbeheerders gedemotiveerd raakt. Als zij ermee stoppen is dat funest voor het broodnodige weidevogelbeheer. Dat is niet zozeer noodzakelijk voor de kievit, maar veel meer voor de grutto, scholekster, kemphaan enzovoort. Daarom hebben Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), Bond van Friese Vogel Wachten (BFVW) en Landschapbeheer Nederland (LBN) begin 2008 een intentieverklaring ondertekend. Daarin staat dat er meer bescherming, monitoring en educatie rond de weidevogels noodzakelijk is en dat daarvoor nodig is dat alle beschikbare menskracht wordt ingezet.

Zolang rapen niet mag, is het zoeken en beheren van nesten het enige wat de leden van SBNL nog kunnen doen. Daarbij is het een bron van ergernis, dat na het vinden van het nest en het markeren de jongen niet uitvliegen. Ze sterven vroegtijdig door allerlei oorzaken. Van de 9.946 nesten van kievit, grutto, scholekster en tureluur die vrijwilligers van SBNL in 2008 markeerden, leverden er 2.941 geen resultaat op in de vorm van jonge vogels. Landbouwmachines zijn daarbij in ruim 13 procent van de gevallen de oorzaak. Althans wat men heeft kunnen vaststellen. Door voorlichting en afspraken met de boeren komt daarin gestaag verbetering. Daarnaast zorgen vossen, hermelijnen, kraaien en roofvogels ervoor dat nesten leeggeroofd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor 15 procent van de predatie. Verder worden er ook veel nesten verlaten. Reden temeer om te blijven pleiten voor het handhaven van de nestmarkering en daarover tijdig met de boeren in gesprek te gaan. Allemaal in het belang van de weidevogel.

Teun van der Vegt en Wubbo de Raad, Stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL)

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  natuurliefhebber cq jager

  onderstaande reacties lezende, ben ik erg blij met de anti, rapers van deze wereld. Zij, en alleen zij, zorgen ervoor dat jagers legaal wildbeheer kunnen uitoefenen. Dierenextremisten zijn over en uit in Nederland. Gelukkig maar. Het gezond verstand overwint alles.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Teun en Wubbo hebben een prachtig verhaal om legaal nesten te kunnen plunderen. Geen wonder dat bij mij geen kievit en grutto meer te vinden zijn. In het jaar met de meeste nesten, 1987, 18 voor kievit en 6 grutto, is er nu hooguit 1 per jaar

 • no-profile-image

  anti

  Ook uit Uw laatste smeekbede om begrip is maar 1 ding heeeeeeeeeeeel duidelijk: JAGERS ZIJN EN BLIJVEN STUMPERS. Sterkte met het zinloos doden in de natuur.
  Sterker nog: ik pachtte 18 jaar een gebied van meer dan 100 ha, heb daar nooit gejaagd puur om te zien welk effect eea zou hebben. Het resultaat: er is geen enkel ecologisch ongeval gebeuurd. Dit zegt genoeg. Jacht is en blijft misdadig en boeren die verpachten zijn dier en natuurONVRIENDELIJK en helpen mee aan de uitoefening van natuurcriminaliteit.

 • no-profile-image

  Natuurliefhebber

  @ anti-raper. Het is inderdaad zo dat sommige jagers zich niet aan de regels houden en toch fazanten uitzetten. Dit is echter al jaren verboden en gebeurd dan ook niet meer in de grote getalen die u opnoemt. Dat is verleden tijd! Er word immers door de AID etc. streng op gecontroleerd! Een fazanterie die op bestelling levert zou zonder moeite door de AID bekeurt kunnen worden. En hoe komt u aan het getal van 200.000 uitgezette fazanten? Lijkt me heel erg overdreven.
  Op het moment zijn er zelfs zeer weinig fazanten op veel plaatsen waardoor jagers ze niet meer schieten of alleen de hanen schieten. Bij mij in de buurt zijn de laatste fazanten ook verdwenen en er is er de laatste 8 jaren geen één meer geschoten. Ook patrijzen zijn er niet meer. Puur predatie door de cultuurvolgers en gevolg van andere landbouwmethoden.
  Aan de ander kant is het zo dat als een jager in de zomer bijvoorbeeld 30 fazanten loslaat en er bijvoorbeeld 5 van schiet in de winter, er weer meer fazanten komen tot vreugde van iedere inwoner van het platteland en dat de jager in de winter een stukje puur biologisch vlees in de pan heeft. Ik weet niet of uw vegetarier bent maar een vleeseter zou in moeten zien dat dit beest nog altijd een beter leven heeft gehad dan een varken die in een hok vet gemest wordt. Vaak is het zo dat juist die paar fazanten in de pan de jager motiveerd om zich volop in te zetten voor de natuur. En over de vossen gesproken weet ik niet waar u uw redenering vandaan haalt dat jagers juist de scheefgroei creeren. Ik heb u eerder uitgelegt hoe het werkt met betrekking tot cultuurvolgers etc. Als alle jachwildsoorten vandaag beschermt zouden worden had ik daar geen moeite mee, als tergelijkertijd de jacht op cultuurvolgers openging! Dit is geen eigenbelang maar in het belang van de biodiversiteit! Ook uitheemse soorten zoals een nijlgans, boerengans, muskusrat etc. Zijn allemaal door de mens in Nederland gebracht en kunnen ook alleen door de mens bestreden worden om zo de biodiversiteit te waarborgen. Afschot is het effectiefste middel. Hoe zou u deze problemen op willen lossen? Moet de natuur lijden onder fouten die zijn gemaakt door de mens?

 • no-profile-image

  gert

  de buizerds,kraaien en vossen vegen hier de hele omgeving schoon,geen weidevogel meer te bekennen,ze hebben ook geen schijn van kans

 • no-profile-image

  Klaas

  Dat verhaal van Gert is helemaal. Het eierzoeken in Friesland is vanaf vandaag 9.45 weer voorbij. Nu wordt het weer een goede tijd voor kraaien, vossen en andere roofvogels. Er kan maar een enkele nest door nazorgers behouden worden. Eigenlijk wel jammer voor de Fransen.

 • no-profile-image

  Veehouder

  natuurliefhebber als ik je verhaal doortrek en stel dat voor ieder geraapte ei 10 euro van je krijgen zal is het rapen dan nog zinvol? je inkomen wordt er wel beter van.

 • no-profile-image

  Natuurliefhebber

  @ anti-raper. Ik kan uit uw verhaal opmaken dat u zelf ook actief geweest bent in de jachtwereld. Als dat al waar is dan heeft u niet goed om u heen gekeken! Op plekken waar gejaagd wordt is een betere biodiversiteit dan op plekken waar niet gejaagd word. Hoe is dat volgens u anders te verklaren? Deze mensen beheren dat laatste beetje natuur wat er nog is in Nederland voor de hobby en beleven hier inderdaad ook plezier aan! De natuur wordt er beter van en de jager ook. ideale combinatie dus. Ik vrees dat u nooit echt een goede kijk op de jacht heeft gehad door uw eenzijdige denken. Dit zal er wil in geresulteerd hebben dat u geen jagervrienden meer had en u daarom zo anti-jacht etc. bent geworden!
  Ik geniet overigens ook erg van het levende wild en wil hier ook graag nog jaren van blijven genieten. Dat ik dit mede zelf mogelijk kan maken geeft mij voldoening.
  En een kleinkind die een opa heeft die ook jaagt heeft een verrijking meegemaakt in zijn opvoeding, is zich bewust van het laatste beetje natuur wat er nog is in nederland en ziet in dat dat beheerd moet worden! Ik heb alle geluk van de wereld om niet allen een jagende opa te hebben, maar heb tevens ook de eer om op dit moment de jachtgronden te beheren die mijn opa ook al zijn hele leven beheerd heeft!
  Als u ook een jagende opa had gehad was het met u ook allemaal wel goed gekomen en snapte u het ook allemaal wel maar helaas niet iedereen heeft zoveel geluk!!!!

 • no-profile-image

  anti

  @natuurliefhebber. Het meest wat mij verbaast heeft in deze discussie is het feit dat U zich natuurliefhebber blijft noemen. Niets KAN minder waar zijn. Mijn argumenten zijn helemaal niet op, U bent totaal niet vatbaar voor andere inzichten. Als ik bv Uw onzin over die 20 fazanten moet geloven, kan ik niet geloven met een volwassen persoon te doen te hebben. Werkelijk ongelooflijk. Zo hangt alles wat U schrijft aan elkaar. Pure onzinnige jagerspraat. Volledig op niets berustend en soms erg triest. Vandaag las ik weer in de krant alhier dat de gemeente Kerkrade alle jacht op gemeentegronden gaat verbieden. Dankzij, U raadt het al, mijn infiltratie en de daaruit gekomen gegevens hoe de jachtwereld in elkaar zit. Dit is alleen al dit jaar de vijfde gemeente die zo reageert. Hierdoor heb ik via mijn bekendmakingen al 15000 ha aan jacht onttrokken. Ik ben erg trots op mezelf dat me dit is gelukt. Het einde is nog lang niet in zicht. Ik voorspel U dat in 2015 er op gemeentegronden in Nederland niet meer gejaagd wordt. Om de doodeenvoudige reden dat 95% van de bevolking tegen dit geknal is en het totaal overbodig is. Verstandige mensen haten jacht en eierrapen. Domme individuen vinden het geweldig om met een jachtgeweer door de natuur te hollen en zich verheven voelen boven recreanten. U zult wel weer reageren met onzin, maar bespaar U die moeite. Het leidt tot niets. De afgang wordt alleen maar groter. Till Heaven.

 • no-profile-image

  anti

  Ben idd zelf actief geweest en daarover diverse malen in het openbaar mijn mea culpa uitgesproken. Ook heb ik heel goed om me heen gekeken en geconstateerd dat jagers uitsluitend doodschieters zijn, die NIET thuishoren in de natuur, heb dit ook ingebracht in de bestuursvergaderingen van de KNJV, waarvan ik deel uitmaakte. Ik had en heb zoveel vrienden in de jachtwereld als ik wil. Spreek ze nog regelmatig. Hun misdadig gedrag, zo ook het Uwe, is echter niet veranderd, ook niet nu in de FF-wet de intrinsieke waarde van elk dier is verzegeld. Over biodiversiteit zeg ik U het volgende: er bestaat geen enkel bewijs dat er door jacht een grotere biodiversiteit ontstaat. Sterker nog: bepaalde diersoorten krijgen het door jacht heeel moeilijk. Dat u dit allemaal door een andere bril ziet, bestempel ik als een gebrek aan openstaan voor veranderende opvattingen. U was beslist een goede cursist op die jachtcursus. Wat een idiote opleiding. ik weet dat ik Uw misdadig optreden in de natuur niet kan stoppen. Doe daar ook geen moeite voor. Ik wens U veel sterkte als U bij noremale mensen uw optreden in de natuur moet verdedigen. 1 ding staat voor mij vast: jagers zijn geen normale mensen. Einde discussie.

 • no-profile-image

  anti

  Er geldt een afspraak met de gemeentes dat hierover geen openlijke correspondentie plaatsvindt, dit ivm de veiligheid voor de desbetreffende ambtenaren. (Jagers zijn nl tot alles in staat om hun verderfelijke hobby te verdedigen) Wel kan ik U zeggen dat in 2013 een zuidelijke gemeente liefst 8500 ha uit de jacht gaat onttrekken. Dank zij mijn uitvoerige informatie aan het college. Till heaven.

 • no-profile-image

  Natuurliefhebber

  @ anti-raper. Als u niet heeft gemerkt wat sommige predatoren aanrichten in de natuur ten koste van andere diersoorten dan zult u niet vaak genoeg in het veld zijn geweest als 'jager'! Toevallig heb ik afgelopen week nog 2 dagen voorlichting gegeven aan 'Normale mensen'en na enige uitleg was iedereen positief hoewel sommigen eerst negatief aan kwamen lopen. Puur een kwestie van onwetendheid waar u helaas na 'een jagersloopbaan' helaas nog last van heeft. Ik doe mijn best de natuur te beheren met af een toe een stukje oogst vlees en zal dit blijven doen zolang ik leef. Nog bedankt voor alle beledigende uitlatingen van uw kant. Dit heeft u er zeker niet sterker op gemaakt in een nette discussie! Maar ik heb liever dat u het zegt dan iemand met zijn volle VERSTAND! Gegroet!!!!

 • no-profile-image

  Anti

  @ Natuurliefhebber. Een leuk kinderverhaal heb je opgeschreven. Maar mensen met verstand van ecologie (zoals Ik) hechten aan dit soort verhalen geen waarde. Wanneer u JAGERS gaat betrekken in natuurbeleving, slaat U de plank volledig mis. Per definitie deugen jagers NIET. Zij willen schieten, het liefst zoveel mogelijk. Legaal of illegaal, het maakt niet uit. (Ik kan het weten, infiltreerde in deze wereld) Nee, natuurliefhebber, uitsluitend boeren die hun gronden niet verpachten, kunnen als natuurvriendelijk worden aangemerkt. De anderen bewijzen door hun verpachting het tegendeel. En nogmaals: eierrapen is een feodaal gebeuren en wordt door feodale clubs verdedigd. Stop daar nu mee. Het is niet van deze tijd. Gelukkig is het al in veel landen verboden en heeft het hier alleen nog nostalgische KULwaarde. Verder kan ik me wel vinden in Uw redenering, al zijn vele opvattingen niet meer van deze tijd. Maw: U loopt wat achter, nogal wat. Succes

 • no-profile-image

  Natuurliefhebber

  @ Anti-raper. Bedankt dat uw mijn verhaal een leuk kinderverhaal vindt. Ik heb het expres proberen kinderlijk eenvoudig uit te leggen maar helaas bereik ik hier zelfs sommige volwassenen nog niet eens mee! Ik vind het fijn dat u zegt dat u verstand heeft van ecologie maar dit is tegenstrijdig met de rest van uw verhaal. Dat u van mening bent dat jagers alleen maar willen schieten geeft aan dat u uw werk als infiltrant niet goed gedaan heeft. Een goede jager is net zo vaak in het veld te vinden met de verrekijker dan met het geweer! Ook de natuurschoonmaak dag etc. zijn dingen die door jagers opgezet zijn. De jager handelt in het belang van de natuur en heeft hier plezier in. Als er dan na het schot ook nog een stukje puur biologisch vlees ligt dan is het één en al duurzaamheid. Tevens is het zo dat er in gebieden waar verstandig gejaagd word meer biodiversiteit is dan in gebieden waar niet gejaagd wordt.
  Hoe zijn de problemen rond de weidevogels volgens u op te lossen?
  Ook vraag ik me af wat uw bedoelt als u zegt dat mijn redenering niet meer van deze tijd is en ik wat achter loop. Hoe bedoelt u dit? De problemen rond bijvoorbeeld predatie door vossen, steenmarters en kraaien speelt juist de laatste jaren sterk en was jaren geleden veel minder aan de orde.

 • no-profile-image

  anti

  @natuurliefhebber. Wat ik al dacht, is bewaarheid. U bent ook zo'n jager, die met misplaatste praatjes, geleerd op een domme jachtcursus, dit soort onwaarheden in de wereld helpt. Helaas voor U maakt dat geen indruk meer. Achterhalde kwatspraat is het. Mensen dienen niet met geweer in te grijpen in de natuur. De natuur is zelf zo machtig en hard, snoeihard zelfs. U hebt een hobby in het doodschieten van dieren. Ik heb daar jaren in geinfiltreerd, heb alle diploma's, heb heel belangrijke betsuursfuncties gehad, mij maak je niets meer wijs. Kon zelfs een 2e kamer zetel krijgen, indien ik zou zwijgen. Nee natuurliefhebber, juliie dienen bestreden te worden met man en macht. Zo gauw het CDA uit de regering wordt geknikkerd, het kan niet snel genoeg zijn alsmede die bijbel prevelaars, is het gedaan met de jacht in Nederland. Over eieren rapen nog eens niet gesproken. de getallen die ik ,loslaat zijn op waarheid gebaseerde aantallen, zelfs tellingen bij fazanterieen zijn hieraan voorafgegaan. Het is slechts door het grote kapitaal dat er niet meer gepakt worden. Dus natuurliefhebber. lever je beheerswapen maar in, koop er een verrekijker voor en geniet van het LEVENDE wild. Dat doe ik nu ook. Wie wil er nu een opa, die dieren doodschiet.............niemand toch, het kleinkind heeft gelijk. SUCCES met het zetten van deze moeilijke stap.

 • no-profile-image

  Natuurliefhebber

  @ anti-raper. Weer een uitlating die u er niet bepaald doorhelpt in deze discussie. Als de argumenten op zijn gaat u maar met modder gooien hé! Een jachtgebied van 100 hectare is natuurlijk veel te klein om wezenlijk verschil te maken. Wel weet ik zeker dat er in dat gebied dan aanzienlijk meer kraaien etc. dan weidevogels zitten of u moet een hele goede buurjager hebben! Een goede verpachter zou hier niet mee akkoord gaan! Ook Natuur monumenten en Staats bos beheer staan weer jacht toe in veel van hun gebieden. Zelfs deze organisaties zien in dat het anders niet goed gaat!
  U noemt jagen criminaliteit. Mijn inziens is criminaliteit een misdaad waarbij de wet overtreden word. Dat er gejaagt word is een democratisch besluit wat wil zeggen dat de meerderheid van nederland zich hier wel in kan vinden. Dat u zo tekeer gaat tegen jagers zegt meer over uzelf dan over de jagers. Ik weet niet wat u dwars zit maar als uw vrouw weggelopen is of uw psychiatrische zorg nodig hebt dan zijn daar hele goede instellingen voor tegenwoordig! Ik heb van u nog steeds geen enkele oplossing gehoord over de weidevogelproblematiek, wilde zwijnen problemen, ganzen problemen, vogels op schiphol, etc. Dit zal er echter ook wel niet meer van komen want u moet het nog bedenken.......... En das niet makkelijk hé! succes

 • no-profile-image

  geen inwoner

  dit lijkt me stug anti raper. welke 5 gemeenten zijn dit dan?

 • no-profile-image

  NATUURLIEFHEBBER

  @ anti-raper. Dus u zegt de natuur maar helemaal zijn eigen gang laten gaan in een overbevolkt nederland? U denkt nog wel eens aan mij terug als u een wild zwijn voor de auto heeft of ratten in uw huis! Jammer dat u niet meer mag verklapen hé! of is er niet meer....
  Dat oude valt wel mee want ben net 22 en dat bijbelse is ook ver van mij bed show! Helaas. Ik heb vanavond nog een ree geschoten, u had liever gezien dat dit beest onder de auto gekomen was denk ik ofnie? Of dood was gegaan aan de parasieten samen met de rest van de sprong bij gebrek aan predatoren.... Dingen die door mensen veroorzaakt zijn moeten ook door mensen opgelost worden om de natuur te behouden!

  En geen eitjes zoeken met pasen he!
  Gegroet!

 • no-profile-image

  KNJV-NOJG

  @anti-natuurliefhebber: op 27 maart nog een zwangere reegeit geschoten??? De zoveelste overtreding van de jager, daar op 15 maart jl. de niet geopende jacht op reegeiten en geitkalveren per vergunningstelsel werd gesloten. Overtredingen zijn overigens niets nieuws in de jagerswereld, men doet eigenlijk niets anders, tot het bedreigen van recreanten toe, dit om een misdadige hobby te handhaven.

 • no-profile-image

  Natuurliefhebber

  @ Onderstaande onwetende! De jacht op de reegeit plus geit- en bokkalveren is in Overijssel gewoon los tot 1 april. Een beetje nazoeken en je had het geweten in plaats van weer zomaar wat roepen! Het was trouwens een onderontwikkeld bokkalf zonder gewei! Goed afschot dus!
  En dat bedreigen gebeurt echt niet als je er gewoon langs loopt hoor! Als dat teveel zou gebeuren is het zo over met de jacht natuurlijk!

 • no-profile-image

  Andere

  Smakelijk eten. ik moet er niet aan denken!!

 • no-profile-image

  gert

  tijdens de trek door frankrijk,spanje en portugal worden duizenden kieviten,grutto,s geschoten of gevangen en opgegeten,terug in Nederland krijgen de overblijvers nog een genadeklap door vossen,kraaien,buizerds en reigers die de nesten of jongen plunderen,tel uit je winst

 • no-profile-image

  anti

  @ anti-natuurliefhebber. Ik heb U al veel eerder alle oplossingen gegeven. Volg ecologische processen en blijf met dat KLOTE geweer thuis. De natuur redt zichzelf. Daar hebben we absoluut geen enkele jager voor nodig. Die passen alleen inj MUSEA. T.a.v gemeentes kan ik U nogmaals mededelen dat ik een geweldige invloed heb op dit niveau. meer wil ik er niet over kwijt om mijn ingenoemen positie te behouden. Maar 1 ding is zeker: DE JACHT IN NEDERLAND STAAT ER SLECHT OP. Ik stop nu met reageren, want u sbnapt het allemaal toch niet zo goed. Te oud hoogstwaarschijnlijk of te bijbels. Till heaven, daar nemen we er eentje.

 • no-profile-image

  Blijf lachen

  Natuurliefhebber. Met hertog jan/vd heuvel/anti rapper moet je gewoon een beetje heendoen. Als hij praat over het recht zetten van gemeentebesturen of een potje biljarten met Wouter Bos zeg je wat goed van jou toch, en wat ben jij belangrijk! Hij is nog trouwens nog nooit met een oplossing ergens voor gekomen.

 • no-profile-image

  anti

  Dr Gert, als dat zo is, wat ik ernstig betwijfel, is het zker noodzaak om van die eieren af te blijven. Anders krijgen die vogels er NOG een predator bij: de mens, de grootste natuurvernieler.

 • no-profile-image

  anti

  Gelukkig is het weer voorbij en kunnen de feodalen gaan slapen. KLAAS: als je enige kennis hebt van eologie, dan dien je te weten dat in een gebied nooit meer predatoren zitten dan er voedsel is. MAW in een gebied zitten veel vossen, omdat er veel konijnen zijn. En niet in een gebied zitten weinig konijnen omdat er veel vossen zitten. Dit is zelfs wetenschappelijk onderzocht en wordt wereldwijd gedragen. Het voedselaanbod bepaalt het aantal predatoren. Alleen jagers verstoren dat proces en doen dat bewust. Het is namelijk de enige reden om nog met zo'n moordwapen door ONZE natuur te mogen sjouwen. Zij schieten vossen en daarom komen er in het vorrjaar teveel konijnen en dan "moeten" de "heren" weer konijnen opruimen. Nee, van de vossen afblijven. Jagers schieten gaten in ecologische processen en boeren zijn daar verantwoordelijk voor. Zij verpachten gronden aan die natuurcriminelen. Elke boer die verpacht is per definitie NIET dier- en natuurvriendelijk.

 • no-profile-image

  Een natuurliefhebber

  Beste anti raper en andere (onwetende) mensen. In dit artikel word heel goed uitgelegt wat de bedoeling is van het eieren rapen. Het doel is namelijk om zoveel mogelijk weidevogels te krijgen en het rapen door liefhebbers kan hierbij helpen. Zoals in het artikel beschreven staat komt het de weidevogels en de eierzoekers ten goede, dus het kan niet beter! Wat de predatoren betreft is het gedeeltelijk waar dat een diersoort zichzelf reguleerd. Een vos, kraai, steenmarter, roofvogel etc. zal er altijd blijven zolang er voedsel genoeg is. Ik heb helaas ook zelf in mijn omgeving moeten merken wat de fauna schade van deze dieren is. Helaas is er in nederland geen echte natuur meer! Er zijn te veel huizen, gebouwen, wegen etc. Ook bijna alle overgebleven grond word gebruikt voor de productie van ons voedsel. Dit is nou eenmaal nodig omdat een mens niet zonder voedsel kan. gevolg: de boer moet het land bewerken. door de eieren niet te rapen vernietig je de meeste nesten. Dan blijft er een kleiner percentage dieren over. omdat nederland een cultuurlandschap is zijn de zogenaamde cultuurvolgers (vos,kraai,steenmarter,etc.) in het voordeel. zij maken gebruik van gebouwen, wegen (doodgereden dieren), lantaarnpalen,afrasteringpalen (uitkijkposten) etc. Daarnaast word er door de boer gras gemaaid waardoor er een biljartlaken ontstaat waarop alle prooidieren jonge hazen, konijnen, weidevogels etc. te weinig beschermd zijn tegen de roofdieren. Hierdoor zijn de cultuurvolgers in het voordeel omdat ze zich simpelweg goed aan kunnen passen aan deze onnatuurlijke omstandigheden. deze zijn door de mens gecreerd. Ook door jou, anti raper want jij moet ook eten, wonen, reizen etc. Ieder mens is hier dus verantwoordelijk voor! Nu zijn er een aantal natuurlievende mensen (weidevogelbeschermers, boeren, jagers) die hier hun verantwoordelijkheid in nemen en zien dat dit niet goed gaat. Hier word op een verstandige manier ingegrepen door vrijwilligers, zonder geld van de overheid! De consumerende mens is de oorzaak van deze scheve verhouding in de natuur en de jager probeert door beheer zo dat evenwicht te bewaren. Deze mensen hebben een mooie hobby en de natuur word er beter van! Ieder realistisch mens met hart voor de natuur begrijpt dit!!!

 • no-profile-image

  OOK

  @anti-jager: je hebt helemaal gelijk. Het is onbegrijpelijk dat de nederlandse bevolking nog pikt dat er in Nedereland voor de lol op dieren wordt geschoten. ANTI-jager: ga door met dit waardevolle verzet.

 • no-profile-image

  anti

  STOP onmiddellijk met die feodale praktijken. Misdadig gewoon.

 • no-profile-image

  Veehouder

  anti raper wat vindt je er van als je ergens door een mol gemaakte gat stapt en daardoor vallen zal en je been breekt? Moeten we je dan maar laten liggen? Je hebt vast geen rekening gehouden met het vervoeren naar het ziekenhuis dat je dan pijn krijgen kan door het vervoer.Zal je dan maar laten liggen, kan je dan ook niets aandoen.

 • no-profile-image

  NATUURLIEFHEBBER

  @ anti raper.
  Nou kunt u wel mooi vertellen dat u alle gemeentes gaat overhalen maar dat zal dan ook alleen om de jacht op wildsoorten gaan en niet om het beheer/schadebestrijding zoals in kerkrade ook het geval is! Dit kunnen de gemeentes op lange termijn niet vrij! En dat jagers ambtenaren gaan bedreigen is klets van de 1e orde. Heeft u ooit gehoord van jacht-activisten? Andersom wel natuurlijk want daar zie ik u ook wel voor in staat gezien uw gefrusteerde gedrag.
  NU HEEFT U NOG GEEN OPLOSSINGEN GEGEVEN VOOR PROBLEMEN ROND ACHTERUITGANG WEIDEVOGELS, GANZEN EN ZWIJNEN OVERLAST ETC.
  u heeft het liever over die gemeentes want das het enigste wat u bereikt hebt in uw leven blijkbaar!

 • no-profile-image

  mollen

  dag veehouder: een advies aan jou; Trek fatsoenlijke schoenen aan. Opgelost.

 • no-profile-image

  NATUURLIEFHEBBER

  @ anti raper. wat fijn voor u dat u weer een gemeente heeft overgehaald. Het zou best kunnen zijn dat steeds meer, vooral linkse gemeenten de jacht niet meer verhuren. Als men echter helemaal geen beheer meer voert op deze gronden dan verzeker ik u dat voor 2015 de overheid/provincie hiertegen in opstand komt! En legt u mij eens uit waarom er dan nog gejaagt mag worden in een democratisch land. Dit betekend dus dat de meerderheid nog steeds voor de jacht is.
  Ik heb u MEERDERE KEREN gevraagt naar OPLOSSINGEN wat betreft de problemen rond weidevogels, zwijnen en ganzen overschotten etc. Helaas heeft u geen oplossing paraat. U schreeuwt alleen maar wat niet mag maar geeft geen goede oplossing voor de problemen die hier zijn en die bovenal door de mens gecreeerd zijn. De grote natuurorganisaties zijn opgericht door jagers, zijn daarna jaren tegen elke vorm van jacht geweest en staan nu wel weer jacht toe in veel gebieden. Zelfs die beginnen een beetje versand te krijgen. WIE gaat dit anders oplossen???? en HOE????

 • no-profile-image

  vogel

  Uit onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de nestenvan bodembroeders worden vernield door landbouwmachines. Daar is helaas niets aan te doen. De boeren moeten hun land bewerken. En wat DR> GERT opschrijft is totale onzin. En zeker niet jagen op dieren.

 • no-profile-image

  Natuurvriend

  Het gezond verstand overwint idd alles, behalve de gedachten van Nederlanders over jagers, daar zij de echte natuurcriminelen van ons land zijn.

 • no-profile-image

  anti

  @natuurliefhebber. Ik heb mijn werk meer dan uitstekend gedaan als infiltrant. De jachtwereld was geschrokken, niet alleen dat ook WOEDEND zoveel op straat werd gegooid. Diverse gemeentes zijn daarna gestopt met verpachten. Geweldig. Maar....aan alles lees ik dat u ook zo'n schietzieke man bent of er erg mee sympathiseert. gebruik Uw verstand, De jacht is gewoon misdadig. Afgelopen seizoen zijn meer dan 200.000 illegaal uitgezette fazanten doodgeschoten in Nederland. Wat heeft dat met natuurbeheer te maken, wat met wildbeheer??? Ik ken een fazanterie die alleen al meer dan 50.000 fazanten levert op bestelling. Uw redenering is idd niet meer van deze tijd. Het is een redenering, gebaseerd op benutting van wild. Niet op ecologie. Predatie door vossen??? onzin, er zijn zoveel vossen in een territorium als er predatie wild is. Maar als jullie in het voorjaar vossenbouwen leegplunderen, de jongen tegen bomen doodknuppelen, onstaat er een scheefgroei. Maar..... dat willen jagers. Dan kunnen ze weer "beheren", ja hun eigen scheefgroei nog verder naar de klte helpen. "Natuurliefhebber": jagers en verpachtende boeren zijn geen natuurliefhebbers maar uitbuiters. Jammer, het is niet anders. Succes en denk aan deze les!!

Laad alle reacties (32)

Of registreer je om te kunnen reageren.