Home

Achtergrond

EP voor verbod op handel in zeehondenbont

De handel in van zeehondenbont gemaakte producten moet in heel Europa verboden worden.

Een voorstel hiertoe heeft vandaag de steun gekregen van de commissie interne markt en consumentenzaken van het Europees Parlement.

Jaarlijks worden er zo'n 900.000 zeehonden gedood. Vooral de grootschalige jacht in Canada lokt veel kritiek uit. Een groot deel van de opbrengsten van de Canadese zeehondenjacht komt uit export van producten naar de EU.

De Europese Commissie wilde aanvankelijk een uitzondering maken voor producten van zeehonden die op een fatsoenlijke wijze worden gedood. "Zo'n clausule maakt het hele voorstel ongeloofwaardig, want hoe controleer je zoiets'', aldus Europarlementslid Jan Cremers. Het voorstel van de PvdA'er om deze uitzondering te schrappen kreeg brede steun.

Er blijft in de plannen wel een uitzondering voor de Inuitbevolking. Zij kunnen onder strikte voorwaarden zeehondenproducten blijven aanbieden in de EU. VVD'er Toine Manders had een totaalverbod bepleit, waardoor ook deze Inuit geen bont meer zouden kunnen leveren. Na toezeggingen over een strenge licentieplicht was Manders echter toch tevreden.

Verwachting is dat het voltallige Europarlement later het standpunt van de parlementscommissie overneemt. In Nederland en België bestaat sinds 2007 een handelsverbod op zeehondenproducten.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.