Home

Achtergrond 932 x bekeken

Doorbraakarrest van de Hoge Raad

Geen schenkingsrecht bij agrarische bedrijfsovername!

Veel bedrijfsopvolgers kunnen opgelucht ademhalen.Een overname van een agrarisch bedrijf tegen een waarde die een nog juist lonende exploitatie mogelijk maakt, is geen schenking volgens de Hoge Raad. Met dit arrest wordt de overname van een agrarisch bedrijf sterk vereenvoudigd. In veel gevallen hoeft geen aangifte schenkingsrecht meer gedaan te worden.

De aan de Hoge Raad voorgelegde casus is kort samengevat de volgende:

Belanghebbende oefende gedurende enige jaren met zijn vader in de vorm van een maatschap een melkveehouderij uit. Op het moment dat zijn vader uit de maatschap treedt, maakt belanghebbende gebruik van zijn recht om de onderneming voort te zetten. Om een nog juist lonende exploitatie van de onderneming mogelijk te maken, bedroeg de overnamesom f 96.602. De waarde in het economische verkeer (WEV) lag op dat moment beduidend hoger. In geschil is of sprake is van een schenking. Naar het oordeel van de Hoge Raad is daarvan geen sprake. In een situatie als de onderhavige, wordt de rechtsbetrekking tussen de deelgenoten in een gemeenschap beheerst door de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Deze maatstaven staan in de weg aan een waardering die voortzetting van een (nog juist lonend) bedrijf onmogelijk maakt. Een waardering op een lagere dan de economische waarde om voortgezette bedrijfsuitoefening te verzekeren, vloeit dan ook voort uit de nakoming van een verplichting, en heeft niet de bedoeling tot bevoordeling. Van een schenking is geen sprake.

Degene die meer wil weten over de aan de Hoge Raad voorgelegde casus verwijs ik naar de conclusie van de Advocaat Generaal. In deze conclusie is de schenkingsproblematiek bij agrarische bedrijfsoverdrachten helder uiteengezet.

Meer informatie: HR 20 maart 2009, 43.393 Conclusie van 31 juli 2008, Nr. 43.393

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.