Home

Achtergrond 20 reacties

Derogatie weer 250 kilo vanaf 2010

Een nieuwe derogatie van 250 kg N uit dierlijke mest voor melkveehouders voor de periode 2010-2014 is de inzet van Nederland.

Het Vierde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat minister Verburg vandaag heeft aangeboden aan de Europese Commissie en de Tweede Kamer voldoet volgens de minister aan de voorwaarde om toestemming te krijgen voor de derogatie. Brussel zal daar na de zomervakantie een besluit overnemen nadat ook het Europees Nitraatcomité is geconsulteerd.

Het actieprogramma is al zodanig doorgesproken met de Commissie dat de kans zeer groot is dat dat met de bijbehorende derogatie wordt geaccepteerd. Het programma bevat een reeks van aanpassingen van de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat en van de werkingscoëfficienten. Die zijn voor zand- en lössgronden het meest ingrijpend. Voor klei en veen blijven de stikstofgebruiksnormen op het huidige niveau, en voor enkele gewassen op kleigrond worden ze zelfs verruimd.

De werkingscoëfficient voor varkensdrijfmest op die grondsoorten gaat voor de jaren vanaf 2010 naar 70 procent (nu 65 procent). Ook worden de fosfaatnormen meer gedifferentieerd op basis van de fosfaattoestand van de bodem. Dat zal tot gevolg hebben dat de plaatsingsruimte voor fosfaat in de Nederlandse landbouw kleiner wordt. In vergelijking met 2009 zal de totale plaatsingsruimte voor fosfaat in 2013 met ongeveer 15 procent afnemen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  wilco

  Dus de grasopbrengst daalt verder op de zandgronden en het ruw eiwit daalt ook. Dan moeten er nog meer soja verbouwd worden en dus meer oerwourd gekapt worden!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste Harry, het is moeilijk te begrijpen dat een akkerbouwer klaagt over mestproblemen in de melkveehouderij. Ten eerst komen de grootste problemen voor in de intensieve veehouderij, en ten tweede dacht ik toch dat de akkerbouw behoorlijk profiteert van dit "probleem". Als je bedoeld dat dit laatste momenteel een probleem is voor de melkveehouderij en intensieve veehouderij dan kan ik het wél met je eens worden.

 • no-profile-image

  Veehouder

  Hoe krijg je crisis? Alles kapot laten gaan en maar discimineren! Mest is mest en gewassen zijn zijn gewassen. Je moet brengen wat een goed gewas onttrekt uit zoveel mogenlijk organischemest. Dat is duurzaam!!!! Gewoon rijden wat nodig is !!!! Heeft niets met nitraatrichtlijn te maken!! Dit is gewoon slaven drijven en uitbuiten!!

 • no-profile-image

  popie jopie

  Bij derogatie ( is een uitzondering op de europese regelgeving ) heeft men alles gedaan om de volledige derogatie ( 250 kg N ) te behouden in ruil hiervoor heeft men weer in moeten leveren en dat is geworden 1 maand minder uitijden en na 1 augustus geen drijfmest op bouwland of er moet een groenbemster gezaaid worden en dan mag het tot 1september.De rundveehouders worden zo verschrikkelijk bevoordeeld tov de rest Dat derogatie in stand blijft geen probleem maar niet meer inleveren op uitrijtijden omdat het gewoon niet meer mogelijk wordt om nog mest te leveren in akkerbouwgebieden Jaarlijks blijft er 5.5 miljoen kg fosfaat over welke niet gebruikt wordt in enkel zeeland al , ondanks dat de fofaat normen naar 60 kg/ha gaan zal er in de toekomst minimaal net zoveel onbenut blijven U moet begrijpen dat er in de uitrijtijden ook nog gewassen op het land staan en we niet kunnen uitrijden en dan hebben we nog met het weer te maken dit wordt onmogelijk !!!!
  Mijn oplossing afblijven van uitrijtijden en derogatie inperken naar bv 220 kg of 200 kg n Maar nu gaat het ten koste van dee hele sector .

 • no-profile-image

  stront

  Wat heeft dat er nu weer mee te maken, veehouder ??

 • no-profile-image

  heinrich

  Wat schieten we met de derogatie überhaupt nog op als de fosfaatnorm op termijn naar 55 kg toegaat voor gronden met een hoge fosfaattoestand? Of moeten we de grondmonsters dieper gaan steken? Of heeft er al iemand van jullie ooit rundveemest gezien met een N/P verhouding van 5/1. Om over varkensmest nog maar te zwijgen. Als we naar een dergelijk lage fosfaatnorm toegaan, dan krigen we de norm van 170 kg N uit dierlijke mest in de verste verte nog niet meer vol. Lang leve de kunstmestfabrieken. Valt dit nog onder goede landbouwpraktijk? Zou een proefproces hierover niet de moeite waard worden?

 • no-profile-image

  Veehouder

  Wie het kleine niet eert........de grote bedrijven sneuvelen vanzelf

 • no-profile-image

  Harry

  Dat de akkerbouw en intensieve veehouderij weer de dupe is van de mestproblemen in de melkveehouderij ontgaat de meesten. De bemestingsnormen voor akkerbouwgewassen zitten nu al beneden de adviezen van bijv. Oosterbeek (met name de stikstof). Wij moeten alles inwerken en op grasland mag meer en minder efficient mest worden uitgereden. Waarom ? Simpel. Door del age prijzen voor akkerbouwproducten stelt de omzet en dus het belang voor de economie weinig voor. Het grootste voordeel van de huidige lage melkprijzen is dat de melkveehouderij ook aan belang verliest. Waarom nog steeds 250 N op grasland toestaan terwijl dat op bouwland, met hogere opbrengsten slechts 170 N is ( 32 % lager !!!)

 • no-profile-image

  johnvankessel@hetnet.nl

  ik lees hier zojuist dat er 15 % extra fosfaat op de makrt die niet te plaatsen is. Dit betekent dat er voor 2013 installaties moeten staan om 15 % van de huidige mestproductie exportwaardig te maken of te vernietigen. Als we als sector nu investeren in de benodigde capaciteit komen we niet meer aan die absurde mestprijzen van de afgelopen jaren! Is hier geen rol weggelegd voor LTO om dit landelijk te organiseren. Kleine bijdrage per dierplaats voor de bouw van installaties en iedereen profiteert mee. Kijk maar naar de pluimveemest. Door dit gewilde product te verbanden is er vrijwel direct een schaarste waardoor de resterende mest voor een schijntje opgehaald wordt, Alleen jammer dat enkele boeren zich nu offeren voor deze installatie en anderen er momenteel dik van profiteren. Centrale verwerkingsfabrieken worden nu sneller interessant omdat grote energiebedrijven momenteel ook investeren in vergisting. De mest wordt daar al verzameld. (transport is geregeld) er is voldoende warmte aanwezig voor verdamping en hygienisering zodat het digistaat zo de grens over kan. Mogelijkheden genoeg om de mestafzet te regelen. De omvang van de installaties is bekend, nu nog iemand die zijn kop uitsteekt om het te regelen!

 • no-profile-image

  bert

  oproep;
  aan alle varkensmesters die met droog voer mesten.
  huur een mestscheider. 40% van je mest wordt stapelbaar. die kan zo de grens over doen. de dunne kan nog gewoon als goede mest afgevoerd worden. echt doen. het scheeld een hoop geld. en mest probleem is weg.

 • no-profile-image

  centje

  Bert, ik vraag me af of je die stapelbare mest wel naar het buitenland mag doen ? Hoef je dat niet te verhitten ??

 • no-profile-image

  Piet,akkerbouwer

  Beste melkveehouder, jij begrijp het volgens mij ook niet want omdat jullie met z'n allen een mestoverschot creeeren en zo op de zandgronden uitspoeling veroorzaken moeten wij op de kleigronden gekort worden om brussel tevreden te houden terwijl wij zeker met fosfaat totaal geen uitspoeling hebben en de stikstof hard nodig hebben om een gezond gewas te kunnen telen.
  Laat de veehouderij dan de mest houden maar geef ons werkbare N en P normen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste Piet, worden jullie als akkerbouwers dan benadeeld door zwaardere normen dan jullie Europese collegae? Verder sluit ik me aan bij de voorgaande reactie van "demo cratie"

 • no-profile-image

  stront

  Deels waar Demo. Maar alles moet wijken om die 250 kilo te behouden. Ik had liever iets gezien in de trend van 240 kg en dan iets meer mogelijkheden met hokdiermest, eventueel meer mogelijkheden om mest te ver/bewerken en hier dan kunstmest van maken, die dan heel goed gebruikt kan worden bij akkerbouw en melkveehouderij. Een klassieke win-win situatie, maa ja.....

 • no-profile-image

  demo

  Beste Piet volgens mij spoelt fosfaat niet uit ,stikstof ook niet veel want de uitrij tijden op zandgrond zijn zo,n beetje in het groei seizoen Wat ik op deze site vaak zie is dat alle sectoren elkaar de zwarte piet toe spelen in plaats dat we er met z,n alle aan werken deze zotte normen van tafel te krijgen

 • no-profile-image

  stront

  En weer wordt de varkenshouderij opgeofferd voor de rundvee, met zeer grote dank aan lto.

 • no-profile-image

  demo

  Stront ziek ben blij dat er geprobeerd word de derogatie te verlengen want als dat niet door gaat komt er nog meer rundveemest op de mest markt wat jou kosten weer opdrijft, en verder zou de fosfaatnorm weer opgerekt moeten worden over een paar jaar groeit er niets meer.

 • no-profile-image

  luc

  Waarom niet gewoon alleen voor grasland de norm van 250 kg N uit dierlijke mest!
  dan komt er een betere balans tussen gras en mais op de melkveebedrijven waardoor de benutting van stikstof (eiwit) beter wordt.
  en het is ook nog veel makkelijker te controleren!

 • no-profile-image

  Marcel

  Derogatie voor al het grasland of anders geen derogatie!! Bij ons in de regio zijn er steeds meer rundveehouders die de derogatie de rug toe keren en alleen voor de bex gaan. Waarom? Omdat een hoog produktief melkvee met meer mais minder milieubelastend is dan met weinig mais erbij. ook is het op droger zand i.v.m. beregenen beter om meer mais te hebben want dan is er veel minder grondwatergebruik! Dus LTO: kom uit het achterkamertje en beteken wat voor je leden of je hebt er dadelijk geen meer! Grasland is grasland en volgens de onderzoeken is meer dan 300 kg stikstof uit dierlijke mest geen probleem voor het milieu! Grond van € 50000 heeft meer nodig om rendabel te kunnen zijn!!

 • no-profile-image

  Toon

  . personlijk ben ik geen voorstander van derogatie. om de melkveehouderij derogatie waardig te maken moeten andere sectoren veel maatregelen nemen. het feit dat er zonder derogatie meer mest op de markt komt is deels waar, maar met de normen die genboemd worden vanaf 2010 is ook niet te werken. ik denk dat we ervoor moeten waken dat de derogatie niet leidend wordt in de discussie

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.