Home

Achtergrond 183 x bekeken

Baatbelasting verschuldigd bij aanleg riolering

De rechtbank Zwolle-Lelystad oordeelt dat de gemeente X terecht een aanslag baatbelasting heeft opgelegd in verband met de aanleg van riolering.

Het agrarisch bedrijf is gebaat bij de aanleg van riolering. De aanslag baatbelasting blijft daarom in stand. Volgens de rechter is het feit dat het bedrijf nog niet daadwerkelijk is aangesloten op de riolering niet van belang.

De aan de rechter voorgelegde zaak is kort samengevat de volgende:

Eiser, X, is eigenaar en gebruiker van een agrarisch bedrijf. De gemeente legt X een aanslag baatbelasting op voor de aanleg van riolering. In geschil is of deze aanslag terecht is. Rechtbank Zwolle-Lelystad oordeelt dat de gemeente X terecht een aanslag baatbelasting heeft opgelegd in verband met de aanleg van riolering. Er is sprake van baat omdat de mogelijkheid ontstaat om de onroerende zaak van X op de riolering aan te sluiten. De onroerende zaak als zodanig is gebaat. Het doet niet ter zake dat X zijn bedrijf in werkelijkheid nog niet heeft aangesloten op het riool. De gemeente heeft bedrijven die voorlopig blijven lozen op de gierput een exploitatieovereenkomst aangeboden. Omdat X deze privaatrechtelijke overeenkomst niet heeft willen sluiten, is de bijdrage in de bekostiging van de aanleg van de riolering geheven via de aanslag baatbelasting. De rechtbank verwerpt ten slotte de stelling van X dat de gemeente ten onrechte geen differentiatie heeft toegepast naar de mate van baat.

Meer informatie: Rechtbank Zwolle/Lelystad, MK, 3 maart 2009, nr. 07/1371

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.