Home

Achtergrond 209 x bekeken

Alfa adviseert betere afstemming geldstromen

De financiële ver­plichtingen en mogelijkheden aan­passen en zo goedkoop mogelijk voeren.

Dat is volgens Alfa accoun­tants en adviseurs de beste manier voor melkveehouders om met de huidige lage melkprijzen te overzo­meren. Boeren kunnen niet alles op de kop zetten, maar met een aantal relatief simpele aanpassingen is het volgens Jappie Rijpma van Alfa gemakkelijker om de komen­de maanden door te komen dan door verder te boeren op de een­maal ingeslagen weg.Een van de maatregelen om de lasten beter te verdelen is volgens Rijpma om af te spreken dat de aflossing van de hypotheek voor­taan in de winter wordt gedaan. Door de lage melkprijzen kan minder worden betaald uit de lo­pende rekening. Zeker nu met het begin van het groeiseizoen de kos­ten oplopen voor bemesten, oogs­ten en andere werkzaamheden.

Ook is het belangrijk het kre­dietmaximum niet te overschrij­den. Het is verder goed om ver­vangingsinvesteringen ook terde­ge te plannen, zodat ook deze geen te groot beroep doen op de lopen­de rekening. Rijpma stelt dat het de voorkeur geniet om hiervoor een lening af te sluiten. Ook bij­zondere gezinsbestedingen moe­ten goed worden gepland.

Naast deze set van financiële maatregelen is het goed om een aantal kostenbesparende maatre­gelen te nemen op bedrijfsniveau. De meest effectieve is door zo vroeg mogelijk te starten met het voeren van gras de krachtvoergift tot een minimum te beperken.Voor het benodigde krachtvoer loont het om de markt goed af te struinen. Wie nu moet aankopen, kan bijvoorbeeld heel gunstig krulpulp of voergerst kopen. Duur eiwit moet worden geme­den. De maisgift kan worden afge­stemd op een ureumgehalte in de melk van 20. Hoger is niet nodig. Ook raadt Rijpma aan om overtol­lig vee te verkopen.Alfa verwacht dat de grootste kasproblemen optreden in juni en juli, hoewel er ook nu al boeren zijn die krap zitten. Dat zijn meestal mensen die pas hebben geïnvesteerd. Ook het voorstel van LTO, om de bedrijfstoeslagen al in augustus te betalen, helpt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.