Home

Achtergrond 236 x bekeken

Aandeel akkerbouw in agrocomplex groeit

Het aandeel van de akkerbouwketen in het Nederlandse agrocomplex groeit.

Het aandeel van de primaire akkerbouwbedrijven en de verwerkende industrie binnen de akkerbouwketen daalt. Het aandeel van de toeleverende industrie en de distributie neemt toe. Het onderzoeksinstituut LEI-WUR publiceerde deze week een overzicht van de economische ontwikkeling van het Nederlandse agrocomplex. "Dit omvat de land- en tuinbouw en de samenhangende handel en industrie. Voor de periode van 1995 tot en met 2006 is de betekenis van het agrocomplex uitgedrukt in de toegevoegde waarde, werkgelegenheid en het handelssaldo."

Het akkerbouwcomplex bestaat uit de akkerbouwbedrijven, graan-, suiker- en aardappelverwerkende bedrijven en de toeleverende bedrijven. De toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex steeg van 3,9 miljard euro in 2001 tot 4,8 miljard euro in 2006, stelt het LEI. "De resultaten van de primaire akkerbouw schommelen meestal sterk van jaar tot jaar. Na aanzienlijke dalingen van de toegevoegde waarde van de primaire akkerbouw in de periode 2001/2005, waren de verdiensten in 2006 circa 70 procent hoger dan het jaar ervoor. Het aandeel van de primaire sector in de toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex kwam daarmee in 2006 terug op het niveau van 2002."

Volgens het LEI is het aandeel van de primaire akkerbouw in het totale complex relatief laag en dat van de verwerkende sectoren relatief hoog. "Akkerbouwers leveren namelijk vooral onbewerkte producten. Van 2002 tot 2006 daalde de bijdrage van de verwerkers aan de toegevoegde waarde van het akkerbouwcomplex ten gunste van de toeleveranciers."

Of registreer je om te kunnen reageren.