Home

Achtergrond 198 x bekeken

AID: extra controle op middelengebruik fruitteelt

De Algemene Inspectiedienst (AID) gaat vanaf april extra controleren op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door fruittelers.

De AID controleert aan het begin van het spuitseizoen vooral op bedrijven die grenzen aan het oppervlaktewater en geen windschermen hebben. De controles vinden steekproefsgewijs plaats.

De inspectiedienst controleert of telers de juiste middelen gebruiken, een spuitlicentie bezitten, gediplomeerd zijn en zich aan de gebruiksvoorschriften houden.

Uit cijfers van 2008 blijkt dat 70 procent van de telers voldeed aan de voorschriften met betrekking tot het voorhanden hebben en het gebruik van middelen. De AID controleerde vorig jaar 100 bedrijven. De meest voorkomenden overtreding betrof het gebruik van middelen op percelen die grenzen aan watergangen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.