Home

Achtergrond

Werk buitenshuis levert steeds meer op voor agrariërs

Arbeidsinkomsten van buiten het agrarische bedrijf zijn in de periode van 2001 tot 2007 ongeveer verdubbeld.

Dat blijkt uit cijfers van het LEI. De gemid­delde inkomsten uit arbeid be­droegen voor alle land- en tuin­bouwbedrijven in 2001 4.600 euro en in 2007 8.900 euro.

In diezelfde periode steeg vol­gens het landbouweconomisch instituut het gemiddeld totaal in­komen van de land- en tuinbouw­bedrijven van ruim 40.000 tot 60.000 euro.Tussen verschillende sectoren zijn grote verschillen zichtbaar. Vooral op akkerbouwbedrijven is het inkomensaandeel uit arbeid buiten het bedrijf betrekkelijk hoog.

Ongeveer een kwart van de akkerbouwbedrijven verdient per jaar meer dan 20.000 euro bij.De gemiddelde stijging voor alle bedrijven is niet in alle sectoren terug te zien. In de melkveehou­derij, de akkerbouw, de varkens­houderij, en bij gecombineerde bedrijven is duidelijk sprake van een stijging in de periode van 2001 tot 2007. Voor pluimveehouders, vleeskalverhouders, fruittelers, glastuinders en op bloembollen­bedrijven is sprake van een daling of van grote schommelingen van jaar tot jaar.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.