Home

Achtergrond

Voorspellen residu-overschrijding nog lastig

Het blijkt lastig een computermodel te ontwikkelen dat de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen accuraat weet te voorspellen.

Zo'n model moet overschrijding van de residunorm in eindproduct voorkomen. DLV Plant en LTO Groeiservice doen onderzoek of een voorspellend systeem haalbaar is, rekening houdend met weersomstandigheden en de chemische eigenschappen van de middelen.

Uit het vooronderzoek met drie middelen blijkt dat voor middelen met een hoge afbraaksnelheid een nauwkeurige voorspelling mogelijk is, maar voor met name middelen met een langzame afbraak blijkt een voorspelling lastig. De berekening kwam te hoog uit, melden onderzoekers in een rapportage aan het Productschap Tuinbouw.

De meeste gevonden residuen in groente en fruit zijn van middelen met een lage afbraaksnelheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.