Home

Achtergrond

Voor de bühne

De Nederlandse economie krimpt forser dan verwacht. Ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) wijzen op een achteruitgang van 3,5 procent door de economische crisis. Slecht nieuws dus voor veel bedrijven, die hun omzetten zullen zien dalen.

Maar een bedreiging kun je ook als kans beschouwen, moet Albert Jan Maat hebben gedacht. De voorspelling van het CPB is voor de voorzitter van LTO aanleiding een pleidooi te houden voor het opheffen van de beperkingen voor veehouderijen in Europees beschermde natuurgebieden. Op locaties waar de beheerplannen nog niet klaar zijn, moet het slot eraf, aldus Maat.

Een vreemde suggestie, want Brussel staat dit niet toe. Sterker nog, in de Europese regelgeving wordt met geen woord over beheerplannen gerept; dit is een puur Nederlandse uitvinding. Anders gezegd: Nederland moet die natuurgebieden beschermen, beheerplan of niet.

Politici en belangenorganisaties gebruiken de crisis om stokpaardjes te berijden. LTO verzet zich al langer tegen het omzetten van landbouwgrond in natuur en beperkingen in beschermde gebieden. In de voorspelde krimp ziet Maat nieuwe munitie. Dat is zijn goed recht, maar als wetgeving zich daartegen verzet, lijken zijn uitspraken meer bedoeld voor de bühne dan als serieuze suggesties richting politiek.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.