Home

Achtergrond 285 x bekeken

Voor bepaling WEVAB zijn agrarische gebruiksmogelijkheden doorslaggevend

Voor de bepaling van de WEVAB mag uitgegaan worden van de hogere WEVAB-glastuinbouw.

Het feit dat er op de grond niet daadwerkelijk kassen staan, is niet van belang. Er moet volgens de Hoge Raad uitgegaan worden van de agrarische gebruiksmogelijkheden. Als een van deze gebruiksmogelijkheden glastuinbouw is, moet er voor de bepaling van de WEVAB uitgegaan worden van deze (hogere) WEVAB.

De consequentie van deze uitspraak is dat een groter deel van de verkoopwinst van de grond onder de werking van de landbouwvrijstelling valt. In de door de Hoge Raad berechte geval is dit extra bedrag € 190.609.

De uitspraak van de de Hoge Raad is kort samengevat:

Belanghebbende is akkerbouwer en bezit een perceel bouwland waarop het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied’ van toepassing is. Op basis van dit bestemmingsplan is in 1995 aan belanghebbende een bouwvergunning verstrekt voor de bouw van kassen. In 1998 heeft belanghebbende met de gemeente een intentieovereenkomst gesloten. Daarin is verklaard dat belanghebbende ervoor zorgt dat van de bouwvergunning geen gebruik wordt gemaakt, en dat de gemeente zich inspant om de bouw van vijf landhuizen op het perceel mogelijk te maken. In 1999 verkoopt belanghebbende een deel van de grond. In geschil is of voor de bepaling van de landbouwvrijstelling moet worden uitgegaan van de WEVAB-glastuinbouw of van de WEVAB-akkerbouw. Volgens de Hoge Raad is beslissend de agrarische gebruiksmogelijkheden van de grond onmiddellijk voorafgaand aan de bestemmingswijziging. De grond van belanghebbende kan, totdat belanghebbende met de gemeente overeenstemming heeft bereikt over het niet gebruiken van de vergunning, worden gebruikt als agrarische grond voor de glastuinbouw. Voor de landbouwvrijstelling moet derhalve worden uitgegaan van de WEVAB-glastuinbouw.

Meer informatie: HR 20 februari 2009, 43.285Gerechtshof te ‘s-Gravenhage 18 april 2006, nr. BK-04/03179

Mr. P.L.F. Seegers (voorzitter Platform landbouwnormen, werkzaam bij Belastingdienst Oost). Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.