Home

Achtergrond

Voederwaarde mais stijgt gemiddeld 0,5 procent per jaar

De voederwaarde van maisrassen is de laatste 16 jaar met gemiddeld 0,5 procent per jaar gestegen.

De VEM-waarde, een van de peilers van voederwaarde, nam toe met 36 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Jos Groten van Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO).

Groten onderzocht welke en hoeveel verbetering de laatste 16 jaar is bereikt door rasveredeling- en onderzoek. Gekeken is naar de VEM- en drogestofopbrengst per hectare, de voederwaarde als ook het gehalte droge stof. Op al deze terreinen is volgens hem fors winst geboekt.

Hieruit valt op te maken dat waarden soms diep vallen om later scherp te stijgen. Volgens Groten toont dit niet dat de veredeling achteruit ging, maar juist dat deze zich aanpaste aan de veranderende wensen van boeren.

"Vanaf de invoering van de superheffing in 1985 wordt ook kwaliteit belangrijk. Men wilde met zo min mogelijk koeien een bepaald quotum melken."

Of registreer je om te kunnen reageren.