Home

Achtergrond

Veehouders steunen flexibel quotumsysteem

Ruim 67 procent van de veehouders wil na 2015 een flexibel quotumsysteem. Het oprichten van een melkfonds door de melkveehouderij zien duidelijk minder boeren (44,5 procent) zitten. Dit blijkt uit de resultaten van een enquête die de Dutch Dairymen Board (DDB) eind 2008 heeft laten uitvoeren door Agridirect.

Het marktonderzoeksbureau benaderde ruim 400 boeren. De melkveehouders kregen vier stellingen voorgelegd over de onderwerpen verevening, het bevriezen van extra quotum, de oprichting van een melkfonds en de invoering van een flexibel melkquotum na 2015. Het afschaffen van nationale verevening gaat veel melkveehouders te ver, zo blijkt uit de reacties. Een ruime meerderheid (62,6 procent) is het hier niet mee eens. Met de stelling ’de Europese quotumuitbreiding moet in de nationale reserve worden geplaatst tot de markt de extra productie aan kan’ is bijna 60 procent van de veehouders is het eens. De oprichting van fonds voor en door de melkveehouderij om in te kunnen grijpen in het marktvolume kan op steun van 44,5 procent van de ondervraagde boeren rekenen.

Voorzitter van de DDB, Sieta van Keimpema is over het algemeen tevreden met de uitslag van het onderzoek. ”De uitslag maakt duidelijk dat we de markt niet moeten belasten met melk, die de markt niet aankan.”Bang voor kritiek is ze niet. ”Als organisaties denken dat ze het beter weten, nodig ik ze uit zelf bij de melkveehouders te informeren. Concreet zou de vraag dan volgens mij moeten zijn of de veehouder voor liberalisering van de zuivelmarkt, of voor een flexibele quotering is.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.