Home

Achtergrond

Vaarzenprijzen onder druk

De gebruiksveemarkt blijft sterk onder druk staan. Al loopt de handel in melkkoeien beter dan die van de hoogdrachtige vaarzen.

Gebruiksvee noteert moeizaam stabiel. En dat is al een prestatie op zich. De vraag is namelijk matig, de vaarzenexport loopt moeizaam en slachtkoeien worden weer een stuiver tot een dubbeltje goedkoper. Daar komt de lage melkprijs dan nog bovenop.

Daar staat weinig tegenover. De gebruiksveeprijzen zakken alleen niet verder doordat het lage prijsniveau enkele kopers toch over de streep trekt.

Maar van een tendens is zeker geen sprake. De prijzen trekken pas weer aan, als er een kentering in de dalende melkprijzen komt.

prognose:

moeizaam stabiel

Of registreer je om te kunnen reageren.