Home

Achtergrond 198 x bekeken

VWA publiceert cijfers dioxinemonsters

Dioxine blijft een stof om in de gaten te houden.

Die conclusie is gerechtvaardigd op basis van de cijfers die de Voedsel en waren Autoriteit (VWA) heeft gepubliceerd over de resultaten van de dioxinebemonstering van veevoergrondstoffen in 2007.

Zo’n 40 procent van de 336 genomen monsters bevatte dioxine. Een jaar eerder was dat percentage 35 procent. De VWA vond vooral in producten van vis en zeedieren en in kleiminerale mengsels hogere gehalten dioxinen en PCB’s.

De norm is slechts in één enkel geval overschreden. Het ging daarbij volgens de VWA om een restant van een partij die al eerder, namelijk in 2006, was getraceerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.