Home

Achtergrond

Twaalf nieuwe aangewezen gebieden met chitwoodi

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) heeft het laatste jaar twaalf nieuwe gebieden aangewezen waar het aaltje Meloidogyne chitwoodi is aangetroffen.

De PD heeft de nieuwe gebieden op de overzichtskaart gezet, waar alle gebieden op staan waar het aaltje is aangetroffen.

Voor chitwoodi gelden sinds 1998 specifieke Europese regels, zegt Frans Janssen, sectormanager Akkerbouw van de PD. "Als chitwoodi wordt aangetroffen in bijvoorbeeld een partij aardappelen, wordt nagegaan op welk perceel de aardappelen zijn geteeld. Om dit perceel wordt een zone getrokken met een straal van 1 kilometer."

Vervolgens wordt het aangewezen gebied officieel afgebakend langs met name wegen en watergangen en op een detailkaart gezet. Telers die aardappelen telen in dit gebied krijgen de kaart toegestuurd. Janssen: "Alle partijen pootaardappelen die binnen dit aangewezen gebied zijn geteeld, moeten vóór het vermarkten onderzocht zijn op de aanwezigheid van chitwoodi. Als het aaltje niet wordt aangetroffen in de partij kan het pootgoed worden afgeleverd."

Voor chitwoodi gelden dus andere regels dan voor aardappelmoeheid, merkt Janssen op. "Ieder perceel in heel Europa waar pootaardappelen worden verbouwd, moet vóór de teelt onderzocht zijn op aardappelcystenaaltjes die aardappelmoeheid (AM) veroorzaken. De percelen moeten vrij zijn van AM-aaltjes, anders mag er geen pootgoed worden geteeld. Bij chitwoodi worden de pootaardappelen pas nà de teelt bemonsterd en dat geldt alleen voor pootgoed dat is geteeld in de aangewezen gebieden die op de kaarten staan."

Tot 2008 kende Nederland een aantal aangewezen gemeenten waar het chitwoodi-aaltje is gevonden. Janssen: "Vanaf 2008 werken we op gebiedsniveau. Gebieden waar chitwoodi is gevonden, worden ook op een overzichtskaart getekend. Deze gebieden liggen hoofdzakelijk op de lichte gronden in Zuidoost-Nederland. Deze kaart voor 2009 is klaar en geldt per 1 februari als uitgangspunt voor dit groeiseizoen. Daarop kunnen telers zien of het perceel waar ze pootgoed willen verbouwen in een aangewezen gebied ligt. Deze kaart ligt een heel jaar vast, zodat telers tijdens het teeltseizoen niet worden verrast met een verplichte extra toets op chitwoodi."

Of registreer je om te kunnen reageren.