Home

Achtergrond

Tuinders vaker over de kop

Het aantal akker­bouw- en tuinbouwbedrijven dat failliet is gegaan is in 2008 ver­dubbeld ten opzichte van het jaar ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Sta­tistiek (CBS). In 2008 gingen 46 akker- en tuinbouwbedrijven over de kop, terwijl dat in 2007 25 be­drijven waren.

De daling van het aantal faillis­sementen die was ingezet is hier­mee doorbroken. In 2004 gingen er 69 bedrijven failliet, in 2005 61 en in 2006 47. De klappen vielen vooral in de tuinbouw, consta­teert het landbouweconomisch instituut LEI. In de veehouderij is het beeld tegenovergesteld. In 2008 werden twee veehouderijbe­drijven failliet verklaard, in 2007 waren dat er 14. Met de twee be­drijven ligt het niveau ook ruim onder dat van voorgaande jaren.

In totaal zijn vorig jaar in de to­tale landbouwsector 85 bedrijven, instellingen en eenmanszaken failliet gegaan. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder. Toen waren er 80 faillissementen.Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland betreurt de fail­lissementen, maar is niet ver­baasd. ”Het afgelopen jaar was erg slecht voor de glastuinbouw. De opbrengstprijzen waren slecht en de energieprijzen waren heel hoog. We hebben niet voor niets vorig jaar afspraken gemaakt met LNV over het borgstellingsfonds. De waarde hiervan is verdubbeld van 1,2 miljoen euro naar 2,5 mil­joen euro. Opvallend is dat hier relatief weinig gebruik van is ge­maakt”, aldus Maat.

Hij ziet vooral mogelijkheden om de slechte situatie in de tuin­bouw te verbeteren door bijvoor­beeld de afzet te bundelen. Maat denkt dat door de crisis de situatie niet snel verbetert.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.