Home

Achtergrond

Terechte beloning

Eindelijk is het zover. Na zware druk van de sector en de Tweede Kamer verhoogt minister Maria van der Hoeven (EZ) de steun voor co-vergisting.

In de vernieuwde Stimuleringsregeling Duurzame Energie, die op 1 april wordt opengesteld, wordt een basisbedrag opgenomen van 15,2 tot 17,7 cent; 3 cent meer dan vorig jaar.

Daar was wel wat voor nodig. Onmiddellijk nadat Van der Hoeven haar voorstel voor 2008 had bekendgemaakt, klonk er kritiek. Onderzoek toonde aan dat met 12 cent ondernemers geen rendabele installaties kunnen bouwen. Van der Hoeven was echter niet van plan meer geld uit te geven. Volgens haar kunnen investeringen in andere vormen van duurzame energie meer milieurendement opleveren.

Dat kan zo zijn, maar in het regeerakkoord is afgesproken dat juist kleine ondernemers, waaronder boeren, meer gestimuleerd zouden moeten worden. Bovendien heeft de sector haar nek uitgestoken door een klimaatakkoord met het kabinet te tekenen. Met name LTO heeft het, terecht, altijd zeer onrechtvaardig gevonden dat die inspanning niet werd beloond in de vorm van meer steun voor co-vergisting. Die is er nu wel. Toch is te veel enthousiasme niet op zijn plaats. De kosten in de veehouderij zijn gestegen en onderzoek toont aan dat minstens 20 cent is vereist. Maar dat vond Van der Hoeven te veel van het goede.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.