Home

Achtergrond 197 x bekeken

'Subsidies voor agrarisch natuurbeheer zijn succes'

De subsidie voor aan­leg en onderhoud van natuur- en landschapselementen is een suc­ces.

Dat concluderen de coördina­toren van de Agrarische Natuur­verenigingen De Maashorstboe­ren en Raamvallei.

De natuurverenigingen in Oost­Brabant kregen in 2008 350.000 euro subsidie. Hiervoor is 4,7 hec­tare houtwal, ruim 2,5 kilometer heg, 446 landschaps- en knotbo­men, 15 poelen en 470 hoogstam­fruitbomen onderhouden en aan­gelegd.

De coördinatoren zijn erg te spreken over het enthousiasme van boeren voor het natuuronder­houd en de aanleg van landschap­selementen. Een rol daarbij speelt de reële vergoedingen voor onder­houd. De boeren ontvangen ook een vergoeding voor waardeda­ling van landbouwgrond als daar vaste landschapselementenen op komen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.