Home

Achtergrond

Strop van 200 miljoen door fouten bij EU-subsidies

Nederland staat een strop te wachten van waarschijnlijk ruim 200 miljoen euro als gevolg van fouten bij de besteding van subsidies van de Europese Unie.

Dat heeft de Algemene Rekenkamer berekend in haar jaarlijkse EU-trendrapport over de geldstromen tussen Nederland en Brussel.

Nederland moet over de periode tussen 2000 en 2006 vanwege onregelmatigheden bij de besteding van subsidies voor regionale ontwikkeling (Efro) naar verwachting 155 miljoen euro terugbetalen aan de Europese Commissie. Daar komt nog een tegenvaller van 48 miljoen euro bij vanwege dubbel gedeclareerde btw voor EU-projecten. Ook dreigt de overheid gereserveerde subsidies voor de komende jaren te verliezen.

De problemen liggen vooral bij de subsidies voor ontwikkeling van armere regio's, zo constateert de Rekenkamer. Het kabinet zou er goed aan doen om net als eerder voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) een agentschap op te richten om beheer en controle bij de regionale fondsen te verbeteren. Maar het kabinet heeft de Rekenkamer al laten weten die aanbeveling niet over te nemen.

Nederland was in 2007 relatief gezien opnieuw de grootste nettobetaler aan de EU. Den Haag betaalde 6,3 miljard euro aan Brussel en ontving via allerlei subsidies 1,9 miljard euro terug. In absolute getallen waren Duitsland en het Verenigd Koninkrijk de grootse nettobetalers. Grootste netto-ontvangers zijn Griekenland, Polen en Spanje.

De Rekenkamer is positief over het initiatief van minister Wouter Bos (Financiën) om elk jaar een zogeheten lidstaatverklaring bij de Europese Commissie in te leveren. De kwaliteit van dit document is verbeterd, aldus de Rekenkamer. "Hierdoor is met meer zekerheid te zeggen in hoeverre EU-subsidies rechtmatig in ons land besteed worden.'' Denemarken en het Verenigd Koninkrijk hebben het voorbeeld van Bos inmiddels gevolgd en Zweden werkt er aan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.