Home

Achtergrond 169 x bekeken

'Stop handelssubsidies EU-boeren'

Boeren uit ontwikke­lingslanden moeten een eerlijke kans krijgen om voor de Europese markt te produceren.

Daarom moet er een einde komen aan Europese exportsubsidies en import­heffingen. Dat heeft Peter van Dalen, lijst­trekker van de ChristenUnie bij de komende Europese verkiezin­gen, zaterdag gezegd op een con­gres. Het congres stelde de lijst en het programma definitief vast.

Het afschaffen van exportsubsi­dies en importheffingen is niet alleen goed voor boeren in arme landen, aldus Van Dalen; Neder­land hoeft daardoor ook minder geld af te dragen aan Brussel.

Overigens heeft de EU in we­reldhandelsverband al aangege­ven de exportsubsidies te stoppen in uiterlijk 2013.In het verkiezingsprogramma breekt de ChristenUnie een lans voor regionalisering van de pro­ductie en ”een zekere mate van zelfvoorzienendheid”. De partij vindt de liberalisering te ver door­schieten en wil bijvoorbeeld een maximum aan het transport van levende dieren (500 kilometer of acht uur). Ook moet de afhanke­lijkheid van veevoerimport uit Zuid-Amerika verminderen.

Biologisch vlees moet goedko­per worden dan gangbaar gepro­duceerd vlees, omdat het dier- en milieuvriendelijker is, gezonder en minder landschapsvervuilend. Dat vindt het ledencongres van de ChristenUnie. Dat nam zaterdag een resolutie aan, waarin de Tweede Kamerfractie van de par­tij werd gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden hier­toe.

Het congres denkt aan een hef­fing op gangbaar vlees. Een deel van de opbrengst kan naar biolo­gische veehouders gaan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.