Home

Achtergrond

Quotumhandel maakt ineens spurt in januari

De quotumhandel heeft in januari een plotselinge spurt getrokken. Dit blijkt uit de in januari bij het Productschap Zuivel (PZ) geregistreerde transacties.

In totaal ging in de maand januari van dit jaar goed 140 miljoen kilo melk over in andere handen. Dat is bijna net zo veel als in de het hele lopende quotumjaar van eigenaar of gebruiker is gewisseld.

Ruim de helft verhandelde melk is slechts tijdelijk van eigenaar gewisseld. In totaal werd in januari ruim 73 miljoen kilo verleasd, bij een totaal verleasd quotum over het lopende jaar van 159,5 miljoen kilo. Het bleef overigens bij kleine hoeveelheden. Per leasetransactie verwisselde slechts 27.000 kilo van gebruiker. Dat is de laagst geregistreerde gemiddelde hoeveelheid per transactie per maand tot nu toe.

De sterke oplopende leaseprijzen gaven de afgelopen tijd al aan dat de interesse voor het leasen dit jaar sterk is gegroeid.
Ook de hoeveelheid grond zonder quotum die in de afgelopen maand van eigenaar wisselde is sterk gegroeid. In totaal werd bijna 64 miljoen kilo verkocht, tegenover bijna 200 miljoen kilo over het hele jaar. In december werd nog slechts 31 miljoen kilo quotum zonder grond verkocht. Ook in dit geval ging het om gemiddeld kleine transacties.

De hoeveelheid melkquotum met grond die van eigenaar verwisselde, bleef relatief bescheiden, hoewel bijna zes keer zo groot als in december. Ruim 2,7 miljoen kilo met bijbehorende grond ging in januari in andere handen over. Per transacties (23 stuks) verwisselde bijna 120.000 kilo van eigenaar.

De quotummarkt is momenteel relatief rustig. Handelaren noteren niet of spaarzaam. Een uitzondering vormen de noteringen voor leasequotum. Hier is nog steeds relatief veel vraag naar en de prijs blijft hoog. Waarom de vraag zo hoog is, blijft gissen.

Een reden om nu nog veel bij te gaan melken is er gezien de uitbetaalprijzen van de fabrieken niet. Het meest logisch lijkt dat veehouders leasen om superheffing te ontlopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.