Home

Achtergrond

Pluimveeslacht Frankrijk neemt af, consumptie stijgt

Het aantal geslachte kalkoenen, kippen en eenden in Frankrijk neemt de laatste maanden gestaag af.

Over heel 2008 gezien is het aantal geslachte kippen nog wel toegenomen. Bij kalkoenen is ook op jaarbasis sprake van een forse vermindering.

De agrarische infodienst Agreste komt over 2008 op ruim 713,5 miljoen geslachte kippen, precies twee procent meer dan in 2007. In de laatste twee maanden lag de kippenslacht echter lager dan in 2007, in november twee procent en in december 2,6 procent. Het aantal kalkoenen kwam over het hele jaar uit op bijna 63,4 miljoen, bijna tien procent lager dan een jaar eerder.

Hier kwam de daling in november uit op 18,7 en in december op 16,5 procent. Het aantal geslachte eenden lag met bijna 79,2 miljoen vrijwel op hetzelfde peil als in 2007. In november was echter sprake van een daling met 4,4 procent en in de laatste maand van het jaar met 6 procent.

De lagere productie loopt niet helemaal parallel met de consumptiepatronen, zo blijkt uit het overzicht. De consumptie van kalkoen ligt in de laatste maanden tot 4 procent hoger dan een jaar geleden. De consumptie van kip is over het hele jaar met 4 procent toegenomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.