Home

Achtergrond

Plan voor quarantainefonds tomaat

LTO Nederland werkt met het ministerie van LNV en brancheorganisaties aan een quarantainefonds voor tomatentelers.

Ook andere teelten zouden zich bij zo’n fonds kunnen aansluiten, zoals de potplantenbranche. Woensdag vond bij LNV overleg plaats over zo’n quarantainefonds. Vooral bij tomatentelers is er sterke behoefte aan zo’n fonds om schade bij quarantaine op te vangen. Uitbraken van vooral Clavibacter zijn bijzonder schadelijk voor de bedrijven die omzetverlies lijden doordat bedrijven op slot gaan of gewas geruimd wordt. Die zware consequenties leiden tot vermoedens dat telers niet alle uitbraken melden.

Zo’n quarantainefonds zou per gewasgroep moeten werken, denkt LTO. Een buffer in het fonds dient de schade op bedrijven te dekken, waarna telers uit de gewasgroep vervolgens achteraf de uitkering terugbetalen. Naast tomatentelers, lijkt er behoefte voor zo’n fonds bij potplantenkwekers.

LNV onderzoekt nu de wettelijke kaders voor zo’n quarantainefonds in de Europese regelgeving. LTO is hoopval over een reëele oplossing voor de tomatentelers.

Dirk van der Kaaij, mede-eigenaar van Red Star Trading en vorig jaar getroffen door Clavibacter kent de details van de plannen niet, maar juicht een quarantainefonds toe. "Telers komen in de problemen doordat buiten hun schuld ziektes de kas binnenkomen. Dat kan grote schade veroorzaken." Van der Kaaij stelde afgelopen week de uitbraak onder controle te hebben gehouden door plaatselijk te ruimen en de dieven van de planten terug te planten.

Ook de plantenkwekers zijn betrokken bij de gesprekken over een quarantainefonds. Of zij of zaadfirma’s gaan bijdragen in zo’n fonds is niet duidelijk. "Er is nog niets concreets afgesproken", zegt een woordvoerder.

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) werkt verder aan een protocol om bij verdenkingen van Clavibacter geen overreactie uit te lokken. In het najaar leidde een verdenking tot het vroegtijdig ruimen van gewas op bedrijven, terwijl achteraf geen Clavibacter werd gesignaleerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.