Home

Achtergrond 811 x bekeken 77 reacties

Partij voor de Dieren: geen biogas uit slachtafval

De Partij voor de Dieren (PvdD) pleit voor het verbieden van het opwekken van biogas uit slachtafval.

De Gelderse afdeling van de partij heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) van die provincie over de herkomst van het biogas waarop het openbaar vervoer in Gelderland rijdt.

De PvdD vreest een 'horrorscenario' als biogas uit slachtafval, versnipperde eendagskuiken en nertsenkadavers toegestaan wordt. "Voor milieu- en diervriendelijke consumenten die voor duurzaam, biologisch of vegetarisch kiezen is een bus op dierlijk gas een nachtmerrie", zegt PvdD-statenlid Luuk van der Veer.

De partij pleit er bij GS ook voor om bij minister Cramer van VROM aan te dringen in nieuwe regelingen duidelijk onderscheid te maken tussen de verschillende soort biogas, zodat consumenten weten welk gas gebruikt wordt.

Kelly Lubbers

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Patrick

  Dit is eigenlijk best een punt waar je over na moet denken.
  Je moet echt kijken zwaar licht je morale grens.
  Kadavers van nertsen of slachtafal voor biogas gebruiken is voor mij echt niet mogelijk.
  Eendagskuikens is al een ramp, en geaccepterd door de sector als normaal.
  Mensen die het moraal wel vinden kunnen om het te gebruiken voor biogas snap ik niet, daar ga je in gevoel een stap te ver in mijn beleving.
  Wat is de volgende stap op julliie morale gedachten, dode mensen die toch al gecremeerd worden te gbruiken voor biogas.

 • no-profile-image

  Boer

  Martijn. Om te beginnen is bio industrie een scheldwoord dat gebruikt wordt door mensen die heel ver weg staan van de veehouderij en er daardoor niet of nauwelijks kijk op hebben. Net als jij zijn ze nog nooit op een boerenbedrijf geweest omdat de wakker dier website hun al van alle (voor wakker dier) noodzakelijke informatie heeft voorzien. Wakker dier en de PvdD hebben als doel de veehouderij uit te roeien. Ook de biologische veehouderij! Op alle mogelijke manieren moet er geprobeerd worden om boeren het ondernemen onmogelijk te maken. Ik als boer in de intensieve veehouderij zorg dat mijn dieren een zo goed mogelijk bestaan hebben. Ik probeer de omstandigheden waarin mijn dieren verkeren daarom zo ideaal mogelijk te maken. Daarom presteren ze zo goed. Natuurlijk hoop ik dat er daardoor ook wat overblijft voor in de knip. Mensen blijven maar roepen dat die bio varkens het zo goed hebben. Ik kan me dat best voorstellen als je foto's ziet in de krant waar op een mooie warme zomerse dag de prijs wordt uitgerijkt voor het mooiste modderbad. Om de nadelen te zien die het bio boeren met zich mee bengt is het noodzakelijk wat licht te werpen op de andere drie kwartalen in een jaar. Zeugen die kreupel worden omdat ze over ruwe befroren grond moeten lopen naar de voerbak of waar spenen af vriezen omdat ze er op een koude dag mee door de sneeuw sleepten. Of drachtige gelten die in de zeugengroep de modderpoel niet snel genoeg vonden, door de zon verbranden en daardoor abborteerden en andere ellende. Op een mooie dag zijn de bio varkens beter af en op gure koude regenachtige donkere bewolkte dagen zijn die van mij beter af. Gemiddeld over het hele jaar genomen zijn die van mij denk ik wat beter af. Een biovarken moet een stuk meer 'bikkel" zijn dan jij denkt. O en dan is er dat biogasverhaal. Als kleine groepje mensen er telkens in slagen om verstandige projecten te dwarsbomen zodat ze uiteindelijk niet uitgevoerd worden is een slechte zaak. Het zou betekenen dat er nooit wat voor project dan ook van de grond kan komen want er zijn altijd wel een aantal mensen tegen. Dat nieuwe windmolenpark was dan vast ook niet goedgekeurd.

 • no-profile-image

  Patrick

  @ Onderneem-ster Frankrijk, Ik ga wel even eenmalig reageren op je bericht van 18:18 Als je mij bedoelt dat ik dat ge-quote hebt is dat niet zo, dan is het zeker ook een quote die ik nooit zou gebruiken. Ik heb niets tegen vlees eters, veganisten of vegetariers en zie echter al helemaal geen link met met welke van deze 3 vormen dan ook met beschaafdheid. Echter heb ik ook niets tegen boeren of voedselproducenten, ze zijn zelfs 1 van de belangrijkste groepen voor mij. Wel zou ik graag dingen anders zien dan huidige systemen, werkwijzen of technologien.
  Het stukje dat je schrijft zegt echter wel enorm veel meer over jou, je gedachten en je beschaafdheid, dan alle letters samen in die tekst.

 • no-profile-image

  Martijn

  @LOL: Ik houd er over op! Ik denk dat ik mijn standpunt voldoende duidelijk heb gemaakt en heb er verder weinig aan toe te voegen. Ik heb hier verder niets gelezen wat mij aan de juistheid van mijn constateringen doet twijfelen. Bij een volgende gelegenheid ga ik graag de discussie weer aan!

 • no-profile-image

  Martijn

  @onderneemster: Hitler was helemaal geen vegetariër. Hij at weinig vlees omdat zijn ingewanden dat slecht verdroegen. Daarom hadden artsen hem geadviseerd geen of weinig vlees te eten. Zijn matige vleesconsumptie had niets te maken met respect voor dieren wat bij de echte vegetariër wel degelijk het geval is!
  Zo zie je maar weer wat "niet goed geïnformeerd zijn" met je argumentatie doet!

 • no-profile-image

  realist

  Pvdd heeft bij de laatste verkiezingen 0,5 % van de stemmen gehaald !!!
  En er zouden nog geen 5000 vegetariers in Nederland zijn. Ze roepen zo hard, maar wat is het een kleine minderheid zeg. Maar hun geloof wordt door bijna niemand serieus genomen. Misschien dat ze daarom tegen een andere kleine minderheid (boeren) aantrappen ????

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Melkveehouder:
  "Maar als er consumenten of derden zijn die last hebben van antropomorfisme ( het toedichten van menselijke eigenschappen aan dieren) dan kan hier door de landbouw wel rekening mee gehouden worden."

  Ja, ik weet wel wat antropomorfisme is. Bedoelt u dat het vaststellen van het feit dat dieren kunnen lijden, gelukkig kunnen zijn, stress en angst kunnen ervaren, tevreden kunnen zijn als antropomorfisme moet worden aangeduid? Is het niet veeleer zo dat de hiervoor genoemde gevoelens universeel dierlijk zijn? Dat juist het niet toekennen van die eigenschappen aan dieren een grove miskenning is van de intrinsieke waardewaarde van het dier? En juist dat is het wat o.a. in de bio-industrie systematisch aan de orde is. Ik proef uit uw reactie dat mensen die erkennen dat dieren genoemde gevoelens ervaren en op grond daarvan van mening zijn dat elke vorm van huisvesting en behandeling die dat ontkent bestreden moet worden, onredelijke eisen stellen. Het is allemaal terug te voeren op het speciësisme (de opvatting dat de mens van een hogere of betere orde zou zijn dan andere diersoorten) dat door de mens gebruikt wordt om zich van alles t.o.v. dieren te kunnen veroorloven en het menselijk belang tot maat van alle dingen te maken! Niemand kan mij overtuigen dat in bio-industrie dieren goed worden behandeld. natuurlijk worden ze goede gevoed (behalve kalveren met hun ijzerarm dieet!!) en hebben ze onderdak. Dat hadden de slaven vroeger ook! toch kwam men op het idee dat slavernij immoreel was om dat er gemakshalve van werd uitgegaan dat zwarten van een lager orde waren dan blanken en "dus" geen gevoelens hadden die de superieure blanke van nature wel had! Ik ben er van overtuigd dat er een tijd zal komen waar de mens zich op dezelfde zal schamen voor wat men met dieren heeft uitgespookt als wat men destijds negers, joden en vrouwen heeft aangedaan door ze als on(der)geschikte wezens te classificeren.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Nee hoor Herman, ik heb niet de intentie gehad een karikatuur van jouw opvattingen te maken. Ik respecteer andersmans mening, doch voel me vrij deze ter discussie te stellen. Ik heb met een extreem voorbeeld alleen willen aangeven dat er naar mijn mening grenzen zijn tussen menselijke en dierlijke verhoudingen
  Het citaat van de door jou kennnelijk gerespecteerde heer Russell kan ik (met inachtneming van de door mij bovengenoemde opvatting) ook a contrario neerzetten; er bestaat geen objectieve reden voor de aanneming dat dierlijke interessen belangrijker zijn dan de menselijke. En mensen die het hier niet mee eens zijn, moeten dit laten blijken in hun koopgedrag of zich genuanceerder uitlaten richting de dierhouder.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Melkveehouder: Ik heb de discussie een beetje gevolgd en kom tot de conclusie dat ik op de lijn Martijn zit. U verdedigt de bio-industrie met het argument "dat het koopgedrag van de consument" in feite de boosdoener is en dat de ondernemer niet anders kan dan hier op inspelen door de bio-industrie in stand te houden en te ontwikkelen.
  U geeft impliciet dus toe dat de dieren slecht behandeld worden. Niet omdat de boeren wreed of onverschillig zijn maar louter omdat het consumentengedrag de boer nu een maal dwingt tot een manier van huisvesting die niet of nauwelijks rekening houdt met de natuurlijke behoeften en het welzijn van een dier. We zijn het er dus over eens dat de behandeling van de dieren dieronwaardig is. Als de consument in de toekomst om honden- of kattenvlees zou vragen - en waarom zou de consument dat niet doen. In veel gebieden op de wereld schijnt dit vlees veel en enthousiast te worden gegeten - zou dat dan ook een legitimatie zijn aan die"consumentenwens" te voldoen? Kan en mag je je dan als ondernemer ook verschuilen achter het excuus "dat de consument het nou een maal wil"? U kunt het een gechargeerd voorbeeld vinden maar het geeft wel aan dat uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor het produceren van dat vlees bij de producent, i.c. de ondernemer, ligt. De consument kan op zijn/haar kop gaan staan, maar als de wens van die consument een immoreel karakter heeft en je voldoet als ondernemer aan die wens, ben je minstens even verantwoordelijk. De cirkel is rond. de consument vraagt een product dat niet anders dan door veronachtzaming van belangen en waardigheid van he dier tot stand kan komen en de ondernemer produceert omdat de consument dat nu een maal wil! Beide partijen hebben - hoe toepasselijk in dit verband - boter op hun hoofd. De consument omdat die wegkijkt van het leed en de kiloknaller in zijn winkelwagentje kiepert en ondernemer omdat die, wetende dat de dieren een beroerd leven hebben, de zuinigheid en lekkere trek van de consument bevredigt. Want uiteindelijk is het natuurlijk ook nog zo dat vlees eten niets meer of minder is dan het bevredigen dan "de lekkere trek" van de mens is. We kunnen heel goed zonder vlees en het zou voor alles en iedereen veel beter zijn als er in ieder geval veel minder vlees zou worden gegeten dan nu het geval is.

 • no-profile-image

  Onderneem-STER

  @ Patrick:
  Mijn oprechte excuses, ik heb me vergist ik heb jou naam vermeld bij een qoute van Martijn. Nogmaals sorry dat was niet mijn bedoeling.

  Voor de duidelijkheid nog even dit:

  Onderstaande was CYNISCH bedoeld, het sarcasme druipt er toch vanaf, ik was in de veronderstelling dat dat wel duidelijk was voor een ieder:
  "En de ideeen die hij erop nahield, die waren al helemáál niet dom en achterlijk. (JUIST WÈL dom en achterlijk)
  Zo zie je maar wat het "geen vlees eten" met je verstand doet. Hahaha :o) (gewoon een grapje om Martijn & co. op de kast te jagen.)"

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @melkveehouder: Ik reageerde op de opmerking van Tamara, die de aandacht voor dierenwelzijn een welvaartsziekte noemde. Ik geef zonder meer toe dat niet alleen de bio-industrie een bron van dierenleed is. Maar de bio-industrie is wel één van de meest schrijnende voorbeelden er van. Mijn aanklacht geldt voor alle situaties waarbij het menselijk belang rücksichtslos prevaleert boven het dierlijke en het welzijn van het dier daaraan zonder meer ondergeschikt aan wordt gemaakt. Wie de schoen past............

 • no-profile-image

  Boer

  Klopt Wibe. Blijft er niets anders over dan hout sprokkelen in het bos. Tjonge, dan is het ook geen wonder dat die vega knakkers zo'n tering humeur hebben.

 • no-profile-image

  Martijn

  "Niets zal de kans op overleven op de aarde zo vergroten als de stap naar vegetarische voeding" (Albert Einstein, fysicus en Nobelprijsdrager (1905) Vader van de relativiteitstheorie (1879-1955).

  Het is volkomen begrijpelijk dat zo velen tegenwoordig geen vlees meer willen eten of producten willen gebruiken waarvoor dieren zijn gedood. Vegetarisme bestaat door de eeuwen heen en het waren niet de domsten en achterlijksten die tot de conclusie kwamen dat een beschaafd mens geen dieren kwelt en doodt puur om zijn lekkere trek te bevredigen. Gezegend een land waar een Partij voor de Dieren is die op een consistente wijze de samenleving confronteert met haar moorddadig gedrag ten opzichte van haar mede-aardbewoners. Alle cynische en haatdragende reacties op het voorstel om geen gas van vermoorde dieren te maken bewijzen dat we nog een lange, moeilijke weg te gaan hebben. Maar zoals Ghandi destijds al ze over zijn, ook niet onomstreden, beweging: "Eerst negeren ze je, dan maken ze je belachelijk, dan bestrijden ze je en ten slotte win je!".

 • no-profile-image

  Martijn

  @D.M.: Je moet geen onzin verkopen. Planten hebben geen bewustzijn en kunnen derhalve niet lijden. En vlees is helemaal niet nodig om te overleven. Vlees en vis zijn overbodige producten die alleen maar gegeten worden om de lekkere trek van de mensen te bevredigen. Het ware juist beter uit oogpunt van hongerbestrijding in de wereld wanneer de mens op vegetarische voeding zou overstappen. Alles wat een mens nodig heeft om goed, gezond en lekker te kunnen eten kan uit plantaardig materiaal worden gehaald. Om over de onzin over muggen op autoramen nog maar te zwijgen!

 • no-profile-image

  ..

  Het is toch echt een horror verhaal dat deze milieu en diervriendelijke consumenten zolang als er auto's en bussen zijn ze gebruik maken van gassen en olieen afkomstig van dieren. welliswaar van duizende jaren geleden. die samen met de vele planten in onze bodems zijn terecht gekomen. Ik zou zeggen zet ergens op de hei een plaggenhutje stook je eigen vuurtje van hout (komt co2 vrij) maak je kleding van katoen en vlas (wel zelf verbouwen met schop, schoffel en riek)(geen geitewollen sokken) en ga overal met de benenwagen naar toe, zonder gebruikt te maken van enige hulp van dieren. 'savonds optijd naar bed want olie voor de lamp is ook al een horror verhaal...... We moeten in deze samenleving kijken hoe we onze afvalproducten op een verantwoorde manier kunnen afzetten. De landbouw verwerk via veevoer al vele van deze producten. Zo komen er ook weer nieuwe stromen afval bij. Het verwerken van slachtafval tot biogas is dan ook een duurzame oplossing. Mede doordat we gezien de toename van de mens wereldwijd de brandstoffen kunnen gebruiken. Zeken als de olieen beginnen op te raken.

 • no-profile-image

  Joost Heilbron

  Beste melkveehouder, volgens mis je de tweeledigheid van mijn eerste feit. Bio-industrie is niet duurzaam omdat (1) CO2-uitstoot, en (2) afname van biodiversiteit door bomenkap. Vervolgens beweer jíj dat ik zou beweren dat de CO2-uitstoot ontstaat door bomenkap - maar dat zeg ik niet. De CO2-uitstoot ontstaat doordat er bijzonder veel vervoer is met veevoer (van brazilië naar hier), te slachten dieren (boerderij naar slachthuis) en kadavers (slachthuis naar verwerkers, verwerkers naar verder-verwerkers, en weer verder, en dan eventueel naar verkooppunten). Daarnaast ontstaat er heel veel broeikasgas-uitstoot doordat de dieren krachtvoer eten, met extra veel (broeikasgas) boeren en scheten tot gevolg. En omdat tropische gewassen zijn omgehakt voor de aanplant van veevoergewassen (bv soja), zijn er minder bomen over om die CO2 weer op te nemen. De biodiversiteit neemt af omdat je tropisch regenwoud kapt. Nog vóór het bekend is wat voor soorten (geneeskrachtige kruiden? bijzondere vlinders?) er eigenlijk allemaal wel niet leven in dit bijzondere gebied, scheren we het kaal. Emotionele kreten heb je van mij nog niet gehoord, ik presenteer simpelweg de feiten. Emotionele kreten hoor ik vaker van mensen die aanhalen dat "die dierenpartij eens afgeschaft zou moeten worden", want daarvoor ben ik nog geen enkel rationeel argument tegengekomen.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Voor echte milieuvriendelijke consumenten zou ieder vervoermiddel, behalve de fiets, een nachtmerrie moeten zijn.
  Maar nee hoor, de lui welke zich storen aan biogas op slachtafval hebben allen last van selectieve milieugevoelens. Zolang ze zelf geen hinder van maatregelen ondervinden wint het populistisch gedrag het van het gezond verstand.
  @ Martijn, jammer dat deze uitspraak van Einstein kennelijk vóór de industriële revolutie is geweest. Wellicht had Einstein in de huidige tijd, met toegenomen industrialisatie en mobiliteit, anders geoordeeld over het vraagstuk hoe je de kans op overleven zou kunnen vergroten.

 • no-profile-image

  D.M.

  Heeft er iemand een website over de partij tegen plantenleed uit Zwitserland? De meeste planten groeien niet om zich te laten opeten. Nochtans zijn het ook levende wezens.
  Hoe consequent moet je zijn? Waar leg je de grens? Veel heeft met je opvoeding te maken. En je opvoeding heeft met je welvaart te maken.
  Als je arm bent zal je snakken naar wat vlees om te overleven. Als je rijk bent rijdt je met je naar manifestatie van vegetariers. Onderweg plakt je vooruit vol van de vliegen en heb je een kat, een egel en een hert doodgereden.......

 • no-profile-image

  onderneem-STER

  Quote Patrick:
  "Vegetarisme bestaat door de eeuwen heen en het waren niet de domsten en achterlijksten die tot de conclusie kwamen dat een beschaafd mens geen dieren kwelt en doodt puur om zijn lekkere trek te bevredigen."

  Om nog maar eens één te noemen:
  Adolf Hitler was streng vegetariër, nou dat was me toch een beschaafd mens! En de ideeen die hij erop nahield, die waren al helemáál niet dom en achterlijk.
  Zo zie je maar wat het "geen vlees eten" met je verstand doet. Hahaha :o)

 • no-profile-image

  melkveehouder

  tjesus Joost. Als je goed bent geïnformeerd over CO2 dan wist je dat een boom net zo veel zuurstof nodig heeft om te vergaan, als dat deze boom in zijn leven heeft geproduceerd. Ook bij "milieuvriendelijke" houtcentrale's vergt het verbrandingsproces net zo veel zuurstof als dat de boom in zijn leven heeft geproduceert. En alle opgeslagen CO2 komt hierbij weer vrij. Dit is dus absoluut niet zo duurzaam als het klinkt. Dit is bij de landbouw wel even anders. De bieten, granen, grassen etc. produceren zeker zoveel zuurstof. Maar de CO2 wordt door de mens of het dier uitgestoten nà inwendige verbranding van de voedingsstoffen wat energie om te leven en te produceren oplevert. De landbouw is qua CO2 en zuurstofproduktie duurzamer dan de door jou opgehemelde bossen.Jammer dat jullie in discussies te pas en te onpas niet verder komen dan het slaken van emotionele kreten over bio en met name bioindustrie.
  Ik ben absoluut geen tegenstander van de natuur, maar door landbouw op te offeren voor natuur span je het paard achter de wagen.

 • no-profile-image

  Boer

  Biogas uit slachtafval is super. Aan de een per duizend personen die er tegen is hebben we in een democratische samenleving geen boodschap. De meeste stemmen gelden nou eenmaal in een democratie. Ik denk niet dat iemand er grote problemen mee heeft dat de soyaschroot van jullie "duurzame" soya in plaats van naar het veevoer samen met het duurzame slachtafval de vergister in gaat. Dan krijgt het biogas in ieder geval nog een vegetarisch tintje.

 • no-profile-image

  Boer

  Patrick. Ik kan er grappig over doen maar het is verre van grappig. Er is een kleine groep mensen in de samenleving die alleen happy kan zijn als de grote groep dat niet is. Het is van de zotte dat dat kleine groepje schreeuwers de rest van de samenleving naar hun pijpen wil laten dansen. Daar hebben we immers de overheid al voor. Het is gewoon onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken. Laten we dan proberen om het zo veel mogelijk mensen naar de zin te maken. Dat is democratie.

 • no-profile-image

  Martijn

  @Boer op het land: Dit is een wel héél merkwaardige opvatting van het begrip democratie!
  "Er is een kleine groep mensen in de samenleving die alleen happy kan zijn als de grote groep dat niet is". Gelooft u nou werkelijk dat de motivatie van b.v. de PvdD is gelegen in het dwars zitten van andersdenkenden? Dat u het niet met hun opvattingen eens bent kan ik, nogmaals gezien uw achtergrond, begrijpen. Natuurlijk gaat het de PvdD niet om het brodelos maken van ondernemers. Nee, het gaat er juist om dat we hier te maken hebben met een vorm van veehouderij waarbij de belangen van het dier volledig, maar dan ook volledig ondergeschikt worden gemaakt aan het bedrijfsresultaat. Dat er in de samenleving mensen en organisaties zijn die dat veel te ver gaat en daar verandering in aan willen brengen is volkomen verklaarbaar en verdedigbaar! En dat daarbij de economische belangen van hen die werkzaam zijn in de intensieve veehouderij in het geding zijn is ook waar. Het is maar waar je voor kiest. Ik kies voor het dier en als dat tot gevolg heeft dat mensen die hun geld verdienen aan een voor mij onacceptabele vorm van omgaan met dieren, dan vind ik het aanvaardbaar dat die mensen naar een ander beroep moeten omzien. Je kunt nu een maal niet de kool en de geit sparen, om in stijl te blijven.

  "Het is van de zotte dat dat kleine groepje schreeuwers de rest van de samenleving naar hun pijpen wil laten dansen."

  Dat "kleine groepje schreeuwers" wordt wel vertegenwoordigd door een subsantieel aantal parlements- en Provinciale Stantenleden die op een correcte en consistente wijze de vele misstanden m.b.t. dierenwelzijn aan de orde stellen. Dat heeft niets te maken met "de rest van de samenleving naar hun pijpen te laten dansen" maar alles met democratie en vrijheid van meningsuiting. Ieder die anders denkt heeft hetzelfde recht zijn/haar tegenargumenten naar voren te brengen. De samenleving moet uiteindelijk dan bij meerderheid beslissen hoe het (niet) verder moet! Het is goedkoop om andersdenkenden te criminaliseren, te bagatelliseren of te ridiculiseren en getuigt van een gebrek aan gedegen argumenten.

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Herman kijk eens mee in de spiegel en zie hoe gek je bent. Omdat er een stelletje friezen zo nodig vinden om te kunnen schaatsen (elfstedentocht) is er in heerenveen maar een overdekte schaatsbaan. Zo moet de rest van de wereld toe zien dat jij graag onzin verkoop.

 • no-profile-image

  Northwest

  Ik hoop dat de PvdD ook dezelfde vraag stelt als het om uitkeringen en belasting geld gaat, wel eerst even kijken waar het vandaan komt, en dan pas accepteren.

 • no-profile-image

  Boerin

  Moeten we het afval dan gewoon maar wegdoen ??? Zo wordt er toch weer iets goeds mee gedaan ?

  Help !!! wat mis ik hier .... ???

  Die PvdD moeten ze echt een keer gaan verbieden hoor...niet normaal meer.

 • no-profile-image

  Leed

  ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ... sukkels! ... ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha ha ha

 • no-profile-image

  boer

  Geklets Joost allemaal geklets. Meeste argumenten dat je klets zijn al gegeven. Alleen ik wil je nog even mededelen dat er onlangs diverse onderzoeken zijn geweest die aangegeven dat intensief vele malen milieuvriendelijker is dan extensief. Het is voor het milieu zelfs beter om extensieve landbouwgronden terug te geven aan de natuur en vervolgens op de overige gronden en bedrijven intensieve landbouw te doen. Pure win-win situatie, de natuur breidt uit en het milieu wordt extra bespaart. Ook voor de landbouwer is het betere omdat intensief beter rendeert dan extensief en we hebben nu eenmal geld nodig om de noodzakelijke investerenen te financieren op gebied van welzijn en miieu. Kortom intensieve landbouw is duurzamer dan welke landbouw dan ook en daarom is energie uit slachtafval gewoon een duurzaam product. Einde discussie.

 • no-profile-image

  Patrick

  @Boer op het land, sprakeloos worden mensen bij zo'n logica die je aangeeft.
  Ik ga er maar vanuit dat je een grap maakt, is het niet zo begrijp ik de huidige situaties met de lage prijzen voor de boeren zelf ook een stuk beter.

 • no-profile-image

  Eline

  Wat is er mis om slachtafval te gebruiken?Ik heb geen tijd om alle (on)zin te lezen. waardevolle kippenmest wordt al gebruikt voor groene? energie!. eet gewoon bewuster Hollands Vlees dan komen de hersenen vanzelf tot leven!

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Herman je mag best van mening zijn dat ik boos zou zijn. Het beroerde voor je is dat je bij mij geen reden daarvoor kunt vinden. De enige die boos is ben jij Herman. De consument sponsert de houderij systeem door zoals ze dat wil hebben door koop gedrach, al is het in de dierentuin naar dieren in gevangenschap te kijken.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Wim Zandbergen: Ja, ik ben ook boos. boos om wat in deze wereld met dieren wordt gedaan. Maar ik weet waarom ik boos ben en ik kan dat uitleggen. En ik heb als consequentie van die boosheid besloten het eten van vlees en vis totaal op te geven. Ik heb dus de boosheid een plekje gegeven en daarom is die boosheid door mij geen persoonlijke last maar eerder een motor die mijn activisme aandrijft. Ik voel me daar goed bij en ik zal proberen in alle redelijkheid, op een correcte en uiteraard geweldloze manier manier mij te blijven inzetten voor een beter leven voor dieren, ook en niet in de laatste plaats binnen de bio-industrie. Men zal de komende tijd nog een hoop "last" hebben van mensen en organisaties die het beu zijn dat dieren alleen maar dienen tot economisch gewin, vermaak, ontspanning en genot van het dier dat mens heet!

 • no-profile-image

  W Geverink

  @ Herman . Er van uit gaand dat er in nederland ongeveer 17 miljoen mensen wonen zou 1.2 % 204000 zijn .

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Herman. Als je antropomorfisme als een normaal maatschappelijke ontwikkeling wenst aan te merken, en daarbovenop het speciësme verafschuwd dan zouden ze paardrijden moeten verbieden, evenals het inzetten van pakezels, kamelen of waakhonden, het bestrijden van vliegen- ratten- of muggenplagen tot blindegeleide honden toe. Je zult toch wel op je klompen aanvoelen dat alles zijn grenzen heeft. Ieder wezen is per definitie ondergeschikt aan een ander wezen, in de natuur noemt men dit de rangorde, in de menselijke omgangsvorm de maatschappelijke ladder. En met de opmerking dat mensen die erkennen dat dieren menselijke gevoelens hebben aangemerkt worden als personen die onredelijke eisen stellen kan ik weinig mee. De mate van gevoel welke dit soort mensen hebben kan enorm verschillen van de gemiddelde inschatting over "het hebben van gevoelens door dieren". Logischerwijs verschillen dan ook de opvattingen van welzijn. Maar als het na jaren discussieren eens zover mocht komen dat een hond of kat in een bed slaapt en de eigenaar in de mand mag je toch spreken over gestoordheid in plaats van dierenliefde. Wellicht komt dit voorbeeld extreem over, maar door het stelselmatig opschuiven van (gevoels)grenzen komen we op enig moment in de gevarenzone.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Herman. Dat ik de consument verantwoordelijk hou voor zijn koopgedrag impliceert absoluut niet dat de dieren slecht behandeld worden.
  Maar als er consumenten of derden zijn die last hebben van antropomorfisme ( het toedichten van menselijke eigenschappen aan dieren) dan kan hier door de landbouw wel rekening mee gehouden worden. Maar dit heeft dan zijn prijskaartje. Dit is wat ik wou aangeven, niet meer en niet minder! Iedere vorm van extra wensen/eisen wordt in deze maatschappij met klinkende munt betaald. Het houden van dieren op een wijze zoals jij voorstaat kan enkel plaatsvinden tegen fors extra kosten die links of rechtsom betaald zullen moeten worden. Nogmaals; dit wil niet zeggen dat de huidige wijze van dierhouderij niet voldoende rekening houdt met dierwelzijn, integendeel.
  En de opmerking "immoreel enkel omdat de consument dat wil" doet me minzaam glimlachen.
  Noem één private onderneming die bestaansrecht ontleend met het produceren van produkten die de consument niet wil. Ik noem er tientallen die floreren met het produceren van (immorele) produkten die de consument wil.

 • no-profile-image

  lol

  Weer mis martijn, een boer heeft JUIST een koe nodig die zich voluit kan laten doen en wat hij wil, op deze manier "spreekt" tegen de veehouder zodat de veehouder weet dat het goed met het dier gaat. verdiep u eens in de materie.... de boekjes Koesignalen is een leuke of vruchtbaarheidsignalen

 • no-profile-image

  Lie

  Mensen die denken dat ze door geen dierlijke producten te eten/gebruiken, de dieren helpen zitten zich zelf voor de gek te houden, ze doen werkelijk niks voor de dieren en hebben de dieren opgegeven. Het is wel heel gemakkelijk om van de zijlijn met het beschuldigende vingertje de agrarische industry aan te wijzen dat ze moedwillig dieren kwellen.

  Om het dieren welzijn te verbeteren moeten we actief blijven en de levensomstandigheden voor de dieren optimaal maken, kijk naar elke diersoort specifiek; wat heeft een dier nodig om een goed leven te hebben : zoals voedsel en water, een veilige omgeving, geen angst ,ziekte en stress.

  Ik heb zelf geprobeerd om wat meer wetenschappelijke informatie te krijgen in wat dieren nodig hebben om ook mentaal gezond te zijn, m.a.w. lol hebben in het leven en dan blijkt dat dat voor elke diersoort toch wel heel verschillend is maar dat we wel uit hun gedrag wat kunnen halen en dat is wanneer dieren SPELEN je er van uit kunt gaan dat op dat moment ze in een goede mentale gezondheid zijn want dieren die angstig of pijn hebben spelen niet!
  Het beter geinformeerd worden over met name gedrag, maakt het voor mij eenvoudiger om te zien of dieren op een dierwaardige manier kunnen worden gehouden, dat geldt ook voor onze honden en katten, want een leven op een flat is ook niet alles maar ook dan kun je bepaalde dingen doen om het dier het beter naar de zin te maken.

  Ik zou het zelf een ontzettend saai leven vinden om zonder dieren te leven, zoals Herman dat schijnbaar het liefst zou willen, ik ben er van overtuigt dat we dieren kunnen houden op een juiste manier. Met name de varkenshouderij laat dat in Nederland erg goed zien, de groepshuisvesting voor zeugen en de 'speeltjes' voor de mestvarkens zijn allemaal verbeteringen die de dieren normaal laten functioneren en hun behoeftes aanvult.
  Ook bestaan er tegenwoordig honden uitlaat diensten zodat Wodan niet meer 10 uur per dag opgesloten zit.

  Ik kom niet uit een agrarisch nest maar ik probeer voordat ik een mening profileer me goed te laten inlichten en ik ben op veel boerderijen(kalveren, varkens, kippen en melkvee) en slachterijen geweest daardoor weet ik dat dingen vaak niet zwart/wit zijn maar er meerdere grijstinten mogelijk zijn en we in symbiose kunnen leven met dieren.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Melkveehouder: Er is op zich niet zo veel tegen het laten werken van een dier voor een mens. Immers mensen laten ook mensen voor zich/elkaar werken. Echter in het laatste geval is zowel de baas als de knecht autonoom en kan eenzijdig de arbeidsverhouding verbreken. Een dier kan niet, als het dat wil, het dienstverband opzeggen en op zoek gaan naar een andere, betere baas. Overigens geldt in beide gevallen dat de baas goed voor zijn ondergeschikte dient te zorgen. In de mens-mensverhouding kan zo'n behandeling door de ondergeschikte worden afgedwongen, in de mens-dierverhouding niet, althans niet door het dier!
  U maakt van mijn opvattingen een soort karikatuur waarbij het extreme als leidraad wordt genomen. Ik ga de discussie beëindigen en wel met een uitspraak van een belangrijk ne invloedrijk man:
  "Er bestaat geen objectieve reden voor de aanneming, dat menselijke interessen belangrijker zijn dan dierlijke."
  Bertrand Russell, mathematicus en filosoof, Nobelprijs voor literatuur (1872-1970).

 • no-profile-image

  Wim Zandbergen

  Herman wie is die men die van 720.000 uitgaat? Jij? Blijven toch nog een slordige 16.000.000 medelanders over die niet met je een zijn om vegetariër te zijn.

 • no-profile-image

  realist

  Jammer dat er steeds mensen zijn die mensen bedreigen, omdat ze een andere mening hebben. In dit geval over dieren.Er is geen kant en klare oplossing. Iets stoppen op de ene plaats, zal tot het gevolg hebben dat het op een andere plaats gebeurd. (zie Schiphol, en reizigers gaan naar het buitenland) Met boeren bedreigen en hun tot andere gedachten dwingen zal echt de oplossing niet zijn. Hoe kun je nu dierenliefhebber zijn als je een hekel hebt aan mensen ?? Omdat dieren niets terug zeggen ??

 • no-profile-image

  Martijn

  @Realist, Nederland: Wie bedreigt wie hier dan eigenlijk?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Martijn. Je slaat de plank volledig mis. Als je iets verstand had van dierhouderij, dan wist je dat het bedrijfsresultaat staat of valt met de zorg, en dus belangen, van het dier.
  Steek je neus in iedere stal en je zult zien dat goede bedrijfsresultaten alleen gehaald worden met een perfectie zorg en aandacht voor het dier. En als je zegt dat het puur om bedrijfsresultaat gaat, dan erken je hiermee ook dat met de zorg, aandacht en belangen van het dier niks mis is.
  Snap je nu wat ik bedoelde met emotionele kreten?

 • no-profile-image

  Gerard

  Willen deze mensen dan ook geen filmomhulde medicijnen, dropjes of andere produkten waarin dierlijke restproducten in verwerkt zijn????? Of meet men weer met twee maten, en gebruikt weer emotionele argumenten om jan publiek op het verkeerde been te zetten??

 • no-profile-image

  Melkveehoudster

  misschien een idee om alle kadavers uit de oostvaardense plassen ook te gebruiken voor de biogas?
  partij van de dieren vond hun hongerdood immers acceptabel!!

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Melkveehoudster: De juiste naam is Partij VOOR de Dieren. Het beleid van Staatsbosbeheer, en dat beleid wordt door de Partij voor de Dieren gesteund, is dusdanig dat niet ingegrepen wordt in de populaties grote grazers in dat gebied. Slechts wanneer dieren dreigen te sterven door ouderdom of voedselgebrek wordt hun een genadeschot gegeven. Overigens is de Partij voor de Dieren niet bij machte en heeft ook niet de ambitie om alle lijden in de wereld te voorkomen. Lijden is inherent aan het leven. Het gaat de Partij voor de Dieren dan ook om onnodig lijden dat door de mens wordt veroorzaakt of versterkt. Dat is dan ook de reden waarom de Partij voor de Dieren streeft naar een spoedige afschaffing van de bio-industrie.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Realist: Ik wil met u niet over aantallen gaan twisten maar er zijn in Nederland aanzienlijk meer vegetariërs dan 5000. Recente tellingen hebben uitgewezen dat ongeveer 1,2% van de bevolking in Nederland vegetariër is. Dat komt neer op ongeveer 720.000! Daar komt nog bij dat steeds meer mensen steeds minder vlees gaan eten. Voorwaar toch geen te veronachtzamen clubje, zou ik zeggen. De PvdD is met twee zetels in de 2e Kamer en met 1 in de 1e Kamer vertegenwoordigd alsmede in een aantal Provinciale Staten. Het ledenaantal van de PvdD stijgt zeer snel. In 2007 was de PvdD procentueel de snelst groeiende politieke partij. die positie wordt bekleed door D66 met de PvdD als goede tweede! Een (politiek) factor om rekening mee te houden, dacht ik zo!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Herman, misschien mag ik verwijzen naar de Griekse wijsgeer Aristoleles ( 400 v. Chr) die toen reeds waarschuwde voor extreem denken.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  W Geverink, Canada: U hebt gelijk. Ik heb een verkeerde combinatie gebruikt. In 1997 is door het Voedingscentrum berekend dat 1,2 % van de Nederlandse bevolking vegetariër was. Dat zal toe op zo'n slordige 200.000 zijn neergekomen. Meer recente tellingen (2002) hebben uitgewezen dat toen plm. 700.000 mensen als vegetariër konden worden aangemerkt en thans gaat men uit van een aantal rond 720.000.

 • no-profile-image

  W Geverink

  Vegetarier of niet moet iedereen zelf weten Wim . Zelf vond ik die 200000 al een hoog aantal . De aantallen kunnen natuurlijk omhoog of omlaag gaan afhankelijk van wie er teld en het doel van de telling . Worden bijvoorbeeld mensen meegeteld als ze een of meerdere dagen in de week geen vlees eten . dat maakt een groot verschil . Dat een op de 24 nederlanders vegetarier is lijkt me sterk omdat ik er in al de jaren dat ik er heb gewoond maar twee ben tegen gekomen .

 • no-profile-image

  Leo

  Ik las ergens:'Waar moeten we dan heen met het afval'. Al erg genoeg dat het afval genoemd wordt. Het zijn overblijfselen van dieren. Ik weet dat er mensen zijn die vinden dat je nooit mensen met dieren mag vergelijken, maar kunnen we niet alle crematoria ombouwen tot vergisterijen? Het verbranden van lijken is echt zonde, zo heb je er nog wat aan.
  Ik heb geen probleem met het vergisten van kadavers, maar ik vind het kwalijk als de vervuilende landbouwsector een beloning krijgt voor het leveren van afval voor aan vergistingsbedrijven.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Herman, het enige door jou genoemde argument wat bij de bio-industrie past is economisch gewin, wat nog niets zegt over welzijn. De andere argumenten raken de huisdieren. Als 80% van je argumentatie tegen de behandeling van huisdieren is gericht, richt je pijlen dan ook op de goede doelgroep.

 • no-profile-image

  tamara

  ik heb niet alle berichten gelezen maar dat over dit onderwerp discussie word gevoerd zegt me genoeg. ik vind dat het juist een goed iets is om alles van een dier (dat toch al dood is) te gebruiken. en dat het niet diervriedelijk is slaat nergens op beest word toch al dood gemaakt voor consumptie(geen vraag naar vlees geen slachtafval) dus is het beter om het afval in een vergister te stoppen dan te verbranden(co2). daarbij denk ik dat nederland voorop staat met dierenwelzijn..
  denk dat het beter is om te proberen de dierenwelzijn in arme landen te verbeteren.. het laatste waar ze zich daar druk om maken is dierenwelzijn...
  oftewel je zo erg druk te maken om dierenwelzijn word ook wel een WELVAARTZIEKTE genoemd

 • no-profile-image

  Herman Schober

  @Tamara: U noemt het feit dat men zich zo druk maakt om dierenwelzijn een WELVAARTSZIEKTE. Ik ben zo vrij het een teken van VOORTSCHRIJDENDE BESCHAVING te noemen dat steeds meer mensen en organisaties zich bekommeren om het lot van de allerzwaksten in onze samenleving, i.c. de dieren en zeker de dieren in bio-industrie. De weerstand tegen de totale uitbuiting van dieren ter wille van de hang naar economisch gewin, vermaak, ontspanning, status en bevrediging van de lekkere trek van de mens wordt maatschappelijk steeds sterker. Dat is geen teken van doorgeslagen welvaart maar van het voortschrijdend inzicht dat dieren er niet per definitie voor de mensen zijn maar een eigen waarde en waardigheid hebben die gerespecteerd hoort te worden. En daar past en gedrocht als de bio-industrie niet bij!

 • no-profile-image

  nic

  héél wakker zij die mannen nu toch niet, afval is toch afval, en milieuvriendelijk is dit toch ook,
  ofwel biogas voor dierenvrienden aan het dubbele van de prijs. en wat voor onze plantenvrienden is dit dan geen horror??
  in zwitserland is nogthans een partij tegen plantenleed, dus vegetariërs hebben dus heel veel leed achter hun naam staan ... of niet soms

 • no-profile-image

  wibe

  Boer op het land, dat kan ook niet want dat is mischien wel bemest met varkens- of koeienstront.

 • no-profile-image

  moet dat

  is op school ook zo dat er één of twee zijn die zich continu belachelijk maken.
  is voor het vermaak in de saaie kamer toch niet verkeerd die typetjes als Thieme. Haar eigen buurtgenoten kenmerken haar als "dat mens is gek joh". Langzamerhand zal men dit wel gaan inzien.

 • no-profile-image

  Veehouder

  dat thieme gek is op slachtafval kijkt biogas niet naar, het maakt voor mij niet uit wat op wat voor gas mijn fornuis werkt, als ik maar kan koken op mijn fornuis.

 • no-profile-image

  snap het

  de rendac verwerkt het slachtavval ook totbrandstoffen en energie, waarom dan niet in een vergister? rendement is waarschijnlijk groter, en dan hoeft er geen mais of ander diervoer in.

 • no-profile-image

  Boer

  Die vegetariers moeten ook altijd wat te zeuren hebben. Je kunt je huis verwarmen met LPG en koken op butaan of petroleum. O nee !!! petroleum komt van dode dinosauriers. Dan is er de vraag van waar rijden die vegetariers op? Een dieseltje op soya olie mischien?

 • no-profile-image

  lol

  Dat jij jezelf met Ghandi vergelijkt zegt genoeg. Ik doe dat zeker niet, Ghandi protesteerde op een vreedzame manier namelijk.

 • no-profile-image

  Martijn

  @LOL: Ik vergelijk mijzelf geenszins met Ghandi. Dat zou wel zeer onbescheiden zijn. Ik haal alleen maar een uitspraak aan van een zeer wijs en vreedzaam man die met zijn denkbeelden de wereld een ander - en beter - aanzien heeft gegeven. Wat is de reden van die nogal insinuerende opmerking over "vreedzaam protesteren"? Roept de PvdD hier op tot geweld of heeft ze ooit in haar bestaan de grenzen van het betamelijke overschreden? Dat er hier op dit forum weinig sympathisanten van de Partij voor de Dieren zijn te vinden, kan ik mij, gezien de achtergrond van de meesten, wel voorstellen. Maar je moet wel eerlijk blijven en een partij of beweging die jij niet zo ziet zitten met eerlijke en steekhoudende argumenten bestrijden!

 • no-profile-image

  lol

  wanneer een groep mensen jou dierenbeul en moordenaar noemen terwijl jij 24 uur per dag zo goed mogelijk je best doet voor deze dieren voor een hongerloontje is de sympathie snel weg ja.

 • no-profile-image

  L.T.

  Beter gaan lopen dan, want in aardolie zitten volgens waarschijnlijk ook nog dierenresten.

 • no-profile-image

  Patrick

  @Melkveehouder, natuurlijk heb ik daar ook wel een mening over net zoals anderen, en waarschijnlijk verschillend.
  Gas of energie wordt op verschillende manieren opgewekt en nu juist zitten de verschillen in hoe het wordt opgewekt en de waarde die verschillende groepen er aan hechten, in die richting is het juist vorm gegeven.
  Groene stroom in het algemeen heeft iets inzich van duurzaamheid. Daar zijn dus ook verschillen gemaakt om het verschil aan te duiden.
  Waarom dan slachtaffal gebruiken voor biogas. Dat past gewoon niet in die groep van verschillen. Gebruik het dan voor normale of andere vormen van energie resultaat maar juist niet in die categorie. Zelfde als groen stroom mensen kunnen het zinnig vinden of niet, maar dat is niet aan de orde.
  De vraag is ook niet of slachtafval verbrand mag worden, stel dat ik zou vinden dat dat wel kan, dan past het nog niet in die specifieke groep van biogas.
  Juist de verschillen zijn gemaakt aan de hand van gevoelens en emoties en daarom maakt men de keuzes.
  Het punt is nu de discussie van ik heb slachtafval en wil dat verbranden en bepaal zelf ik welke groep het past, en dat is het dus de verkeerde benadering en richting. Het punt is dus niet of een emotie of gevoel terecht is maar past in in de doelgroep, en dat past het dus volledig niet.

 • no-profile-image

  ..

  Patrick, dat veganisten (deze noem je niet maar wil zo mijn kijk erop duidelijk maken) er problemen mee hebben kan ik goed snappen deze mensen houden er een totaal andere levensstijl op na dan vegatariers. Dat vegatarieren gaan vlees eten, daar heb ik als boerin ook geen problemen mee. Waar bij mij de schoen begint te wringen is dat er omdat er nu eenmaal meer mensen zijn die wel vlees eten als dat er zijn die dat niet doen, men niet kan verwachten dat daarom die bussen niet op biogas mogen rijden. Dit omdat biogas uit slachtafval wordt gewonnen en omdat dat dan uit het oogpunt van het dier niet duurzaam zou zijn. Als vegetariers problemen hebben met deze bussen zijn zij ook niet goed in staat om anders denkende mensen te kunnen begrijpen die deze biogas bussen wel duurzaam vinden. Een oplossing richting de politiek om tegemoet te komen aan veganisten is bussen op afroep te laten rijden die op plantaardige biodiesel rijden. Maar dan mag er in het interieur ook niets dierlijks worden verwerkt. (er wordt zoveel uit dierafval en dan met name het varken verwerkt dat er niet van verloren gaat en je komt het in de gekste dingen tegen).

 • no-profile-image

  ..

  Patrick, ik heb alle 65 berichten gelezen. En er wordt lang in alle berichten over het biogas geschreven. Maar zoals ik heb geschreven kan de verwerking van biogas wel degelijk een duurzame oplossing zijn voor de toekomst, ik geef er alleen bij aan dat vegetarier er uiteindelijk ook tevreden tegen aan kunnen kijken omdat via verwerking van afval uit planten door dieren verwerkt worden en het slachtafval vanuit dat oogpunt gezien dus biolosch verantwoord is om tot gas te verwerken. Dus kunnen ze best met die bus meereiden die op biogas rijdt.

 • no-profile-image

  Patrick

  @ .. .. 15:24 Persoonlijk denk ik wel dat je met een conclusie begint, en daar de redenaties en redenen bij zoekt. Wel is een problem, als je denkt dat vegetariers dat moeten kunnen vinden, dat je voor anderen gaat denken, en anderen in hokjes gaat plaatsen voor jouw gewenste doel. Misschien zou je het alle vegetariers eens moeten vragen en dat antwoord respecteren.

 • no-profile-image

  Patrick

  @ ... . 14:39 Wat is je punt nu? Misschien eens alle 65 berichten doorlezen. Je conclusie, dat afvalstromen verwerkt moeten worden snapt iedereen nog wel, maar niet tot bio-gas dat is nu net de discussie die gevoerd is in de laaste 65 berichten.

 • no-profile-image

  Lie

  De meeste mensen wonen tegenwoordig in steden en hebben de aansluiting met het agrarische leven verloren, mens en dier wordt geboren en wat de meeste mensen schijnen te vergeten is dat het leven van zowel mens als dier eindigt met de dood, als mensen moeten wij onze dieren(landbouwhuisdieren en gezelschapsdieren) een dierwaardig leven geven, maar ook een humane dood, de burger staat tegenwoordig te ver weg van deze realiteit en vindt veel dingen 'zielig'. Zelf ben ik op veel boederijen geweest en ik weet dat boeren hun dieren niet 'kwellen en vermoorden' de dieren worden goed verzorgt en wanneer ze ziek zijn worden ze behandeld , wanneer dat niet helpt moet er wel eens gekozen worden voor een humane dood om een lijdensweg te voorkomen.
  Ik heb er ook geen problemen mee dat mensen vlees eten zolang het dier een goed leven heeft gehad en een humane dood.

 • no-profile-image

  Joost Heilbron

  Huh? Wat een discussie! Terwijl het is allemaal zo eenvoudig is:

  FEIT: Bio-industrie in zijn geheel is niet duurzaam, zowel v.w.b. uitstoot (CO2) als v.w.b. biodiversiteit (bomenkap in andere landen t.b.v. veevoer).

  Het eerste gevolg daarvan is dat je bio-industrie niet in je samenleving wil hebben, niet wil ondersteunen, niet wil subsidiëren, en al helemáál niet "groen" of "duurzaam" wil noemen.

  Het tweede gevolg daarvan is dat slachtafval, een restproduct van deze bio-industrie, niet duurzaam is ontstaan, en het ontstaan ervan wil je dus ook zo veel mogelijk voorkomen. Daarnaast natuurlijk, wil je het ook niet "groen" of "duurzaam" noemen.

  FEIT: Wellicht wordt er geen onderscheid gemaakt in de oorsprong van "groen gas" (dus biogas), anders dan dat het uitstoot van CO2 terugdringt.

  Een gevolg daarvan is dat zodra biogas uit slachtafval in het mengsel "groen gas" terecht komt, kun je niet meer spreken van echt groen gas. Dat is net zoiets als de bio-industrie milieuvriendelijk noemen, ondanks de funeste impact op het tropisch regenwoud - dus dat wil je niet.

  Een ander gevolg daarvan is dat we, als we het afvalprobleem van een onwenselijke industrie gaan oplossen, deze industrie eenvoudiger accepteren, dieper wortel laten schieten in onze samenleving - en dat wil je niet.

  Kortom, er zijn twee goede redenen om biogas op slachtafval niet te willen: (1) Je noemt het kappen van het tropische woud ineens "groen" en (2) je accepteert en consolideert een uitermate onwenselijke industrie.

 • no-profile-image

  lol

  wanneer dringt het bij joost door dat soja NIET door de veehouder wordt gebruikt! Het afval wat overblijft nadat de delen voor humane consumptie eruit zijn gehaald gebruikt de veehouder, dus zou je kunnen zeggen dat alle vegetariers meer invloed hebben op de kap van regenwouden dan de landbouw. En wij in nederland kunnen geen tropische regenwouden kappen want dat hebben we niet, ik snap dat argument totaal niet. Daarnaast zijn wij niet te vergelijken met brazilie want wij hebben een van de laagste co2 uitstoten van de wereld. Ga in het buitenland janken joost i.pv. hier..

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Joost, voordat er uitstoot van CO2 plaatsvindt in de veehouderij, is er reeds een nuttige toepassing geweest in de vorm van produktie van de voedingsmiddelen melk, vlees en noem maar op.
  En over je bomen; op enig moment vergaat de boom, of wordt hij verbrand, en komt alle CO2 weer vrij.
  Laat ons dit laatste eens als eerste discussiepunt nemen. Leg mij nou eens uit wat er duurzaam is aan tijdelijke CO2 opslag door bomen wat op enig moment weer vrij komt. Als we dit punt gehad hebben, behandelen we de duurzaamheid van de landbouw puntsgewijs.

 • no-profile-image

  Martijn

  @Melkveehouder: Dus in uw optiek gaat het altijd goed met het dier, ook in de bio-industrie, omdat de ondernemer daar belang bij heeft? Ik denk dat daar nou juist de schoen wringt. Het gaat goed met het dier als het doet wat het moet doen, nl. groeien, eieren leggen, jongen krijgen. Daarvoor moet het dier lichamelijk "gezond" zijn en moeten ziekten worden voorkomen. Het gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij is dan ook tot angstwekkende vormen toegenomen. Ik denk dat uw en mijn denkbeelden over wat het betekent dat het een dier goed gaat diametraal tegen over elkaar staan! Ik zeg niet dat mensen in de bio-industrie notoire dierenkwellers zijn die uit puur sadisme hun dieren elke vorm van waardigheid en natuurlijk gedrag ontzeggen. Ik zeg wel dat door de manier waarop de dieren in de bio-industrie gebruikt worden hun welzijn, in de vorm van zich prettig en gelukkig voelen en zich naar hun aard te kunnen gedragen, volkomen genegeerd wordt. Het gaat louter en alleen om het bedrijfsresultaat en in dat streven is het dier niet meer dan een productiemiddel, dat zo weinig mogelijk moet kosten en zo veel mogelijk, in zo kort mogelijke tijd moet opleveren. Dat een ondernemer op die manier zijn bedrijf moet exploiteren is waar. Maar wanneer die productiemiddelen bestaan uit levende wezens, met een levenswil, het vermogen om te lijden, een intrinsieke waarde vertegenwoordigen, en die voorwaarden worden stelselmatig genegeerd door de manier van bedrijfsvoering, houdt mijn begrip voor het ondernemerschap op!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Dan zul je mij wel niet zo goed snappen Patrick, maar ik zie liever een nuttige toepassing van slachtafval dan het nutteloos en milieuvervuilend verbranden ervan. Je zou ook de discussie kunnen opstarten of het überhaupt wel moreel verdedigbaar is dat een menselijk lichaam wordt verbrand. Geen enkel wezen op aarde, behalve de mens, gaat na zijn dood (door eigen toedoen) letterlijk in rook op. Kan dit moreel gezien dan wel door de beugel? En of dit allom geaccepteerd is, en hele volksstammen crematie toepassen, is in principe niet relevant. En (hoe cru het ook klinkt) waarom zou je van dode mensen wel de organen mogen gebruiken, maar geen gebruik mogen maken van de door het (dode) lichaam geproduceerde gassen die toch links- of rechtom in de atmosfeer terecht komen?

 • no-profile-image

  melkveehouder

  @Martijn. Ik heb de discussie over de verantwoordelijkheid van dierwelzijn vaker ingezet. Nog los van het feit dat professionele dierhouders perfecte dierverzorgers zijn, wordt de ruimte die geschapen dient te worden voor extra dierwelzijn bepaald door het koopgedrag van de consument. De veehouderij wil graag beesten buiten laten lopen en oud worden. Maar we missen de consumenten die voor oud taai vlees het tienvoudige van de huidige kiloprijs wil neertellen. Met meerdere mensen op dit forum heb ik de discussie gevoerd dat de verantwoording uiteindelijk bij de consument ligt, maar na bovengenoemde argumentatie haakt men af. Dat is niet alleen flauw, maar raakt tevens de kern van het probleem; de gemiddelde burger is begaan met het lot van dieren doch ziet de spaander in andersmans ogen, maar vergeet de balk in eigen ogen.
  Ik daag iedere dieractivist uit; zorg voor een uitbetalingsprijs van een euro per liter melk voor de melkveehouder of tien euro per kilo vlees, en stapel ons maar vol met wensen t.a.v. dierwelzijn.

 • no-profile-image

  Herman Schober

  Wim Zandbergen: Ik wel met iedereen, overal en over alles discussiëren, maar dan wel graag op grond van argumenten! Waar u nu mee komt is ongenuanceerde, niet onderbouwde kretologie die gebaseerd lijkt te zijn op boosheid. U bent boos maar kunt niet onder woorden brengen waar die boosheid op stoelt. Een bewering onzin noemen mag. Maar geef dan maar aan waarom het onzin is. Het feit dat iemand een mening heeft en die ook onderbouwt is, hoe zeer u het ook met die mening oneens mag zijn, nog geen reden die mening als onzin te bestempelen zonder aan te geven waar het onzinnige dan in schuilt! Het woord is aan u!

Laad alle reacties (73)

Of registreer je om te kunnen reageren.