Home

Achtergrond 6 reacties

'PVV niet onafhankelijk bij besluit IKB-subsidie'

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) zou als onafhankelijke organisatie geen onderscheid moeten maken tussen de verschillende IKB-systemen. Dat zegt Mark Logtenberg van De Groene Belangenbehartiger.

De Groene Belangenbehartiger (DGB) diende op 1 maart 2006 een subsidieverzoek voor een bedrag van 100.000 euro in bij het PVV voor IKB Nederland Varkens (IKB NV). Het PVV-bestuur, op NVV voorzitter Wyno Zwanenburg na, besloot afgelopen woensdag echter definitief niet in te gaan op dit verzoek.

Volgens Logtenberg maakt het PVV hiermee onderscheid tussen IKB NV en het concurrerende kwaliteitssysteem IKB Varken van het Controle Bureau Dierlijke Sector. "Het productschap zou een onafhankelijke functie moeten hebben, maar subsidieert IKB Varken wel." Logtenberg vindt dat het PVV hiermee een keuze maakt voor de gevestigde orde in de vorm van IKB Varken.

DGB vroeg de subsidie ter dekking van de kosten voor communicatie, aanpassingen van de database en de accreditatie, en EurepGap. Het argument van DGB is dat IKB 2004 als gelijkwaardig en concurrerend systeem met IKB Varken een evenredig deel financiële steun had moeten ontvangen uit de heffingsopbrengsten van het PVV. Over het jaar 2004 ontving DGB eenmalig een subsidie.

Het bestuur motiveerde zijn beslissing de subsidie af te wijzen met de argumentatie dat het destijds een beslissing is geweest van DGB zelf om IKB 2004 als een eigen privaat systeem op te zetten. Wyno Zwanenburg stemde als enige PVV-bestuurder vóór het verzoek. "IKB Varken is gefaciliteerd uit de gelden van het PVV, heffingsgelden dus. Deelnemers aan IKB NV betalen die heffingen ook, maar moeten ook de volle mep betalen om de IKB te bekostigen. Als je één bedrijf helpt, moet je het andere ook helpen."

Veel PVV-bestuursleden zijn echter formeel betrokken bij IKB Varken en hebben dus dubbele petten op, daarom stemden ze tegen.” Zwanenburg benadrukt dat hij geen bestuurlijke functie bij DGB of IKB NV heeft.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boer

  ?? NVV de enige die PVV steunt ?? Leg uit Anne waarom de andere partijen het PVV niet mee steunen dan ?? En hoezo is de NVV afhankelijk van het PVV, ook graag even uitleg. In mijn ogen is de NVV de enige die meer vat wil hebben op het besteden van boerengeld, vooral gezien het weggeven van een enorme som geld aan Ramekers van LTO/VION. Maar ik zal het wel verkeerd zien en wil jij dat andere partijen bepalen wat er met het geld moet gebeuren wat de heffingsbetalers (varkenshouders) bijeenbrengen. Ben benieuwd naar je uitleg.

 • no-profile-image

  centje

  Ik snap ook niet zo goed wat Anne(chien?) bedoelt.Gelukkig komt ze met een reactie, toch ??

 • no-profile-image

  Henk Boelrijk

  De heer Logtenberg kleurt de afwijzing van het PVV bestuur eenzijdig in.
  Er is geen sprake van ongelijke behandeling tussen de beide IKB systemen. Ook DGB heeft net zoals IKB varken een startsubsidie van het PVV ontvangen. Daarnaast het DGB de afgelopen jaren veelvuldig een beroep gedaan op de kennis van de PVV medewerkers die hun in trajecten zoals Q&S, hygienecode en VKI om niet hebben ondersteund. Verdere subsidies zijn naar beide systemen toe niet aan de orde. De kosten worden immers doorberekend aan de deelnemers op basis van een gezonde concurrentie.

  Er is sorake geweest van gelijke behandeling. Laat de DGB dit nu eens eerlijk toegeven.

 • no-profile-image

  boer

  Typisch een ltoster, die Anne. Zomaar wat roepen, wat noch kant of wal raakt zonder eerst eens na te denken. En dan vervolgens je volledig te onthouden van een reactie. Zo ging het ook met lto inzake de "oprot" premie van Ramekers...........

 • no-profile-image

  boer

  Ja henk een hoop blabla. Het feit dat we hier weer te maken hebben met dubbel petten zegt mij al meer dan genoeg. Het draagvlak voor het PVV daalt met de dag, met als anti-climax het goedkeuren van de zeer royale verordening voor de heer Ramekers die zelf onlslag heeeft genomen door LTO. Het PVV funtioneert niet meer en gaat ten onder door vieze machtspelletjes van witte boorden criminelen die het maar niet willen begrijpen dat het hier om zwaar verdient geld van boeren gaat ! PVV...weg ermee !!!!

 • no-profile-image

  anne

  volgens mij is nvv nog de enige die het PVV steunt. ik snap nu waarom, ze zijn ervan afhankelijk

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.