Home

Achtergrond

PT wijzigt heffing glasgroentetelers

Het Productschap Tuinbouw (PT) baseert de heffing voor glasgroentetelers dit jaar op een areaal- in plaats van omzetberekening.

Eerder deze maand stuurde het PT haar telers een verlaagde omzetheffing over 2008 omdat later dit jaar nog de heffing voor 2009 volgt op basis van de nieuwe areaaltelling. Telers gaan vanaf dit jaar dan ook over hetzelfde jaar heffing betalen. Dit jaar is een overgangsjaar. De verlaging moet voorkomen dat een dubbele heffing wordt opgelegd over 2008 en 2009.

De telers hebben nu een factuur gekregen van 0,078 procent van de omzet, tegen 0,402 over 2007. De bijzondere heffing is vervallen over 2008. Dit was al eerder besloten. Volgens het PT is het gekoppelde onderzoeksfonds afdoende gevuld.

Later deze maand bepaalt de sectorcommissie groente en fruit de hoogte van de areaalheffing voor dit jaar. Het is onderdeel van de discussie binnen het PT over de heffingssystematiek.

Of registreer je om te kunnen reageren.