Home

Achtergrond 193 x bekeken

PT terughoudend over projecten zonne-energie

Het Productschap Tuinbouw (PT) wil nu geen geld steken in onderzoeksplannen voor elektriciteitswinning uit zonlicht in kassen.

Dinsdag oordeelt de sectorcommissie energie over een bijdrage van zeker 3 miljoen euro voor een pakket energie-onderzoeken.

De onderzoeken komen voort uit het project EnergieTransitie, een samenwerking van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Zo is bij LNV en PT een kleine 3 miljoen euro aangevraagd voor twee elektriciteitsleverende kassen door zonlicht.

Voor verdere ontwikkeling van de FresnelKAS, een kas met speciale lenzen, is 1,3 miljoen euro nodig. Maar het PT heeft vraagtekens over dit project. Bij de voorstellen schrijft het PT dat de kas een beperkte toepasbaarheid heeft, zoals gewassen met weinig lichtbehoefte. Ook zijn mogelijke opbrengsten relatief beperkt.

Als de 10.000 hectare kassen uitgevoerd worden met de techniek van de alternatieve elektriciteitsleverende kas Elkas zou dat ongeveer de helft beslaan van de totale elektriciteitsproductie met WKK. Onderzoekers van Wageningen UR zien wel mogelijkheden om de opbrengst van elektriciteitswinning uit de Elkas en FresnelKAS te verdubbelen en te verdriedubbelen.

Het PT wil het besluit over de Elkas en de FresnelKAS opnieuw beoordelen als er meer bekend is. Volgens het PT zijn de eerste resultaten van de proef wel bemoedigend. Het elektrisch vermogen is bepaald op 32 kilowattuur per vierkante meter.

Ook het onderzoek naar goed isolerende kasdekken met hoge lichttransmissie is nog niet voldoende ontwikkeld voor vervolgonderzoek, stelt het PT. Overigens kan het ministerie van LNV zelf besluiten geld te steken in de onderzoeken, maar geeft aan naar het advies van de commissie te kijken. Gestreefd wordt naar een gelijke bijdrageverdeling tussen PT en LNV.

Het PT geeft wel een positief advies over een reeks kleinere onderzoeken, zoals het gebruik van LED’s, naar energiewinning uit condensatie en warmteterugwinning uit luchtafvoer.

Of registreer je om te kunnen reageren.