Home

Achtergrond

NVP gaat bekorten termijn verrijkte kooien aanvechten

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) gaat alles in het werk stellen om het bekorten van de overgangstermijn voor verrijkte kooien van 2021 naar 2017 tegen te gaan.

"Desnoods gaan we er dwars voor liggen", zei een strijdbare NVP-voorzitter Gert-Jan Oplaat dinsdagmorgen. De NVP hield maandagavond in Lunteren een bijeenkomst voor legpluimveehouders met verrijkte of te verrijken kooien. Volgens een inventarisatie van de NVP zijn er 5 pluimveehouders met verrijkte kooien, 32 met te verrijken kooien en 4 met een dubbeldoelinrichting (te gebruiken als kooi of als volièresysteem). In Lunteren waren 22 pluimveehouders aanwezig.

De NVP gaat zich maximaal inzetten voor deze pluimveehouders, die zij de 'groep van gestrafte voorlopers' noemt, ongeacht of de pluimveehouders lid zijn van NVP, NOP of LTO. De NVP wil hierbij optrekken met NOP, PPE en Rabobank, als grootste financier. Om sectorbreed tegengas te geven.

Juridische ondersteuning

Oplaat heeft vanmorgen contact gehad met het PPE, dat juridisch ondersteuning heeft toegezegd. "We gaan eerst een goede accountant en een goede jurist vragen naar de juridische mogelijkheden en naar de economische gevolgen van het bekorten van de overgangstermijn. Vervolgens gaan we de Raad van State informeren en onze zienswijze voorleggen.’"

Oplaat vindt het vreemd dat de minister eerst zegt dat een afschrijvingstermijn van 14 jaar acceptabel is en die nu met vier jaar bekort. Hij is bang voor wat hij de 'salami-tactiek' noemt: de redenatie dat het maar om een kleine groep gaat, dus niet belangrijk. "Zelfs als het maar om één bedrijf, we gaan er dwars voorliggen. We gaan dit besluit aanvechten."

De NVP wil dat er maatwerk wordt geleverd voor de 'groep van gestrafte voorlopers'. Liefst een generaal pardon. Of anders een schadevergoedingsregeling of een opkoopregeling.

De Raad van State komt dit voorjaar met een advies over het bekorten van de overgangstermijn. Landbouwminister Verburg heeft de Raad hierom gevraagd. Het bekorten van de overgangstermijn is het gevolg van een motie van de Partij voor de Dieren die met een kleine meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen. Verburg gaat die motie uitvoeren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.