Home

Achtergrond 1 reactie

Minder uitstoot met afzuiging kelderlucht

Door het afzonderlijk afzuigen van lucht uit de mestkelder hebben veehouders een kleinere luchtwasser nodig om eenzelfde reductie van de ammoniakuitstoot te bereiken.

Dat concluderen onderzoekers van de Animal Sciences Group (ASG) op basis van een proef in een vleeskalverstal. Uit het onderzoek bleek dat met afzonderlijke afzuiging van de kelderlucht de ammoniakstroom door de nokventilatoren met 35 tot 50 procent verminderd kan worden. Als de lucht uit de kelder door een luchtwasser met 90 procent reductie wordt geleid, kan de ammoniakuitstoot met 30 tot 45 procent worden verminderd, concludeert de ASG.

Een voordeel van de techniek is dat veehouders een kleinere luchtwasser nodig hebben, wat scheelt in de kosten. Dit komt doordat de kelderlucht een hoge concentratie ammoniak bevat en er dus relatief veel ammoniak verwijderd kan worden in een kleine hoeveelheid lucht.

Afzonderlijk afzuigen van kelderlucht verbetert ook het stalklimaat omdat de lucht al gezuiverd wordt bij het verlaten van de mestkelder, in plaats van bij het verlaten van de stal. De onderzoekers verwachten dat dit ten goede zal komen van de gezondheid van de dieren. In het onderzoek is dit nog niet meegenomen.

Datzelfde geldt voor de geurreductie, waar ook verder onderzoek naar verricht moet worden. Hiervoor zijn bij de proef geen metingen gedaan.

De onderzoekers verwachten dat de techniek ook interessant kan zijn voor varkens- of melkveebedrijven. Er is echter nog wel meer onderzoek nodig om de methode te optimaliseren.

Tijdens de proef, in het voorjaar en de zomer, bleek dat de reductie ’s nachts minder groot was. Waarschijnlijk heeft dit met
temperatuursverschillen te maken, wat gevolgen kan hebben voor de effectiviteit in de winter.

Een mogelijke oplossing hiervoor zou zijn om bij lagere temperaturen, bijvoorbeeld ’s nachts, het aandeel kelderafzuiging te vergroten ten opzichte van de nokventilatie. Dit kan echter tocht veroorzaken.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Harm

    Jammer dat er telkens zoveel onderzoeksgeld verloren gaat. Ook hier is weer alleen naar de ammoniak gekeken. Wanneer beseffen onderzoekers nu eens dat er breed gekeken moet worden. Ook geur en stof zijn punten die straks, en nu ook al belangrijk gaan worden voor de sector.
    Op dit moment is er behoefte aan geureffecten, straks ook aan stofemissies. Kijk daar ook eens naar.

Of registreer je om te kunnen reageren.