Home

Achtergrond

Miljoenen euro’s voor Greenports

Voor structuurverbetering van tuinbouwgebieden in Zuid-Holland is circa 24 miljoen euro beschikbaar.

Bestuurders van de greenports hebben daarvoor een contract getekend. Het geld komt beschikbaar voor onder meer infrastructuur en waterberging in ontwikkelgebieden.

Gemeenten en de provincie sloten de overeenkomst die de overheveling van gelden vanuit het aardgasbatenfonds naar de greenports bezegelden. De Greenports willen daarmee de herstructurering van het gebied versnellen en de concurrentierkracht van de tuinbouw versterken.

In Zuid-Holland neemt het areaal glas al jaren af en dreigt een verdere afkalving van productie. Bovendien kampt de glastuinbouw op veel plaatsen met een te krappe waterbergingscapaciteit.

Met de ondertekening van de contracten start een aantal projecten met als einddatum 2013. Zo wordt in de gemeente Westland 6,9 miljoen euro gestoken in het gebied Boomawatering om het te ontwikkelen tot een modern glastuinbouwgebied. Zo moet de weg- en waterinfrastructuur aangepast worden en verplaatst de gemeente woningen uit het glastuinbouwgebied.

In het gebied de Waalblok worden meerdere tuinders geholpen bij de waterberging; de opslag van regenwater en hergebruik voor begieting van de planten.

Ook het waterproject in de Overbuurtse Polder krijgt hiermee financiering. Gewerkt wordt aan een gesloten gietwatersys­teem voor het hele gebied. Zo is geen oppervlakte- of grondwater nodig, zijn er geen brijnlozingen en resteert een hele kleine afvalstroom. Brijn ontstaat bij het ontzilten van het bodemwater en is een zoutoplossing. Tuinders lozen dat in diepe bodemlagen.

Voor de projecten Kloosterschuur-Trappenberg en Delfweg komt 6,8 miljoen beschikbaat. Die gelden zijn bedoeld om de structuur van het tuinbouwgebied te ontwikkelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.