Home

Achtergrond

Miljoen voor onderzoek aan gewasaanpassing

Het Technologisch Topinstituut Groene heeft een miljoen euro beschikbaar voor kleine onderzoeksprojecten.

Het doel van de subsidie is kleine ondernemingen de kans te bieden hun kennis en technologie uit te breiden. Aan elk project moeten tenminste één bedrijf en één kennisinstituut deelnemen, waarbij de projectleiding bij het bedrijf ligt.

Het onderzoek moet gericht zijn op aanpassingen van gewassen aan vernieuwde teeltcondities, die ontstaan door zoutere of drogere omstandigheden of het gebruik van gesloten kassen en gerobotiseerde productiesystemen. De nadruk ligt daarbij op de gezondheid, groei en ontwikkeling van planten of op de kwaliteit (smaak, houdbaarheid) van het product, met betrekking tot de nieuwe teeltcondities.

Projectvoorstellen moeten vallen binnen tenminste twee van de thema’s plantengenetica, plantenfysiologie en plantenpathologie. Belangrijke beoordelingscriteria zijn innovatie en de intentie tot continuering van de onderzoekslijn na afronding van het project.

Of registreer je om te kunnen reageren.