Home

Achtergrond 21 reacties

Meldplicht bij graafwerk blijft

Het ministerie van Economische Zaken is niet van plan de agrarische sector een vrijstelling te geven van de verplichte graafmelding.

Dat zegt minister Maria van der Hoeven in een brief aan de Tweede Kamer. De minister zegt wel oog te hebben voor de lastendruk die voor de landbouw voortvloeit uit de Wet informatieuitwisseling ondergrondse netten (Wion).

De invoering van de Wion betekent dat grondeigenaren van elke grondbewerking melding moeten doen, om beschadigingen te voorkomen. LTO zegt dat de Wion grote lasten met zich meebrengt.

Boeren konden tot nu toe via het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (Klic) vrijwillig melding doen van graafwerkzaamheden. Bij bewerkingen tot 50 centimeter diepte was een melding niet nodig. Nu moeten bewerkingen tot 50 centimeter eenmalig worden gemeld, terwijl graafwerkzaamheden die dieper gaan elke keer moeten worden aangemeld. De verplichting geldt sinds oktober vorig jaar.

De minister wil onderzoeken wat mogelijk is om onevenredige lastendruk op de sector als gevolg van de Wion te verminderen. Ze overlegt daarvoor met LTO, Cumela en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Vooralsnog worden overtredingen niet bestraft.

Uit de brief van de minister in antwoord op vragen van SGP-Kamerlid Bas van der Vlies blijkt dat LTO Nederland in 2005 op de hoogte is gebracht van het wetsvoorstel. ”De belangen van de agrariërs zijn (...) niet onbelicht gebleven”, aldus Van der Hoeven.

De minister weet niet hoe vaak grondwerkzaamheden van landbouwers leiden tot schade aan ondergrondse netwerken.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  JanZ

  Goed idee Anning. Gewoon massaal desbetreffende instanties verzoeken om alle evt kabels te localiseren en in kaart te brengen en te laten tekenen voor de correctheid daarvan. Weten ze niet wat ze overkomt als er in ene 500.000 aanvragen binnenkomen. Ook voor ieder akkefietje, tuin omspitten, paalgat boren, drain opgraven etc etc, clicmelding doen. Met alle kaarten die ze je dan toe moeten sturen kun je de hele winter je huis warmstoken. Wees creatief!!!!!!!

 • no-profile-image

  Salland

  Weten ze daar in Den Haag niet, dat kabels en leidingen minimaal 80 cm diep behoren te liggen? En liggen ze hoger jammer dan, dan ligt de fout bij de desbetreffende maatschappij. Deze verordening heeft meer te maken met financieel graaiwerk, dan met graafwerk.

 • no-profile-image

  Toon

  Alle kosten voor nutsvoorzieningen moeten door de overheid gedragen worden. De lasten die de grond gebruiker en eigenaren er van hebben moet de overheid zorg voor dragen. Als men diep graaft dat er dan een klik melding gedaan moet worden is goed. Dan weet men ook waar op dat moment graafwerkzaamheden bezig zijn. Dat diegene die graven hun verantwoordelijk na moeten leven is zeer belangrijk. Ook voor diegenen die nutsvoorzieningen aanleggen. Daar schort het vooral aan, zeker in wat er in het verleden aangelegd. Daar kloppen de plaats en diepte vaak bij lange niet! Dit mag niet op de bord van de grondeigenaar gelegd worden. Ik vind dat dit verantwoordelijkheid ontlopen is en weer terecht komt bij de hardwerkende mens waarvan veelal boeren. Als ze vanuit de organisatie van de nutsvoorzieningen, is beginnen om iedere grondeigenaar een kaart te sturen waar de nustvoorzieningen liggen, natuurlijk kosteloos! Dus niet het slachtoffer op zadelen met de kosten! Gewoon niet melden als je gaat ploegen e.d., doe aan die onzin niet mee(minder regels). En geldklopperij!!! LTO draai die onzin terug, je hebt nog wat recht te zetten.

 • no-profile-image

  wim

  De Minister weet niet hoeveel schade gevallen er op jaarbasis zijn,laat staan hoe hoog de schade is. Na ruim 30 jaar als loonwerker minstens 300 ha per jaar te hebben geploegd is de schade 1 telefoonkabel die op een diepte van minder dan 25 cm lag. reparatie was voor kosten kpn.

 • no-profile-image

  bouwboer

  Bij deze meld ik dat ik binnenkort ga ploegen.
  Is het zo al goed?

 • no-profile-image

  Anning

  Laat ze mijn land maar lekker een dag of twee uitstippelen alle leidingen en kabelties.

  Ze kunnen net zo goed meteen een leeg A4 tje pakken. Denk dat de Clic nog wat personeel mag bij aannemen, pure BUREAUCRATIE, baanties creëren voor ambtenarij.

 • no-profile-image

  Leen

  Ik heb gelezen dat op niet-melding voorlopig geen sancties staan. Dus niet-melden!

 • no-profile-image

  flauwe

  Valt boren met de grondboor voor een afrastering er ook onder

 • no-profile-image

  marcel

  We moeten met z`n ALLE gewoon NIET meewerken aan deze onzin. Laat die nutteloze ambtenaren maar barsten. Als we hier weer aan toegeven heb je over een half jaar weer een andere idiote regel. Gewoon negeren die boel. Durf met z`n alle eens tegen gas te geven.

 • no-profile-image

  marco

  wat een onzin toch om te melden dat je gaat ploegen of spitten.
  je moet dit soort dingen niet moeten melden.
  het is toch je eigen land waarop je deze bewerkingen doet. en je weet dat die kabels en leidingen diep genoeg liggen.

  terug draaien die onzin!!!!!!!!

 • no-profile-image

  jos

  Marcel zo denk ik er dus ook over. Nu zijn we al met z'n tweeën, er moet per slot van rekening toch iemand beginnen. Het valt misschien wel onder burgelijke ongehoorzaamheid, so be it!! Nu moet de rest zich nog uitspreken tegen deze onzin.

 • no-profile-image

  vd S

  We moeten als boeren ons niet alle regels laten aansmeren en vooral niet volgen,onder het motto GEEN GELD GEEN REGELS! en vooral boven gronds mest uitrijden weet je zeker dat je niks raakt.

 • no-profile-image

  henny

  voor zover ons bekend zijn de kabelbedrijven verantwoordelijk voor de diepte van de leidingen en dat moet min. 80 cm zijn .Bij gewone grondbewerking is het dus niet mogelijk om kabels te raken dus is melden onzin.Bij graagwerk ok een kleine moeite.

 • no-profile-image

  boer die

  waarom niet aan de hand van de meitelling iedere boer een kaartje sturen van zijn land waar eventueel kabels liggen. overheid betaald en boer hoeft alleen nog maar een melding te doen als ze diep gaan graven. boer tevreden en overheid weet de boer gewaarschuwd voor eventuele kabels.

 • no-profile-image

  willem

  Moeten alle burgers die de volkstuin omspitten of een boom planten ook zo`n
  melding doen? Of word er weer gediscrimineerd over de rug van de boer.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Precies Mitie, nog niet zo lang geleden werd hierover een artikel gepubliceerd met de strekking dat het Kadaster financiele nood had.
  Dit is precies dezelfde truc als de waterschapsheffingen. Enkel en alleen om tekorten op andere plekken over de rug van de boeren te kunnen compenseren.
  Maar wat me het meeste stoort is dat LTO kennelijk wél op de hoogte was van het wetsvoortstel.

 • no-profile-image

  Leen

  De zoveelste bevestiging dat LTO haar bestaansrecht heeft verspeeld!

 • no-profile-image

  drentse boer

  daarom gewoon bewerken die grond denk maar niet dat wij ook aan die onzin meewerken!!! straks weer lekker ploegen en poten en zaaien. en lto dat is al net zo erg als die ambtenaren volgens mij de groeten!!!

 • no-profile-image

  mitie

  de huizen markt stort in;;kadaster !!minder inkomen;daarom is deze regel bedacht ;;amtenaren is een vorm van verborgen werkloosheid;;

 • no-profile-image

  arme student

  Wat een grote onzin. Ik zal iig ook niet melden als we het land weer gaan bewerken, ik ken mijn eigen land wel

 • no-profile-image

  lol

  Melkveehouder, precies!!!! daar wordt niet over gesproken maar LTO heeft van tevoren WEL aan tafel gezeten met hen en wist dus ook wat de consequenties waren van deze regeling! Volgens mij werd eerder gezegd dat LTO hier niets van wist, dat is dus gewoon gelogen... Dat zet je wel aan het denken...

Laad alle reacties (17)

Of registreer je om te kunnen reageren.