Home

Achtergrond 3 reacties

Kroes onderzoekt klacht tegen LNV

EU-commissaris Neelie Kroes onderzoekt of Nederlandse boeren, particulieren en landgoederen worden benadeeld bij toedeling van nieuwe natuurgrond.

Dat bericht staat morgen in het weekblad Boerderij. Het ministerie van LNV zou Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Provinciale Landschappen voortrekken bij het ontwikkelen van natuur. Namens enkele particuliere stichtingen heeft advocatenkantoor Stibbe een klacht over oneerlijke staatsteun neergelegd bij het Directoraat-Generaal Mededinging van de Europese Commissie. De klacht wordt ondersteund door de Federatie Particulier Grondbezit. Commissaris Kroes heeft de klacht in behandeling genomen.

De stichtingen en FPG klagen er over nieuwe natuurgrond geheel gesubsidieerd wordt toegespeeld aan de drie terreinbeherende organisaties, terwijl boeren, particulieren en landgoederen niet voor die subsidieregeling in aanmerking komt. "Boeren en particulieren komen er bekaaid af", constateert FPG-voorzitter Jan Helder in het bericht in Boerderij. "Van gelijkberechtiging is geen sprake." Het is onbekend binnen welke termijn de EU-commissaris een oordeel geeft over de klacht.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Oh ja, was ik nog vergeten te vermelden. De brede weersverzekering die de overheid van de grond probeert te krijgen is alleen bedoeld om de rechtspraak het handvat te geven om natschadeclaims af te wijzen omdat hiervoor een verzekering bestaat, en de schade dus "anderzijds verzekerbaar is." De voorwaarden van deze verzekering zijn weer dusdanig in elkaar gestoken dat recht op uitkering zelden voorkomt.
  En voor het promoten van deze "verzekering" wordt LTO bij de werkgroep betrokken, waardoor de overheid misbruik kan maken van het argument dat deze verzekering "door de landbouwbelangenbehartigers gedragen wordt."
  Voor de boeren die hun borst nog niet nat gemaakt hebben geen zorg, daar zorgen de waterschappen zelf wel voor.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Helemaal mee eens HH. De provinciale waterbeheersplannen die momenteel ter inzage liggen zijn de sluipmoordernaars van de toekomst. Zonder pardon worden P4 gebieden aangewezen als P3 gebieden, waardoor natuur prioriteit krijgt boven landbouw. In de bijbehorende tekst valt te lezen dat de waterbeheersplannen gezien moeten worden als een partiële herziening van het Provinciale Ontwikkelingsplan. M.a.w. de waterbeheersplannen dienen (verkapt) als nieuwe Provinciale beleidsplannen. De zogenaamde GGOR is een wassen neus omdat deze dient te passen in de nu voorliggende beleidskaders, m.a.w. natuur heeft prioriteit en de GGOR wordt hierop aangepast. Vervolgens worden akkerlanden het beschermingsniveau van graslanden toebedeeld, wat betekent in plaats van een overstroming van 1 keer per 10 jaar in plaats van 1 keer per 25 jaar. Dit betekent veel natschade zónder recht op enige schadevergoeding. En als klap op de vuurpijl krijgen beekdalen géén beschermingsniveau meer, wat concreet betekent dat het in principe ieder jaar mag overstromen zonder dat enig recht bestaat op een vergoeding.
  Beste collega's, wees kritisch en kijk eens wie/welke politieke partij/belangenorganisatie, of combinatie hiervan, de meerderheid in het Dagelijks Bestuur van de waterschappen heeft. Oordeel zelf, denk aan uw stem bij de verkiezingen en zie wie u (ondanks mooie woorden) letterlijk verzuipt.

 • no-profile-image

  HH

  En hoe zit het met de waterschappen die zomaar zoveel hectare land aanwijzen als bufferzone bij extreme regenval? Worden die ook gecontroleerd op hun doen en laten?
  Die boeren kunnen ook fluiten naar de centen als hun land onder water wordt gezet. Een schadevergoeding kan er nog niet van af, want zij toch zeker Sinterklaas niet.......
  Het is toch van de gekke dat waterschappen alles al achter de schermen kunnen regelen en de boeren ondertussen zoet houden met het idee dat ze mee kunnen denken over nieuwe ideeën. Ze houden zelfs nog tig vergaderingen met diezelfde boeren. Maar ondertussen is alles al beklonken.

  Dit moest mij even van het hart.

Of registreer je om te kunnen reageren.